Denizcilik Yağları

Yağlayıcılar

Bir yağlayıcı, karşılıklı temas halindeki yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olan ve nihayetinde yüzeyler hareket ettiğinde üretilen ısıyı azaltan bir maddedir. Ayrıca kuvvetleri iletme, yabancı parçacıkları taşıma veya yüzeyleri ısıtma veya soğutma işlevine de sahip olabilir. Endüstriyel uygulamalara ek olarak, yağlayıcılar birçok başka amaç için kullanılmaktadır. Esas olarak sürtünmeyi azaltmak ve bir mekanizmanın daha iyi ve verimli çalışmasına katkıda bulunmak için kullanılır. Yağlar faaliyet gösterdiği ortam, ana makinadan ikincil ekipmana, ne olursa olsun sorunsuz çalışmalarını sağlamak için vardır.

Denizcilik yağlarında lider tedarikçi firmaların gemi ürünleri, dünyanın en önemli gemi filolarının makinalarını ve ekipmanlarını korumaktadır. Hedefimiz filonuzun çok daha etkin ve düşük maliyetle işletilmesine yardımcı olabilmek. Bunkerist’i görevlendirmeniz halinde, talep ettiğiniz denizcilik yağını, tercih ettiğiniz ve/veya alternatif markaların rekabetçi ürünleriyle sizlerin hizmetine sunmak bizi onurlandıracaktır.

Fiyat Teklifi Alın

Madeni Yağ
Mineral yağ, genellikle yenilebilir bitkisel yağlardan farklı olarak, bir mineral kaynağından, özellikle bir petrol distilatından yüksek alkanların çeşitli renksiz, kokusuz, hafif karışımlarından herhangi biridir. ‘Mineral yağ’ adı tek başına kesin değildir, son birkaç yüzyıldır birçok özel yağ için kullanılmıştır. Çoğu zaman, mineral yağ, benzin ve diğer petrol ürünlerini yapmak için ham petrolün rafine edilmesinin sıvı bir yan ürünüdür.

 

Sentetik Yağ
Sentetik yağ, yapay olarak yapılmış kimyasal bileşiklerden oluşan bir yağlayıcıdır. Sentetik yağlayıcılar, tam ham petrol yerine kimyasal olarak modifiye edilmiş petrol bileşenleri kullanılarak üretilebilir, ancak diğer ham maddelerden de sentezlenebilir. Bununla birlikte, temel malzeme, damıtılmış ve daha sonra fiziksel ve kimyasal olarak modifiye edilmiş, ham petroldür. Katkı maddelerinin gerçek sentez süreci ve bileşimi genellikle ticari bir ticari sırdır ve üreticiler arasında farklılık gösterir.

Tarih
Vacuum Oil, 1866 yılında Rochester, New York’tan Matthew Ewing ve Hiram Bond Everest tarafından kuruldu. Gazyağı damıtmaya çalışırken tesadüfen Yağlama yağı keşfedildi. Kısa sürede ürün, buhar motorlarında ve içten yanmalı motorlarda kullanılmaya başladı. Vacuum Oil 1879 yılında Standard Oil tarafından satın alındı. Standart Oil’in dağılmasıyla Vacuum Oil bağımsız hale geldi. 1931 yılında Socony Oil olarak bilinen New York Standard Oil Company ile birleşti, daha sonra “Mobil” olarak adlandırıldı.

Denizcilik Yağları Denklik Tablosu

CYLINDER OIL
MOBILGARD 5100
MOBILGARD 570
MOBILGARD 560 VS
MOBILGARD L540
MOBILGARD 525
SYSTEM OIL
MOBILGARD 300
TRUNK PISTON ENGINE OIL
MOBILGARD M330
MOBILGARD M430
MOBILGARD M340
MOBILGARD M440
No Equivalent
MOBILGARD M50
MOBIL DELVAC 1630
MOBIL DELVAC 1640
MOBILGARD 312
MOBILGARD 412
No Equivalent
No Equivalent
MOBILGARD 409 NC
MOBILGARD 450 NC
DIESEL ENGINE OIL
MOBIL DELVAC MX 15W-40
HYDRAULIC OIL
MOBIL DTE 10 EXCEL 15
MOBIL DTE 10 EXCEL 22
MOBIL DTE 10 EXCEL 32
MOBIL DTE 10 EXCEL 46
MOBIL DTE 10 EXCEL 68
MOBIL DTE 10 EXCEL 100
MOBIL DTE 10 EXCEL 150
GEAR OIL
MOBILGEAR 600 XP 68
MOBILGEAR 600 XP 100
MOBILGEAR 600 XP 150
MOBILGEAR 600 XP 220
MOBILGEAR 600 XP 320
MOBILGEAR 600 XP 460
MOBILGEAR 600 XP 680
SYNTHETIC GEAR OIL
MOBIL SHC 630
MOBIL SHC 632
COMPRESSOR OIL
MOBIL RARUS 426
MOBIL RARUS 427
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
MOBIL RARUS SHC 1025
MOBIL RARUS SHC 1026
MOBIL RARUS 826
MOBIL RARUS 827
TURBO OIL
MOBIL DTE OIL LIGHT
MOBIL DTE OIL MEDIUM
MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM
MOBIL DTE OIL HEAVY
REFRIGERATION OIL
GARGOYLE ARCTIC OIL 155
GARGOYLE ARCTIC OIL 300
MOBIL ZERICE S 68
MOBIL ZERICE S 100
MOBIL EAL Arctic 32
MOBIL EAL Arctic 46
MOBIL EAL Arctic 68
MOBIL EAL Arctic 100
No Equivalent
MOBIL EAL Arctic 220
HEAT TRANSFER OIL
MOBILTHERM 605
GREASE
MOBILTAC 375 NC
MOBILARMA 798
MOBILARMA 798
MOBILGREASE XHP 222
MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
MOBIL SHC AWARE H 32
MOBIL SHC AWARE H 46
MOBIL SHC AWARE H 68
No Equivalent
No Equivalent
MOBIL SHC AWARE ST 100
No Equivalent
MOBIL SHC AWARE ST 220
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2

CYLINDER OIL
ALEXIA S6
ALEXIA S5
ALEXIA S4
ALEXIA LS
ALEXIA S3
SYSTEM OIL
MELINA S 30
TRUNK PISTON ENGINE OIL
ARGINA T 30
ARGINA T 40
ARGINA X 30
ARGINA X 40
No Equivalent
ARGINA XL 40
GADINIA 30
GADINIA 40
SIRIUS X 30
SIRIUS X 40
ARGINA S 30
ARGINA S 40
No Equivalent
CAPRINUS XR 40
DIESEL ENGINE OIL
RIMULA R3 X 15W40
HYDRAULIC OIL
TELLUS S2 V15
TELLUS S2 V22
TELLUS S2 V32
TELLUS S2 V46
TELLUS S2 V68
TELLUS S2 V100
No Equivalent
GEAR OIL
OMALA S2 G68
OMALA S2 G100
OMALA S2 G150
OMALA S2 G220
OMALA S2 G320
OMALA S2 G460
OMALA S2 G680
SYNTHETIC GEAR OIL
OMALA S4 GX 220
OMALA S4 GX 320
COMPRESSOR OIL
CORENA S2 P 68
CORENA S2 P 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
CORENA S4 R 46
CORENA S4 R 68
CORENA S4 P 68
CORENA S4 P 100
TURBO OIL
TURBO T 32
TURBO T 46
TURBO T 68
TURBO T 100
REFRIGERATION OIL
REFRIGERATION OIL S4 FR-V 32
REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
REFRIGERATION OIL S4 FR-V 100
REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32
REFRIGERATION OIL S4 FR-F 46
REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68
REFRIGERATION OIL S4 FR-F 100
No Equivalent
FLUID R134A-220
HEAT TRANSFER OIL
HEAT TRANSFER OIL S2
GREASE
GADUS S2 A320 2
GADUS S2 A320 2
RHODINA EP(LF) 2
GADUS S2 V220 2 / S3 V220C 2
GADUS S2 V220AD 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
NATURELLE HYDRAULIC FLUID VGP 32
NATURELLE HYDRAULIC FLUID VGP 46
NATURELLE HYDRAULIC FLUID VGP 68
No Equivalent
No Equivalent
NATURELLE S4 STERN TUBE FLUID 100
No Equivalent
No Equivalent
NATURELLE GEAR FLUID 68
NATURELLE S4 GEAR FLUID 100
NATURELLE S4 GEAR FLUID 150
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
NATURELLE S5 V120P 2
NATURELLE S2 WIRE ROPE Lubricant A

