Denizcilik Yağları

Yağlayıcılar


Bir yağlayıcı, karşılıklı temas halindeki yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olan ve nihayetinde yüzeyler hareket ettiğinde üretilen ısıyı azaltan bir maddedir. Ayrıca kuvvetleri iletme, yabancı parçacıkları taşıma veya yüzeyleri ısıtma veya soğutma işlevine de sahip olabilir. Endüstriyel uygulamalara ek olarak, yağlayıcılar birçok başka amaç için kullanılmaktadır. 


Esas olarak sürtünmeyi azaltmak ve bir mekanizmanın daha iyi ve verimli çalışmasına katkıda bulunmak için kullanılır. Yağlar faaliyet gösterdiği ortam, ana makinadan ikincil ekipmana, ne olursa olsun sorunsuz çalışmalarını sağlamak için vardır.


Denizcilik yağlarında lider tedarikçi firmaların gemi ürünleri, dünyanın en önemli gemi filolarının makinalarını ve ekipmanlarını korumaktadır. Hedefimiz filonuzun çok daha etkin ve düşük maliyetle işletilmesine yardımcı olabilmek. Bunkerist’i görevlendirmeniz halinde, talep ettiğiniz denizcilik yağını, tercih ettiğiniz ve/veya alternatif markaların rekabetçi ürünleriyle sizlerin hizmetine sunmak bizi onurlandıracaktır.

Madeni Yağ


Mineral yağ, genellikle yenilebilir bitkisel yağlardan farklı olarak, bir mineral kaynağından, özellikle bir petrol distilatından yüksek alkanların çeşitli renksiz, kokusuz, hafif karışımlarından herhangi biridir. ‘Mineral yağ’ adı tek başına kesin değildir, son birkaç yüzyıldır birçok özel yağ için kullanılmıştır. Çoğu zaman, mineral yağ, benzin ve diğer petrol ürünlerini yapmak için ham petrolün rafine edilmesinin sıvı bir yan ürünüdür.

 

 

Sentetik Yağ


Sentetik yağ, yapay olarak yapılmış kimyasal bileşiklerden oluşan bir yağlayıcıdır. Sentetik yağlayıcılar, tam ham petrol yerine kimyasal olarak modifiye edilmiş petrol bileşenleri kullanılarak üretilebilir, ancak diğer ham maddelerden de sentezlenebilir. Bununla birlikte, temel malzeme, damıtılmış ve daha sonra fiziksel ve kimyasal olarak modifiye edilmiş, ham petroldür. Katkı maddelerinin gerçek sentez süreci ve bileşimi genellikle ticari bir ticari sırdır ve üreticiler arasında farklılık gösterir.

