Ana sayfa » Alternatif yakıt; LPG

Alternatif yakıt; LPG

by BUNKERIST

Nakliye, uluslararası ekonominin can damarıdır. Üreticilerden tüketicilere ürün ve hizmet ne olursa olsun nakliye ve lojistik işin en önemli kısımlarından biridir. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’na göre yalnızca Avrupa Birliği içinde nakliye, hacim bazında ithalat ve ihracatın %80’nini oluşturmaktadır. İnsanlığın karşılaştığı en büyük tehlike olan küresel Isınma ve iklim değişikliği kapsamında alınan önemler neticesinde deniz taşımacılığı diğer sektörler gibi inceleme altına girdi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), deniz taşımacılığının küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %3’ünü oluşturduğunu tahmin ediyor. Mevcut büyüme oranları göz önüne alındığında nakliye, gerekli önlemler alınmazsa 2050 yılına kadar tüm küresel emisyonların %10’unu temsil edebilir.

Bugün insanlık ve küresel meslek kuruluşları karşılaşılan bu büyük tehlike karşısında yeni çözümler ve önemler aramakta. Denizcilik endüstrisi halen kullanmakta olduğu yüksek emisyon değerlerine sahip yatkılar için alternatif yakıtlar aramakta. LPG, LNG, CNG, Hidrojen, Amonyak, Metanol, Elektrik ve Nükleer enerji gemilerde kullanılabilecek alternatif yatkılar olarak uzmanlar tarafından incelenmekte.

Şimdi LPG hakkında konuşacağız;

Alternatif deniz yakıtı LPG

(LPG hakkında fikir sahibi olmak için “LPG nedir” makalemizi okuyabilirsiniz.)

Kore Denizcilik ve Okyanus Üniversitesinde araştırmacılar tarafından yürütülen bir araştırma, LPG kullanımının hava kirliliğini azaltabileceğini, düşük maliyetli olduğunu ve gemi boyutundan bağımsız olarak uygulanabilir olduğunu gösteriyor.

Journal of Cleaner Production’da yayınlanan araştırmaya göre, LPG sıfır karbon emisyonlu gemilere kapı açabilir. Sıfır karbonlu gemilere geçişte köprü olabilecek bir yakıt olarak kullanılabilir. Ancak denizcilik endüstrisinde LPG kullanımı konusunda çok az uygulama var ve LPG tahrikli gemiler için bir sertifikasyon söz konusu değil.

Çalışmada, LPG yakıtına dönüştürme fizibilitesi yüksek olan Güney Kore’ye kayıtlı gemilerde LPG yakıtı kullanılarak yıllık yakıt tüketim maliyetleri ve hava kirleticilerindeki azalma kantitatif olarak analiz edildiğinde, tüm gemiler için yıllık yakıt tüketimi %7,5–10,4 ve yakıt maliyeti ise %8,8–25,9 oranında azaldığı gözlemlenmiş. Ayrıca bu çalışmada elde edilen verilere göre, karbondioksit emisyonunun %10-14 ve nitrojen oksit emisyonunun %14-16 azaldığı tespit edilmiş.

Dünya LPG Birliği, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 2050 düzenlemesinde LPG’nin önemli rol oynayacağını belirtti.

Tüm bunlar ışığında LPG gemiler için alternatif bir yakıt olabilir. Sıvı olarak taşınan ve depolanan ancak gaz olarak tüketilen LPG, şu anda mevcut olan birçok alternatif üründen daha temiz, daha düşük emisyonlu deniz taşımacılığı imkânı sağlayabilir. Örnek olarak, deniz makinalarında yaygın olarak kullanılan Ağır Fuel Oil (HFO) ile karşılaştırıldığında LPG, SOx’te %97, partikül emisyonlarında %90 ve NOx’te %20 azalma gösterir ve LPG, sera gazı emisyonlarını yaklaşık %25 oranında azaltabilir.

Bu faydalar, LPG’nin bugün dünyada en yaygın olarak kabul edilen alternatif yakıt olmasıyla zaten tanınmaktadır.

LPG, çeşitli nedenlerle diğer seçeneklere göre önemli bir avantaja sahiptir. İlk olarak, dünyadaki çoğu ülke geniş bir uygulama yelpazesinde zaten LPG tüketmektedir. Bu durum, ürünün mevcut olduğu, gezegenin herhangi bir yerindeki limanda hızlı ve düşük maliyetli LPG ikmalini mümkün kılar. Halihazırda küresel anlamda, 1.000’den fazla tesisin mevcut olduğu ve bunun da yakıt değişiminin önündeki engeli önemli ölçüde azalttığı düşünülmektedir.