CYLINDER OIL
CYLTECH CL 100 ACC
CYLTECH 70 / 80 AW
CYLTECH 50 S
CYLTECH 40SX
CYLTECH ACT
SYSTEM OIL
MARINE CDX 30
TRUNK PISTON ENGINE OIL
TLX PLUS 303
TLX PLUS 304
TLX PLUS 403
TLX PLUS 404
No Equivalent
TLX PLUS 504
HLX 30
HLX 40
MHP 153
MHP 154
TLX PLUS 203
TLX PLUS 204
No Equivalent
RLX 40
DIESEL ENGINE OIL
TECTION GLOBAL 15W-40
HYDRAULIC OIL
HYSPIN AWH-M 15
No Equivalent
HYSPIN AWH-M 32
HYSPIN AWH-M 46
HYSPIN AWH-M 68
HYSPIN AWH-M 100
HYSPIN AWH-M 150
GEAR OIL
ALPHA SP 68
ALPHA SP 100
ALPHA SP 150
ALPHA SP 220
ALPHA SP 320
ALPHA SP 460
ALPHA SP 680
SYNTHETIC GEAR OIL
ALPHASYN HG 220
ALPHASYN HG 320
COMPRESSOR OIL
AIRCOL PD 68
AIRCOL PD 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
AIRCOL SR 46
AIRCOL SR 68
AIRCOL SN 68
AIRCOL SN 100
TURBO OIL
PERFECTO T 32
PERFECTO T 46
PERFECTO T 68
PERFECTO T 100
REFRIGERATION OIL
AIRCOL 266
AIRCOL 299
AIRCOL 2284
AIRCOL 2285
AIRCOL SW 32
AIRCOL SW 46
AIRCOL SW 68
AIRCOL SW 100
AIRCOL SW 170
AIRCOL SW 220
HEAT TRANSFER OIL
PERFECTO HT 5
GREASE
SPHEEROL SX 2
SPHEEROL SX 2
SPHEEROL EPL 00
SPHEEROL SX 2
SPHEEROL LMM
BIO LUBRICANTS
CASTROL BIOBAR 22
CASTROL BIOBAR 32
CASTROL BIOBAR 46
CASTROL BIOBAR 68
CASTROL BIOBAR 100
No Equivalent
CASTROL BIOSTAT 100
CASTROL BIOSTAT 150
CASTROL BIOSTAT 220
No Equivalent
No Equivalent
CASTROL BIOTRANS 150
CASTROL BIOTRANS 220
No Equivalent
No Equivalent
CASTROL BIOTAC EP2
CASTROL BIOTAC EP2

CYLINDER OIL
TARO SPECIAL HT 100
TARO SPECIAL HT 70
TARO SPECIAL HT 55
TARO SPECIAL HT LS 40
TARO SPECIAL HT LF
SYSTEM OIL
VERITAS 800 MARINE 30
TRUNK PISTON ENGINE OIL
TARO 30 DP 30
TARO 30 DP 40
No Equivalent
TARO 40 XL 40
No Equivalent
TARO 50 XL 40
DELO 1000 MARINE 30
DELO 1000 MARINE 40
No Equivalent
No Equivalent
TARO 20 DP 30
TARO 20 DP 40
No Equivalent
DELO 6170 CFO 40
DIESEL ENGINE OIL
URSA MARINE 15W40
HYDRAULIC OIL
RANDO HDZ 15
RANDO HDZ 22
RANDO HDZ 32
RANDO HDZ 46
RANDO HDZ 68
RANDO HDZ 100
No Equivalent
GEAR OIL
MEROPA 68
MEROPA 100
MEROPA 150
MEROPA 220
MEROPA 320
MEROPA 460
MEROPA 680
SYNTHETIC GEAR OIL
PINNACLE MARINE GEAR 220
No Equivalent
COMPRESSOR OIL
COMPRESSOR OIL EP VDL 68
COMPRESSOR OIL EP VDL 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
CETUS PAO 46
CETUS PAO 68
No Equivalent
CETUS DE 100
TURBO OIL
REGAL R&O 32
REGAL R&O 46
REGAL R&O 68
REGAL EP 100
REFRIGERATION OIL
No Equivalent
CAPELLA WF 68
REFRIGERATION OIL LOW TEMP 68
No Equivalent
CAPELLA HFC 32
No Equivalent
CAPELLA HFC 55
CAPELLA HFC 100
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
TEXATHERM 32
GREASE
TEXCLAD 2
TEXCLAD 2
RUSTPROOFCOMPOUND L
MULTIFAK EP 2
MOLYTEX EP 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
ENVIROLOGIC 3032
ENVIROLOGIC 3046
ENVIROLOGIC 3068
No Equivalent
No Equivalent
ENVIROLOGIC 3100
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
ENVIROLOGIC 210
ENVIROLOGIC 215
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
TALUSIA UNIVERSAL 100
TALUSIA HR 70
TALUSIA UNIVERSAL
TALUSIA LS 40
TALUSIA LS 25
SYSTEM OIL
ATLANTA MARINE D 3005
TRUNK PISTON ENGINE OIL
AURELIA TI 3030
AURELIA TI 4030
AURELIA TI 3040
AURELIA TI 4040
No Equivalent
AURELIA TI 4055
DISOLA M 3012
DISOLA M 4012
DISOLA M 3015
No Equivalent
No Equivalent
AURELIA TI 4020
No Equivalent
DISOLA CF 113 F
DIESEL ENGINE OIL
DISOLA W 15W40
HYDRAULIC OIL
VISGA 15
VISGA 22
VISGA 32
VISGA 46
VISGA 68
VISGA 100
VISGA 150
GEAR OIL
EPONA Z 68
EPONA Z 100
EPONA Z 150
EPONA Z 220
EPONA Z 320
EPONA Z 460
CARTER EP 680
SYNTHETIC GEAR OIL
EPONA SA 220
EPONA SA 320
COMPRESSOR OIL
DACNIS 68
DACNIS 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
BARELF SM 46
BARELF SM 68
BARELF CH 68
BARELF CH 100
TURBO OIL
PRESLIA 32
PRESLIA 46
PRESLIA 68
PRESLIA 100
REFRIGERATION OIL
LUNARIA FR 32
LUNARIA FR 68
BARELF AL 100
BARELF AL 100
PLANETELF ACD 32
No Equivalent
PLANETELF ACD 68
PLANETELF ACD 100FY
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
SERIOLA ETA 32
GREASE
CERAN AD PLUS
CERAN AD PLUS
CERAN AD PLUS
CERAN XM 220
MULTIS MS 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
BIOHYDRAN TMP 32
BIOHYDRAN TMP 46
BIOHYDRAN TMP 68
BIOHYDRAN TMP 100
No Equivalent
BIONEPTAN 100
BIONEPTAN 150
BIONEPTAN 220
CARTER BIO 68
CARTER BIO 100
CARTER BIO 150
CARTER BIO 220
CARTER BIO 320
No Equivalent
BIOMULTIS EP 2
BIO ADHESIVE PLUS

CYLINDER OIL
NAVIGO 100 MCL
NAVIGO 70 MCL
NAVIGO 50 MCL
NAVIGO 40 MCL
NAVIGO MCL ULTRA
SYSTEM OIL
NAVIGO 6 SO
TRUNK PISTON ENGINE OIL
NAVIGO TPEO 30/30
NAVIGO TPEO 30/40
No Equivalent
NAVIGO TPEO 40/40
No Equivalent
NAVIGO TPEO 50/40
NAVIGO TPEO 12/30
NAVIGO TPEO 12/40
NAVIGO TPEO 15/30
NAVIGO TPEO 15/40
NAVIGO TPEO 20/30
NAVIGO TPEO 20/40
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
TITAN TRUCK SAE 15W40
HYDRAULIC OIL
RENOLIN B HVI 15
RENOLIN B HVI 22
RENOLIN B HVI 32
RENOLIN B HVI 46
RENOLIN B HVI 68
RENOLIN B HVI 100
RENOLIN B HVI 150
GEAR OIL
RENOLIN CLP 68
RENOLIN CLP 100
RENOLIN CLP 150
RENOLIN CLP 220
RENOLIN CLP 320
RENOLIN CLP 460
RENOLIN CLP 680
SYNTHETIC GEAR OIL
RENOLIN UNISYN CLP 220
RENOLIN UNISYN CLP 320
COMPRESSOR OIL
RENOLIN 503
RENOLIN 504
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
RENOLIN UNISYN OL 46
RENOLIN UNISYN OL 68
RENOLIN SE 68
NAVISYN DE 100
TURBO OIL
RENOLIN ETERNA 32
RENOLIN ETERNA 46
RENOLIN ETERNA 68
No Equivalent
REFRIGERATION OIL
RENISO KS 46
RENISO KC 68
RENISO S 68
RENISO SP 100
RENISO TRITON SEZ 32
No Equivalent
RENISO TRITON SEZ 68
RENISO TRITON SEZ 100
RENISO TRITON SE 170
RENISO TRITON SE 220
HEAT TRANSFER OIL
ASSISTO THERM 5
GREASE
RENOLIT CXI 2
RENOLIT CXI 2
ANTICORIT DFW 8301
NAVIGREASE EP 2
RENOLIT FLM 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
PLANTOSYN 32 HVI
PLANTOSYN 46 HVI
PLANTOSYN 68 HVI
No Equivalent
No Equivalent
PLANTOGEAR 100 S
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
PLANTOGEAR 100 S
PLANTOGEAR 150 S
PLANTOGEAR 220 S
PLANTOGEAR 320 S
No Equivalent
PLANTOGEL 2 S
No Equivalent