IMO tarafından yönlendirilen, deniz taşımacılığının karbon yoğunluğunun (2008’e kıyasla) 2025’te %33, 2030’da %40 ve 2050’ye kadar en az %70 azaltılması hedefleniyor. LPG bu hedefleri gerçekleştirmenin bir yolu olabilir. 2050 hedeflerine ulaşmak için LPG’nin birçok avantajı var. Sıfır metan sızıntısı ve çok daha düşük altyapı maliyetleri ile doğal gazın olumlu faydalarının çoğunu sağlıyor.

Tercih Edilebilir

Mevcut deniz makinalarının LPG dönüşümü mümkün ve dünyanın her yerinde insanların günlük olarak kullandığı LPG’nin bilinen teknolojiler ile kullanılması bugün onu LNG’ye göre daha avantajlı kılıyor.

LPG’nin LNG’ye göre sıkıştırılması, depolanması ve sevkiyatı nispeten daha düşük maliyetlidir. Uzun zamandır hafif ticari araçlarda ve bazı ülkelerde kişisel araçlarda LPG tahrikli araçlar zaten kullanılmakta. Elektrikli tahrik için gerekli olan batarya maliyeti ve diğer unsurlar gemiler için elektriği bir çözüm olmaktan uzaklaştırıyor. Hidrojen ve amonyak gibi diğer yakıt seçenekleri, şüphesiz gelecekteki önemli seçenekleri temsil ederken, teknik zorluklar nedeniyle şu anda çekici değil.

Denizcilik sektöründe çoğu faktör göz önüne alındığında LPG, birçok gemi ve işletmeci için tercih edilen yakıt olabilir.

LPG ikmal noktaları nispeten düşük miktarda yatırımlar ile tesis edilebilir. LPG tüm ekonomik kesimler için ulaşılabilir bir teknoloji ile uygulanabilir. Dizel makinalarının LPG tüketimiyle kullanılabilir hale dönüştürebilir olması armatörler ve işletmeciler için alternatif yakıt arayışlarında LPG’yi listenin başına yazdırabilir.

Kuşkusuz ki LPG’nin diğer hidrokarbon yakıtlara göre en önemli özelliği bir sızıntı sırasında denizi kirletmiyor olmasıdır. LPG toprağa ve denize zarar vermez. Petrol denize döküldüğünde bölge de ki tahribatın boyutlarını insanlık olarak daha önce defalarca tanıklık ettik ve bu konudaki makalelerimizi okuyabilirsiniz.
(Exxon Valdez Tanker Kazası, Independenta Felaketi)

Alternatif yakıtlara geçişlerde dünya üzerinde emisyon yaratan bütün sektörlerde olduğu gibi emisyonları azaltmayı hedeflediğimizi ve her alanda dünyayı korumamız gerektiğini unutmamalıyız.

Her gün onlarca farklı sektörde iklim değişikliğine karşı yeni fikirler ve çözümler üretilmeye çalışıyor. Dünyamızı korumaya gönüllü uzmanlar, araştırmacılar, söz sahipleri ve uygulayıcılar bu mücadelenin en önemli taşıyıcıları. İklim değişikliği ve Küresel ısınmaya karşı yeni dönüşümler ve çözümlerin ele alındığı bu dönemde daha önce hiç yapmadığımız kadar gönüllü olmalı ve bencilliğimizi bir kenara bırakarak daha temiz ve sağlıklı yarınlar için birlikte hareket etmeliyiz.

Alternatif yakıt arayışlarında belirli kişilerin kazançlarından ve fırsatçılığından önce yaşadığımız dünyayı korumayı ve onu gelecek nesillere elimizden gelen en temiz şekilde devretmeyi hedeflemeliyiz.

Makalenin oluşturulmasında kullanılan yardımcı kaynaklar aşağıdadır.

https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2021/06/LPG-for-Marine-Engines-2021-compressed.pdf
https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2019/10/LPG-Bunkering-2019.pdf
https://www.dnv.com/expert-story/maritime-impact/LPG-propulsion-BW-LPG-takes-pioneering-step.html#
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965262104124X