CYLINDER OIL
NEPTUNE 100 SAE 50
NEPTUNE 70 SAE 50
NEPTUNE 55 SAE 50
NEPTUNE 40 SAE 50
NEPTUNE 25 SAE 50
SYSTEM OIL
PANOIL M 530
TRUNK PISTON ENGINE OIL
ARGO 32 SAE 30
ARGO 42 SAE 30
ARGO 32 SAE 40
ARGO 42 SAE 40
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
ARGO 12 SAE 30
ARGO 12 SAE 40
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
FORCE 3 SAE 15W-40
HYDRAULIC OIL
No Equivalent
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 22
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 32
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 46
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 68
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 100
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 150
GEAR OIL
TITANUS PS 68
TITANUS PS 100
TITANUS PS 150
TITANUS PS 220
TITANUS PS 320
TITANUS PS 460
No Equivalent
SYNTHETIC GEAR OIL
TITANUS SYN 220
TITANUS SYN 320
COMPRESSOR OIL
AEOLUS 68
AEOLUS 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
AEOLUS AS 46
AEOLUS AS 68
AEOLUS AP 68
AEOLUS AP 100
TURBO OIL
No Equivalent
No Equivalent
TURBINE OIL ISO 68
TURBINE OIL ISO 100
REFRIGERATION OIL
No Equivalent
FRIO 68
FRIO SYN 68
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
HEAT TRANSFER OIL
GREASE
GRAVIN CA NLGI – 2
GRAVIN LI EP NGLI-2
GRAVIN LI EP NGLI-2
GRAVIN LI EP NGLI-2
GRAVIN LI MO NLGI – 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
No Equivalent
MARBRAX CID 57
No Equivalent
MARBRAX CID 55
No Equivalent
SYSTEM OIL
MARBRAX CAD 308
TRUNK PISTON ENGINE OIL
MARBRAX CCD 330
MARBRAX CCD 430
MARBRAX CCD 340
MARBRAX CCD 440
No Equivalent
MARBRAX CCD 450
MARBRAX CCD 310
MARBRAX CCD 410
MARBRAX CCD 312
No Equivalent
MARBRAX CCD 320
MARBRAX CCD 420
No Equivalent
FERBRAX CAD-2017
DIESEL ENGINE OIL
LUBRAX EXTRA TURBO
HYDRAULIC OIL
LUBRAX HYDRA HV 15
LUBRAX HYDRA HV 22
LUBRAX HYDRA HV 32
LUBRAX HYDRA HV 46
LUBRAX HYDRA HV 68
LUBRAX HYDRA HV 100
No Equivalent
GEAR OIL
LUBRAX GEAR 68
LUBRAX GEAR 100
LUBRAX GEAR 150
LUBRAX GEAR 220
LUBRAX GEAR 320
LUBRAX GEAR 460
LUBRAX GEAR 680
SYNTHETIC GEAR OIL
LUBRAX GEAR PAO 220
LUBRAX GEAR PAO 320
COMPRESSOR OIL
LUBRAX COMPSOR AC 68
LUBRAX COMPSOR AC 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
LUBRAX COMPSOR PAO 46
LUBRAX COMPSOR PAO 68
No Equivalent
LUBRAX COMPSOR DE 100
TURBO OIL
LUBRAX TURBINA PLUS 32
LUBRAX TURBINA PLUS 46
LUBRAX TURBINA PLUS 68
LUBRAX TURBINA PLUS 100
REFRIGERATION OIL
LUBRAX COMPSOR RF 32
LUBRAX COMPSOR RF 68
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
LUBRAX UTILE OT 32
GREASE
LUBRAX BETUMEN FLD 250
LUBRAX LITH EP 2
No Equivalent
LUBRAX CALCIUM GR 2
LUBRAX LITH SM 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
MARINE C1005
MARINE C705
MARINE C504
MARINE C405
MARINE C205
SYSTEM OIL
MARINE S30
TRUNK PISTON ENGINE OIL
MARINE T 303
MARINE T 304
MARINE T 403
MARINE T 404
No Equivalent
MARINE T 504
MARINE T 103
MARINE T 104
MARINE T 103
MARINE T 104
MARINE T 203
MARINE T 204
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
MARINE F 15W-40
HYDRAULIC OIL
HYRANDO WIDE 15
HYRANDO WIDE 22
HYRANDO WIDE 32
HYRANDO WIDE 46
HYRANDO WIDE 68
HYRANDO WIDE 100
No Equivalent
GEAR OIL
BONNOC M68
BONNOC M100
BONNOC M150
BONNOC M220
BONNOC M320
BONNOC M460
BONNOC M680
SYNTHETIC GEAR OIL
No Equivalent
No Equivalent
COMPRESSOR OIL
FAIRCOL A 68
FAIRCOL A 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
No Equivalent
FAIRCOL SA 100
No Equivalent
No Equivalent
TURBO OIL
FBK TURBINE 32
FBK TURBINE 46
FBK TURBINE 68
FBK TURBINE 100
REFRIGERATION OIL
REF OIL NS 3GS
REF OIL NS 4GS
ATMOS(N) 68
No Equivalent
Ze-GLES RB32
No Equivalent
Ze-GLES RB68
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
No Equivalent
GREASE
OG GREASE 500
MULTINOC 2
No Equivalent
MULTINOC 2
MOLYNOC GREASE AP 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
No Equivalent
DAPHNE SEAMASTER A50N
No Equivalent
DAPHNE SEAMASTER A40
No Equivalent
SYSTEM OIL
DAPHNE MARINE OIL SY
TRUNK PISTON ENGINE OIL
DAPHNE MARINE OIL SA 30
DAPHNE MARINE OIL SA 40
DAPHNE MARINE OIL SH 30
DAPHNE MARINE OIL SH 40
No Equivalent
No Equivalent
DAPHNE MARINE OIL SX 30
DAPHNE MARINE OIL SX 40
No Equivalent
No Equivalent
DAPHNE MARINE OIL SW 30
DAPHNE MARINE OIL SW 40
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
DAPHNE MARINE OIL SX MULTI
HYDRAULIC OIL
DAPHNE SUPER HYDRO X 15
DAPHNE SUPER HYDRO X 22
DAPHNE SUPER HYDRO X 32
DAPHNE SUPER HYDRO X 46
DAPHNE SUPER HYDRO X 68
DAPHNE SUPER HYDRO X 100
DAPHNE SUPER HYDRO X 150
GEAR OIL
DAPHNE SUPER GEAR OIL 68
DAPHNE SUPER GEAR OIL 100
DAPHNE SUPER GEAR OIL 150
DAPHNE SUPER GEAR OIL 220
DAPHNE SUPER GEAR OIL 320
DAPHNE SUPER GEAR OIL 460
DAPHNE SUPER GEAR OIL 680
SYNTHETIC GEAR OIL
DAPHNE ALPHA GEAR 220
DAPHNE ALPHA GEAR 320
COMPRESSOR OIL
DAPHNE SUPER CS 68
DAPHNE SUPER CS 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
TURBO OIL
DAPHNE TURBINE OIL 32
DAPHNE TURBINE OIL 46
DAPHNE TURBINE OIL 68
No Equivalent
REFRIGERATION OIL
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
DAPHNE HERMETRIC OIL FVC 32D
No Equivalent
DAPHNE HERMETRIC OIL FVC 68D
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
DAPHNE THERMIC OIL 32
GREASE
DAPHNE EPONEX 1
DAPHNE EPONEX 2
No Equivalent
DAPHNE EPONEX 2
DAPHNE MOLYBDENUM GREASE
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
No Equivalent
MARINE 5070
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
SYSTEM OIL
MARINE 3005
TRUNK PISTON ENGINE OIL
MARINE 3030
MARINE 4030
MARINE 3040
MARINE 4040
No Equivalent
MARINE 4050
No Equivalent
No Equivalent
MARINE 3010
MARINE 4010
MARINE 3025
MARINE 4025
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
MARINE SUPER MULTI X 15W40
HYDRAULIC OIL
HYDRO 15K
HYDRO HV 22
HYDRO HV 32
HYDRO HV 46
HYDRO HV 68
HYDRO HV 100
No Equivalent
GEAR OIL
GEAR SE 68
GEAR SE 100
GEAR SE 150
GEAR SE 220
GEAR SE 320
GEAR SE 460
GEAR SE 680
SYNTHETIC GEAR OIL
No Equivalent
No Equivalent
COMPRESSOR OIL
RECIPRO 68
RECIPRO 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
PECIPRO SX 100
TURBO OIL
ALLPUS 32
ALLPUS 46
ALLPUS 68
ALLPUS 100
REFRIGERATION OIL
SUPER FREEZE 32
SUPER FREEZE 56
SUPER FREEZE AB 46
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
THERMO 32
GREASE
GEARCOMPOUND NO.2
ROPE GREASE SP 2
No Equivalent
COsmo GREASE Dynamax EP No.2
COsmo MOLYBDENUM GREASE No.2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
No Equivalent
ENOC STRATA CYL 570
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
SYSTEM OIL
ENOC STRATA SMO
TRUNK PISTON ENGINE OIL
ENOC STRATA MSD 330
ENOC STRATA MSD 430
ENOC STRATA MSD 340
ENOC STRATA MSD 440
ENOC STRATA MSD 355
ENOC STRATA MSD 455
ENOC STRATA LSF 312
ENOC STRATA LSF 412
ENOC STRATA LSF 315
ENOC STRATA LSF 415
ENOC STRATA MSD 320
ENOC STRATA MSD 420
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
ENOC VULCAN 700X, SAE 15W-40
HYDRAULIC OIL
ENOC AXIS HVI 15
ENOC AXIS HVI 22
ENOC AXIS HVI 32
ENOC AXIS HVI 46
ENOC AXIS HVI 68
ENOC AXIS HVI 100
ENOC AXIS HVI 150
GEAR OIL
ENOC REDUCT 68
ENOC REDUCT 100
ENOC REDUCT 150
ENOC REDUCT 220
ENOC REDUCT 320
ENOC REDUCT 460
ENOC REDUCT 680
SYNTHETIC GEAR OIL
ENOC REDUCT SH 220
ENOC REDUCT SH 320
COMPRESSOR OIL
ENOC SPIRO H 68
ENOC SPIRO H 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
ENOC SPIRO PA 46
ENOC SPIRO PA 68
No Equivalent
No Equivalent
TURBO OIL
ENOC VORTEX GT-2 32
ENOC VORTEX GT-2 46
ENOC VORTEX GT-2 68
ENOC VORTEX GT-2 100
REFRIGERATION OIL
ENOC CRYOGEN N 32
ENOC CRYOGEN N 68
ENOC CRYOGEN AB 68
ENOC CRYOGEN AB 100
ENOC CRYOGEN PE 32
No Equivalent
ENOC CRYOGEN PE 68
ENOC CRYOGEN PE 100
ENOC CRYOGEN PE 150
ENOC CRYOGEN PE 220
HEAT TRANSFER OIL
ENOC LAMINA SPECIAL
GREASE
No Equivalent
ENOC VERRON LX 2
No Equivalent
ENOC VERRON LX 2
No Equivalent
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
GULFSEA CYLCARE 50100
GULFSEA CYLCARE DCA 5070H
GULFSEA CYLCARE EHP 5055
GULFSEA CYLCARE DCA 5040H
GULFSEA CYCLARE ECA 50
SYSTEM OIL
GULFSEA SUPERBEAR 3006
TRUNK PISTON ENGINE OIL
GULFSEA POWER 3030
GULFSEA POWER 4030
GULFSEA POWER 3040
GULFSEA POWER 4040
GULFSEA POWER 3055
GULFSEA POWER 4055
GULFSEA POWER MDO 3012
GULFSEA POWER MDO 4012
GULFSEA POWER MDO 3015
GULFSEA POWER MDO 4015
GULFSEA POWER MDO 3020
GULFSEA POWER MDO 4020
No Equivalent
GULFSEA DIESEL GD 40
DIESEL ENGINE OIL
GULFSEA POWER MX 15W-40
HYDRAULIC OIL
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 15
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 22
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 32
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 46
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 68
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 100
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 150
GEAR OIL
GULFSEA GEAR OIL 68
GULFSEA GEAR OIL 100
GULFSEA GEAR OIL 150
GULFSEA GEAR OIL 220
GULFSEA GEAR OIL 320
GULFSEA GEAR OIL 460
GULFSEA GEAR OIL 680
SYNTHETIC GEAR OIL
GULFSEA SYNTH GEAR OIL 220
GULFSEA SYNTH GEAR OIL 320
COMPRESSOR OIL
GULFSEA COMPRESSOR OIL 68
GULFSEA COMPRESSOR OIL 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 46
GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 68
GULFSEA DE COMPRESSOR OIL 68
GULFSEA DE COMPRESSOR OIL 100
TURBO OIL
GULFSEA TURBINE OIL 32
GULFSEA TURBINE OIL 46
GULFSEA TURBINE OIL 68
GULFSEA TURBINE OIL 100
REFRIGERATION OIL
No Equivalent
GULFSEA N COOLOIL
GULFSEA AB COOLOIL 55
GULFSEA AB COOLOIL 100
GULFSEA PE COOLOIL 32
No Equivalent
GULFSEA PE COOLOIL 68
GULFSEA PE COOLOIL 100
GULFSEA PE COOLOIL 150
GULFSEA PE COOLOIL 220
HEAT TRANSFER OIL
GULFSEA HT OIL 32
GREASE
GULFSEA HYPERBAR SUPER CS
GULFSEA HYPERBAR CS 2
No Equivalent
GULFSEA HYPERBAR CS 2
GULFSEA HYPERBAR LCM 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 32
GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 46
GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 68
GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 100
GULFSEA BD STERNTUBE OIL 68
GULFSEA BD STERNTUBE OIL 100
GULFSEA BD STERNTUBE OIL 220
No Equivalent
GULFSEA BD GEAR OIL 68
GULFSEA BD GEAR OIL 100
GULFSEA BD GEAR OIL 150
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
GULFSEA BD EP2 GREASE
No Equivalent

CYLINDER OIL
MOBILGARD 5100
MOBILGARD 570
MOBILGARD 560 VS
MOBILGARD L540
MOBILGARD 525
SYSTEM OIL
MOBILGARD 300
TRUNK PISTON ENGINE OIL
MOBILGARD M330
MOBILGARD M430
MOBILGARD M340
MOBILGARD M440
No Equivalent
MOBILGARD M50
MOBIL DELVAC 1630
MOBIL DELVAC 1640
MOBILGARD 312
MOBILGARD 412
No Equivalent
No Equivalent
MOBILGARD 409 NC
MOBILGARD 450 NC
DIESEL ENGINE OIL
MOBIL DELVAC MX 15W-40
HYDRAULIC OIL
MOBIL DTE 10 EXCEL 15
MOBIL DTE 10 EXCEL 22
MOBIL DTE 10 EXCEL 32
MOBIL DTE 10 EXCEL 46
MOBIL DTE 10 EXCEL 68
MOBIL DTE 10 EXCEL 100
MOBIL DTE 10 EXCEL 150
GEAR OIL
MOBILGEAR 600 XP 68
MOBILGEAR 600 XP 100
MOBILGEAR 600 XP 150
MOBILGEAR 600 XP 220
MOBILGEAR 600 XP 320
MOBILGEAR 600 XP 460
MOBILGEAR 600 XP 680
SYNTHETIC GEAR OIL
MOBIL SHC 630
MOBIL SHC 632
COMPRESSOR OIL
MOBIL RARUS 426
MOBIL RARUS 427
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
MOBIL RARUS SHC 1025
MOBIL RARUS SHC 1026
MOBIL RARUS 826
MOBIL RARUS 827
TURBO OIL
MOBIL DTE OIL LIGHT
MOBIL DTE OIL MEDIUM
MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM
MOBIL DTE OIL HEAVY
REFRIGERATION OIL
GARGOYLE ARCTIC OIL 155
GARGOYLE ARCTIC OIL 300
MOBIL ZERICE S 68
MOBIL ZERICE S 100
MOBIL EAL Arctic 32
MOBIL EAL Arctic 46
MOBIL EAL Arctic 68
MOBIL EAL Arctic 100
No Equivalent
MOBIL EAL Arctic 220
HEAT TRANSFER OIL
MOBILTHERM 605
GREASE
MOBILTAC 375 NC
MOBILARMA 798
MOBILARMA 798
MOBILGREASE XHP 222
MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
MOBIL SHC AWARE H 32
MOBIL SHC AWARE H 46
MOBIL SHC AWARE H 68
No Equivalent
No Equivalent
MOBIL SHC AWARE ST 100
No Equivalent
MOBIL SHC AWARE ST 220
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2

CYLINDER OIL
ALEXIA S6
ALEXIA S5
ALEXIA S4
ALEXIA LS
ALEXIA S3
SYSTEM OIL
MELINA S 30
TRUNK PISTON ENGINE OIL
ARGINA T 30
ARGINA T 40
ARGINA X 30
ARGINA X 40
No Equivalent
ARGINA XL 40
GADINIA 30
GADINIA 40
SIRIUS X 30
SIRIUS X 40
ARGINA S 30
ARGINA S 40
No Equivalent
CAPRINUS XR 40
DIESEL ENGINE OIL
RIMULA R3 X 15W40
HYDRAULIC OIL
TELLUS S2 V15
TELLUS S2 V22
TELLUS S2 V32
TELLUS S2 V46
TELLUS S2 V68
TELLUS S2 V100
No Equivalent
GEAR OIL
OMALA S2 G68
OMALA S2 G100
OMALA S2 G150
OMALA S2 G220
OMALA S2 G320
OMALA S2 G460
OMALA S2 G680
SYNTHETIC GEAR OIL
OMALA S4 GX 220
OMALA S4 GX 320
COMPRESSOR OIL
CORENA S2 P 68
CORENA S2 P 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
CORENA S4 R 46
CORENA S4 R 68
CORENA S4 P 68
CORENA S4 P 100
TURBO OIL
TURBO T 32
TURBO T 46
TURBO T 68
TURBO T 100
REFRIGERATION OIL
REFRIGERATION OIL S4 FR-V 32
REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
REFRIGERATION OIL S4 FR-V 100
REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32
REFRIGERATION OIL S4 FR-F 46
REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68
REFRIGERATION OIL S4 FR-F 100
No Equivalent
FLUID R134A-220
HEAT TRANSFER OIL
HEAT TRANSFER OIL S2
GREASE
GADUS S2 A320 2
GADUS S2 A320 2
RHODINA EP(LF) 2
GADUS S2 V220 2 / S3 V220C 2
GADUS S2 V220AD 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
NATURELLE HYDRAULIC FLUID VGP 32
NATURELLE HYDRAULIC FLUID VGP 46
NATURELLE HYDRAULIC FLUID VGP 68
No Equivalent
No Equivalent
NATURELLE S4 STERN TUBE FLUID 100
No Equivalent
No Equivalent
NATURELLE GEAR FLUID 68
NATURELLE S4 GEAR FLUID 100
NATURELLE S4 GEAR FLUID 150
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
NATURELLE S5 V120P 2
NATURELLE S2 WIRE ROPE Lubricant A

CYLINDER OIL
CYLTECH CL 100 ACC
CYLTECH 70 / 80 AW
CYLTECH 50 S
CYLTECH 40SX
CYLTECH ACT
SYSTEM OIL
MARINE CDX 30
TRUNK PISTON ENGINE OIL
TLX PLUS 303
TLX PLUS 304
TLX PLUS 403
TLX PLUS 404
No Equivalent
TLX PLUS 504
HLX 30
HLX 40
MHP 153
MHP 154
TLX PLUS 203
TLX PLUS 204
No Equivalent
RLX 40
DIESEL ENGINE OIL
TECTION GLOBAL 15W-40
HYDRAULIC OIL
HYSPIN AWH-M 15
No Equivalent
HYSPIN AWH-M 32
HYSPIN AWH-M 46
HYSPIN AWH-M 68
HYSPIN AWH-M 100
HYSPIN AWH-M 150
GEAR OIL
ALPHA SP 68
ALPHA SP 100
ALPHA SP 150
ALPHA SP 220
ALPHA SP 320
ALPHA SP 460
ALPHA SP 680
SYNTHETIC GEAR OIL
ALPHASYN HG 220
ALPHASYN HG 320
COMPRESSOR OIL
AIRCOL PD 68
AIRCOL PD 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
AIRCOL SR 46
AIRCOL SR 68
AIRCOL SN 68
AIRCOL SN 100
TURBO OIL
PERFECTO T 32
PERFECTO T 46
PERFECTO T 68
PERFECTO T 100
REFRIGERATION OIL
AIRCOL 266
AIRCOL 299
AIRCOL 2284
AIRCOL 2285
AIRCOL SW 32
AIRCOL SW 46
AIRCOL SW 68
AIRCOL SW 100
AIRCOL SW 170
AIRCOL SW 220
HEAT TRANSFER OIL
PERFECTO HT 5
GREASE
SPHEEROL SX 2
SPHEEROL SX 2
SPHEEROL EPL 00
SPHEEROL SX 2
SPHEEROL LMM
BIO LUBRICANTS
CASTROL BIOBAR 22
CASTROL BIOBAR 32
CASTROL BIOBAR 46
CASTROL BIOBAR 68
CASTROL BIOBAR 100
No Equivalent
CASTROL BIOSTAT 100
CASTROL BIOSTAT 150
CASTROL BIOSTAT 220
No Equivalent
No Equivalent
CASTROL BIOTRANS 150
CASTROL BIOTRANS 220
No Equivalent
No Equivalent
CASTROL BIOTAC EP2
CASTROL BIOTAC EP2

CYLINDER OIL
TARO SPECIAL HT 100
TARO SPECIAL HT 70
TARO SPECIAL HT 55
TARO SPECIAL HT LS 40
TARO SPECIAL HT LF
SYSTEM OIL
VERITAS 800 MARINE 30
TRUNK PISTON ENGINE OIL
TARO 30 DP 30
TARO 30 DP 40
No Equivalent
TARO 40 XL 40
No Equivalent
TARO 50 XL 40
DELO 1000 MARINE 30
DELO 1000 MARINE 40
No Equivalent
No Equivalent
TARO 20 DP 30
TARO 20 DP 40
No Equivalent
DELO 6170 CFO 40
DIESEL ENGINE OIL
URSA MARINE 15W40
HYDRAULIC OIL
RANDO HDZ 15
RANDO HDZ 22
RANDO HDZ 32
RANDO HDZ 46
RANDO HDZ 68
RANDO HDZ 100
No Equivalent
GEAR OIL
MEROPA 68
MEROPA 100
MEROPA 150
MEROPA 220
MEROPA 320
MEROPA 460
MEROPA 680
SYNTHETIC GEAR OIL
PINNACLE MARINE GEAR 220
No Equivalent
COMPRESSOR OIL
COMPRESSOR OIL EP VDL 68
COMPRESSOR OIL EP VDL 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
CETUS PAO 46
CETUS PAO 68
No Equivalent
CETUS DE 100
TURBO OIL
REGAL R&O 32
REGAL R&O 46
REGAL R&O 68
REGAL EP 100
REFRIGERATION OIL
No Equivalent
CAPELLA WF 68
REFRIGERATION OIL LOW TEMP 68
No Equivalent
CAPELLA HFC 32
No Equivalent
CAPELLA HFC 55
CAPELLA HFC 100
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
TEXATHERM 32
GREASE
TEXCLAD 2
TEXCLAD 2
RUSTPROOFCOMPOUND L
MULTIFAK EP 2
MOLYTEX EP 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
ENVIROLOGIC 3032
ENVIROLOGIC 3046
ENVIROLOGIC 3068
No Equivalent
No Equivalent
ENVIROLOGIC 3100
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
ENVIROLOGIC 210
ENVIROLOGIC 215
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
TALUSIA UNIVERSAL 100
TALUSIA HR 70
TALUSIA UNIVERSAL
TALUSIA LS 40
TALUSIA LS 25
SYSTEM OIL
ATLANTA MARINE D 3005
TRUNK PISTON ENGINE OIL
AURELIA TI 3030
AURELIA TI 4030
AURELIA TI 3040
AURELIA TI 4040
No Equivalent
AURELIA TI 4055
DISOLA M 3012
DISOLA M 4012
DISOLA M 3015
No Equivalent
No Equivalent
AURELIA TI 4020
No Equivalent
DISOLA CF 113 F
DIESEL ENGINE OIL
DISOLA W 15W40
HYDRAULIC OIL
VISGA 15
VISGA 22
VISGA 32
VISGA 46
VISGA 68
VISGA 100
VISGA 150
GEAR OIL
EPONA Z 68
EPONA Z 100
EPONA Z 150
EPONA Z 220
EPONA Z 320
EPONA Z 460
CARTER EP 680
SYNTHETIC GEAR OIL
EPONA SA 220
EPONA SA 320
COMPRESSOR OIL
DACNIS 68
DACNIS 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
BARELF SM 46
BARELF SM 68
BARELF CH 68
BARELF CH 100
TURBO OIL
PRESLIA 32
PRESLIA 46
PRESLIA 68
PRESLIA 100
REFRIGERATION OIL
LUNARIA FR 32
LUNARIA FR 68
BARELF AL 100
BARELF AL 100
PLANETELF ACD 32
No Equivalent
PLANETELF ACD 68
PLANETELF ACD 100FY
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
SERIOLA ETA 32
GREASE
CERAN AD PLUS
CERAN AD PLUS
CERAN AD PLUS
CERAN XM 220
MULTIS MS 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
BIOHYDRAN TMP 32
BIOHYDRAN TMP 46
BIOHYDRAN TMP 68
BIOHYDRAN TMP 100
No Equivalent
BIONEPTAN 100
BIONEPTAN 150
BIONEPTAN 220
CARTER BIO 68
CARTER BIO 100
CARTER BIO 150
CARTER BIO 220
CARTER BIO 320
No Equivalent
BIOMULTIS EP 2
BIO ADHESIVE PLUS

CYLINDER OIL
NAVIGO 100 MCL
NAVIGO 70 MCL
NAVIGO 50 MCL
NAVIGO 40 MCL
NAVIGO MCL ULTRA
SYSTEM OIL
NAVIGO 6 SO
TRUNK PISTON ENGINE OIL
NAVIGO TPEO 30/30
NAVIGO TPEO 30/40
No Equivalent
NAVIGO TPEO 40/40
No Equivalent
NAVIGO TPEO 50/40
NAVIGO TPEO 12/30
NAVIGO TPEO 12/40
NAVIGO TPEO 15/30
NAVIGO TPEO 15/40
NAVIGO TPEO 20/30
NAVIGO TPEO 20/40
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
TITAN TRUCK SAE 15W40
HYDRAULIC OIL
RENOLIN B HVI 15
RENOLIN B HVI 22
RENOLIN B HVI 32
RENOLIN B HVI 46
RENOLIN B HVI 68
RENOLIN B HVI 100
RENOLIN B HVI 150
GEAR OIL
RENOLIN CLP 68
RENOLIN CLP 100
RENOLIN CLP 150
RENOLIN CLP 220
RENOLIN CLP 320
RENOLIN CLP 460
RENOLIN CLP 680
SYNTHETIC GEAR OIL
RENOLIN UNISYN CLP 220
RENOLIN UNISYN CLP 320
COMPRESSOR OIL
RENOLIN 503
RENOLIN 504
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
RENOLIN UNISYN OL 46
RENOLIN UNISYN OL 68
RENOLIN SE 68
NAVISYN DE 100
TURBO OIL
RENOLIN ETERNA 32
RENOLIN ETERNA 46
RENOLIN ETERNA 68
No Equivalent
REFRIGERATION OIL
RENISO KS 46
RENISO KC 68
RENISO S 68
RENISO SP 100
RENISO TRITON SEZ 32
No Equivalent
RENISO TRITON SEZ 68
RENISO TRITON SEZ 100
RENISO TRITON SE 170
RENISO TRITON SE 220
HEAT TRANSFER OIL
ASSISTO THERM 5
GREASE
RENOLIT CXI 2
RENOLIT CXI 2
ANTICORIT DFW 8301
NAVIGREASE EP 2
RENOLIT FLM 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
PLANTOSYN 32 HVI
PLANTOSYN 46 HVI
PLANTOSYN 68 HVI
No Equivalent
No Equivalent
PLANTOGEAR 100 S
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
PLANTOGEAR 100 S
PLANTOGEAR 150 S
PLANTOGEAR 220 S
PLANTOGEAR 320 S
No Equivalent
PLANTOGEL 2 S
No Equivalent

CYLINDER OIL
NEPTUNE 100 SAE 50
NEPTUNE 70 SAE 50
NEPTUNE 55 SAE 50
NEPTUNE 40 SAE 50
NEPTUNE 25 SAE 50
SYSTEM OIL
PANOIL M 530
TRUNK PISTON ENGINE OIL
ARGO 32 SAE 30
ARGO 42 SAE 30
ARGO 32 SAE 40
ARGO 42 SAE 40
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
ARGO 12 SAE 30
ARGO 12 SAE 40
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
FORCE 3 SAE 15W-40
HYDRAULIC OIL
No Equivalent
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 22
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 32
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 46
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 68
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 100
HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 150
GEAR OIL
TITANUS PS 68
TITANUS PS 100
TITANUS PS 150
TITANUS PS 220
TITANUS PS 320
TITANUS PS 460
No Equivalent
SYNTHETIC GEAR OIL
TITANUS SYN 220
TITANUS SYN 320
COMPRESSOR OIL
AEOLUS 68
AEOLUS 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
AEOLUS AS 46
AEOLUS AS 68
AEOLUS AP 68
AEOLUS AP 100
TURBO OIL
No Equivalent
No Equivalent
TURBINE OIL ISO 68
TURBINE OIL ISO 100
REFRIGERATION OIL
No Equivalent
FRIO 68
FRIO SYN 68
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
HEAT TRANSFER OIL
GREASE
GRAVIN CA NLGI – 2
GRAVIN LI EP NGLI-2
GRAVIN LI EP NGLI-2
GRAVIN LI EP NGLI-2
GRAVIN LI MO NLGI – 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
No Equivalent
MARBRAX CID 57
No Equivalent
MARBRAX CID 55
No Equivalent
SYSTEM OIL
MARBRAX CAD 308
TRUNK PISTON ENGINE OIL
MARBRAX CCD 330
MARBRAX CCD 430
MARBRAX CCD 340
MARBRAX CCD 440
No Equivalent
MARBRAX CCD 450
MARBRAX CCD 310
MARBRAX CCD 410
MARBRAX CCD 312
No Equivalent
MARBRAX CCD 320
MARBRAX CCD 420
No Equivalent
FERBRAX CAD-2017
DIESEL ENGINE OIL
LUBRAX EXTRA TURBO
HYDRAULIC OIL
LUBRAX HYDRA HV 15
LUBRAX HYDRA HV 22
LUBRAX HYDRA HV 32
LUBRAX HYDRA HV 46
LUBRAX HYDRA HV 68
LUBRAX HYDRA HV 100
No Equivalent
GEAR OIL
LUBRAX GEAR 68
LUBRAX GEAR 100
LUBRAX GEAR 150
LUBRAX GEAR 220
LUBRAX GEAR 320
LUBRAX GEAR 460
LUBRAX GEAR 680
SYNTHETIC GEAR OIL
LUBRAX GEAR PAO 220
LUBRAX GEAR PAO 320
COMPRESSOR OIL
LUBRAX COMPSOR AC 68
LUBRAX COMPSOR AC 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
LUBRAX COMPSOR PAO 46
LUBRAX COMPSOR PAO 68
No Equivalent
LUBRAX COMPSOR DE 100
TURBO OIL
LUBRAX TURBINA PLUS 32
LUBRAX TURBINA PLUS 46
LUBRAX TURBINA PLUS 68
LUBRAX TURBINA PLUS 100
REFRIGERATION OIL
LUBRAX COMPSOR RF 32
LUBRAX COMPSOR RF 68
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
LUBRAX UTILE OT 32
GREASE
LUBRAX BETUMEN FLD 250
LUBRAX LITH EP 2
No Equivalent
LUBRAX CALCIUM GR 2
LUBRAX LITH SM 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
MARINE C1005
MARINE C705
MARINE C504
MARINE C405
MARINE C205
SYSTEM OIL
MARINE S30
TRUNK PISTON ENGINE OIL
MARINE T 303
MARINE T 304
MARINE T 403
MARINE T 404
No Equivalent
MARINE T 504
MARINE T 103
MARINE T 104
MARINE T 103
MARINE T 104
MARINE T 203
MARINE T 204
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
MARINE F 15W-40
HYDRAULIC OIL
HYRANDO WIDE 15
HYRANDO WIDE 22
HYRANDO WIDE 32
HYRANDO WIDE 46
HYRANDO WIDE 68
HYRANDO WIDE 100
No Equivalent
GEAR OIL
BONNOC M68
BONNOC M100
BONNOC M150
BONNOC M220
BONNOC M320
BONNOC M460
BONNOC M680
SYNTHETIC GEAR OIL
No Equivalent
No Equivalent
COMPRESSOR OIL
FAIRCOL A 68
FAIRCOL A 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
No Equivalent
FAIRCOL SA 100
No Equivalent
No Equivalent
TURBO OIL
FBK TURBINE 32
FBK TURBINE 46
FBK TURBINE 68
FBK TURBINE 100
REFRIGERATION OIL
REF OIL NS 3GS
REF OIL NS 4GS
ATMOS(N) 68
No Equivalent
Ze-GLES RB32
No Equivalent
Ze-GLES RB68
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
No Equivalent
GREASE
OG GREASE 500
MULTINOC 2
No Equivalent
MULTINOC 2
MOLYNOC GREASE AP 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
No Equivalent
DAPHNE SEAMASTER A50N
No Equivalent
DAPHNE SEAMASTER A40
No Equivalent
SYSTEM OIL
DAPHNE MARINE OIL SY
TRUNK PISTON ENGINE OIL
DAPHNE MARINE OIL SA 30
DAPHNE MARINE OIL SA 40
DAPHNE MARINE OIL SH 30
DAPHNE MARINE OIL SH 40
No Equivalent
No Equivalent
DAPHNE MARINE OIL SX 30
DAPHNE MARINE OIL SX 40
No Equivalent
No Equivalent
DAPHNE MARINE OIL SW 30
DAPHNE MARINE OIL SW 40
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
DAPHNE MARINE OIL SX MULTI
HYDRAULIC OIL
DAPHNE SUPER HYDRO X 15
DAPHNE SUPER HYDRO X 22
DAPHNE SUPER HYDRO X 32
DAPHNE SUPER HYDRO X 46
DAPHNE SUPER HYDRO X 68
DAPHNE SUPER HYDRO X 100
DAPHNE SUPER HYDRO X 150
GEAR OIL
DAPHNE SUPER GEAR OIL 68
DAPHNE SUPER GEAR OIL 100
DAPHNE SUPER GEAR OIL 150
DAPHNE SUPER GEAR OIL 220
DAPHNE SUPER GEAR OIL 320
DAPHNE SUPER GEAR OIL 460
DAPHNE SUPER GEAR OIL 680
SYNTHETIC GEAR OIL
DAPHNE ALPHA GEAR 220
DAPHNE ALPHA GEAR 320
COMPRESSOR OIL
DAPHNE SUPER CS 68
DAPHNE SUPER CS 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
TURBO OIL
DAPHNE TURBINE OIL 32
DAPHNE TURBINE OIL 46
DAPHNE TURBINE OIL 68
No Equivalent
REFRIGERATION OIL
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
DAPHNE HERMETRIC OIL FVC 32D
No Equivalent
DAPHNE HERMETRIC OIL FVC 68D
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
DAPHNE THERMIC OIL 32
GREASE
DAPHNE EPONEX 1
DAPHNE EPONEX 2
No Equivalent
DAPHNE EPONEX 2
DAPHNE MOLYBDENUM GREASE
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
No Equivalent
MARINE 5070
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
SYSTEM OIL
MARINE 3005
TRUNK PISTON ENGINE OIL
MARINE 3030
MARINE 4030
MARINE 3040
MARINE 4040
No Equivalent
MARINE 4050
No Equivalent
No Equivalent
MARINE 3010
MARINE 4010
MARINE 3025
MARINE 4025
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
MARINE SUPER MULTI X 15W40
HYDRAULIC OIL
HYDRO 15K
HYDRO HV 22
HYDRO HV 32
HYDRO HV 46
HYDRO HV 68
HYDRO HV 100
No Equivalent
GEAR OIL
GEAR SE 68
GEAR SE 100
GEAR SE 150
GEAR SE 220
GEAR SE 320
GEAR SE 460
GEAR SE 680
SYNTHETIC GEAR OIL
No Equivalent
No Equivalent
COMPRESSOR OIL
RECIPRO 68
RECIPRO 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
PECIPRO SX 100
TURBO OIL
ALLPUS 32
ALLPUS 46
ALLPUS 68
ALLPUS 100
REFRIGERATION OIL
SUPER FREEZE 32
SUPER FREEZE 56
SUPER FREEZE AB 46
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
HEAT TRANSFER OIL
THERMO 32
GREASE
GEARCOMPOUND NO.2
ROPE GREASE SP 2
No Equivalent
COsmo GREASE Dynamax EP No.2
COsmo MOLYBDENUM GREASE No.2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
No Equivalent
ENOC STRATA CYL 570
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
SYSTEM OIL
ENOC STRATA SMO
TRUNK PISTON ENGINE OIL
ENOC STRATA MSD 330
ENOC STRATA MSD 430
ENOC STRATA MSD 340
ENOC STRATA MSD 440
ENOC STRATA MSD 355
ENOC STRATA MSD 455
ENOC STRATA LSF 312
ENOC STRATA LSF 412
ENOC STRATA LSF 315
ENOC STRATA LSF 415
ENOC STRATA MSD 320
ENOC STRATA MSD 420
No Equivalent
No Equivalent
DIESEL ENGINE OIL
ENOC VULCAN 700X, SAE 15W-40
HYDRAULIC OIL
ENOC AXIS HVI 15
ENOC AXIS HVI 22
ENOC AXIS HVI 32
ENOC AXIS HVI 46
ENOC AXIS HVI 68
ENOC AXIS HVI 100
ENOC AXIS HVI 150
GEAR OIL
ENOC REDUCT 68
ENOC REDUCT 100
ENOC REDUCT 150
ENOC REDUCT 220
ENOC REDUCT 320
ENOC REDUCT 460
ENOC REDUCT 680
SYNTHETIC GEAR OIL
ENOC REDUCT SH 220
ENOC REDUCT SH 320
COMPRESSOR OIL
ENOC SPIRO H 68
ENOC SPIRO H 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
ENOC SPIRO PA 46
ENOC SPIRO PA 68
No Equivalent
No Equivalent
TURBO OIL
ENOC VORTEX GT-2 32
ENOC VORTEX GT-2 46
ENOC VORTEX GT-2 68
ENOC VORTEX GT-2 100
REFRIGERATION OIL
ENOC CRYOGEN N 32
ENOC CRYOGEN N 68
ENOC CRYOGEN AB 68
ENOC CRYOGEN AB 100
ENOC CRYOGEN PE 32
No Equivalent
ENOC CRYOGEN PE 68
ENOC CRYOGEN PE 100
ENOC CRYOGEN PE 150
ENOC CRYOGEN PE 220
HEAT TRANSFER OIL
ENOC LAMINA SPECIAL
GREASE
No Equivalent
ENOC VERRON LX 2
No Equivalent
ENOC VERRON LX 2
No Equivalent
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent

CYLINDER OIL
GULFSEA CYLCARE 50100
GULFSEA CYLCARE DCA 5070H
GULFSEA CYLCARE EHP 5055
GULFSEA CYLCARE DCA 5040H
GULFSEA CYCLARE ECA 50
SYSTEM OIL
GULFSEA SUPERBEAR 3006
TRUNK PISTON ENGINE OIL
GULFSEA POWER 3030
GULFSEA POWER 4030
GULFSEA POWER 3040
GULFSEA POWER 4040
GULFSEA POWER 3055
GULFSEA POWER 4055
GULFSEA POWER MDO 3012
GULFSEA POWER MDO 4012
GULFSEA POWER MDO 3015
GULFSEA POWER MDO 4015
GULFSEA POWER MDO 3020
GULFSEA POWER MDO 4020
No Equivalent
GULFSEA DIESEL GD 40
DIESEL ENGINE OIL
GULFSEA POWER MX 15W-40
HYDRAULIC OIL
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 15
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 22
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 32
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 46
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 68
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 100
GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 150
GEAR OIL
GULFSEA GEAR OIL 68
GULFSEA GEAR OIL 100
GULFSEA GEAR OIL 150
GULFSEA GEAR OIL 220
GULFSEA GEAR OIL 320
GULFSEA GEAR OIL 460
GULFSEA GEAR OIL 680
SYNTHETIC GEAR OIL
GULFSEA SYNTH GEAR OIL 220
GULFSEA SYNTH GEAR OIL 320
COMPRESSOR OIL
GULFSEA COMPRESSOR OIL 68
GULFSEA COMPRESSOR OIL 100
SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 46
GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 68
GULFSEA DE COMPRESSOR OIL 68
GULFSEA DE COMPRESSOR OIL 100
TURBO OIL
GULFSEA TURBINE OIL 32
GULFSEA TURBINE OIL 46
GULFSEA TURBINE OIL 68
GULFSEA TURBINE OIL 100
REFRIGERATION OIL
No Equivalent
GULFSEA N COOLOIL
GULFSEA AB COOLOIL 55
GULFSEA AB COOLOIL 100
GULFSEA PE COOLOIL 32
No Equivalent
GULFSEA PE COOLOIL 68
GULFSEA PE COOLOIL 100
GULFSEA PE COOLOIL 150
GULFSEA PE COOLOIL 220
HEAT TRANSFER OIL
GULFSEA HT OIL 32
GREASE
GULFSEA HYPERBAR SUPER CS
GULFSEA HYPERBAR CS 2
No Equivalent
GULFSEA HYPERBAR CS 2
GULFSEA HYPERBAR LCM 2
BIO LUBRICANTS
No Equivalent
GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 32
GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 46
GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 68
GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 100
GULFSEA BD STERNTUBE OIL 68
GULFSEA BD STERNTUBE OIL 100
GULFSEA BD STERNTUBE OIL 220
No Equivalent
GULFSEA BD GEAR OIL 68
GULFSEA BD GEAR OIL 100
GULFSEA BD GEAR OIL 150
No Equivalent
No Equivalent
No Equivalent
GULFSEA BD EP2 GREASE
No Equivalent