Denizcilik Yağları Denklik Tablosu

 • MOBILGARD 5100
  MOBILGARD 570
  MOBILGARD 560 VS
  MOBILGARD L540
  MOBILGARD 300
  MOBILGARD M330
  MOBILGARD M430
  MOBILGARD M340
  MOBILGARD M440
  No Equivalent
  MOBILGARD M50
  MOBIL DELVAC 1630
  MOBIL DELVAC 1640
  MOBILGARD 312
  MOBILGARD 412
  No Equivalent
  No Equivalent
  MOBILGARD 409 NC
  MOBILGARD 450 NC
  MOBIL DELVAC MX 15W-40
  MOBIL DTE 10 EXCEL 15
  MOBIL DTE 10 EXCEL 22
  MOBIL DTE 10 EXCEL 32
  MOBIL DTE 10 EXCEL 46
  MOBIL DTE 10 EXCEL 68
  MOBIL DTE 10 EXCEL 100
  MOBIL DTE 10 EXCEL 150
  MOBILGEAR 600 XP 68
  MOBILGEAR 600 XP 100
  MOBILGEAR 600 XP 150
  MOBILGEAR 600 XP 220
  MOBILGEAR 600 XP 320
  MOBILGEAR 600 XP 460
  MOBILGEAR 600 XP 680
  MOBIL SHC 630
  MOBIL SHC 632
  MOBIL RARUS 426
  MOBIL RARUS 427
  MOBIL RARUS SHC 1025
  MOBIL RARUS SHC 1026
  MOBIL RARUS 826
  MOBIL RARUS 827
  MOBIL DTE OIL LIGHT
  MOBIL DTE OIL MEDIUM
  MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM
  MOBIL DTE OIL HEAVY
  GARGOYLE ARCTIC OIL 155
  GARGOYLE ARCTIC OIL 300
  MOBIL ZERICE S 68
  MOBIL ZERICE S 100
  MOBIL EAL Arctic 32
  MOBIL EAL Arctic 46
  MOBIL EAL Arctic 68
  MOBIL EAL Arctic 100
  No Equivalent
  MOBIL EAL Arctic 220
  MOBILTHERM 605
  MOBILTAC 375 NC
  MOBILARMA 798
  MOBILARMA 798
  MOBILGREASE XHP 222
  MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL
  No Equivalent
  MOBIL SHC AWARE H 32
  MOBIL SHC AWARE H 46
  MOBIL SHC AWARE H 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  MOBIL SHC AWARE ST 100
  No Equivalent
  MOBIL SHC AWARE ST 220
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
  MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
 • ALEXIA S6
  ALEXIA S5
  ALEXIA S4
  ALEXIA LS
  MELINA S 30
  ARGINA T 30
  ARGINA T 40
  ARGINA X 30
  ARGINA X 40
  No Equivalent
  ARGINA XL 40
  GADINIA 30
  GADINIA 40
  SIRIUS X 30
  SIRIUS X 40
  ARGINA S 30
  ARGINA S 40
  No Equivalent
  CAPRINUS XR 40
  RIMULA R3 X 15W40
  TELLUS S2 V15
  TELLUS S2 V22
  TELLUS S2 V32
  TELLUS S2 V46
  TELLUS S2 V68
  TELLUS S2 V100
  No Equivalent
  OMALA S2 G68
  OMALA S2 G100
  OMALA S2 G150
  OMALA S2 G220
  OMALA S2 G320
  OMALA S2 G460
  OMALA S2 G680
  OMALA S4 GX 220
  OMALA S4 GX 320
  CORENA S2 P 68
  CORENA S2 P 100
  CORENA S4 R 46
  CORENA S4 R 68
  CORENA S4 P 68
  CORENA S4 P 100
  TURBO T 32
  TURBO T 46
  TURBO T 68
  TURBO T 100
  REFRIGERATION OIL S4 FR-V 32
  REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
  REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
  REFRIGERATION OIL S4 FR-V 100
  REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32
  REFRIGERATION OIL S4 FR-F 46
  REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68
  REFRIGERATION OIL S4 FR-F 100
  No Equivalent
  FLUID R134A-220
  HEAT TRANSFER OIL S2
  GADUS S2 A320 2
  GADUS S2 A320 2
  RHODINA EP(LF) 2
  GADUS S2 V220 2 / S3 V220C 2
  GADUS S2 V220AD 2
  No Equivalent
  NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 32
  NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 46
  NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  NATURELLE S4 STERN TUBE FLUID 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  NATURELLE GEAR FLUID 68
  NATURELLE S4 GEAR FLUID 100
  NATURELLE S4 GEAR FLUID 150
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  NATURELLE S5 V120P 2
  NATURELLE S2 WIRE ROPE Lubricant A
 • CYLTECH CL 100 ACC
  CYLTECH 70 / 80 AW
  CYLTECH 50 S
  CYLTECH 40SX
  MARINE CDX 30
  TLX PLUS 303
  TLX PLUS 304
  TLX PLUS 403
  TLX PLUS 404
  No Equivalent
  TLX PLUS 504
  HLX 30
  HLX 40
  MHP 153
  MHP 154
  TLX PLUS 203
  TLX PLUS 204
  No Equivalent
  RLX 40
  TECTION GLOBAL 15W-40
  HYSPIN AWH-M 15
  No Equivalent
  HYSPIN AWH-M 32
  HYSPIN AWH-M 46
  HYSPIN AWH-M 68
  HYSPIN AWH-M 100
  HYSPIN AWH-M 150
  ALPHA SP 68
  ALPHA SP 100
  ALPHA SP 150
  ALPHA SP 220
  ALPHA SP 320
  ALPHA SP 460
  ALPHA SP 680
  ALPHASYN HG 220
  ALPHASYN HG 320
  AIRCOL PD 68
  AIRCOL PD 100
  AIRCOL SR 46
  AIRCOL SR 68
  AIRCOL SN 68
  AIRCOL SN 100
  PERFECTO T 32
  PERFECTO T 46
  PERFECTO T 68
  PERFECTO T 100
  AIRCOL 266
  AIRCOL 299
  AIRCOL 2284
  AIRCOL 2285
  AIRCOL SW 32
  AIRCOL SW 46
  AIRCOL SW 68
  AIRCOL SW 100
  AIRCOL SW 170
  AIRCOL SW 220
  PERFECTO HT 5
  SPHEEROL SX 2
  SPHEEROL SX 2
  SPHEEROL EPL 00
  SPHEEROL SX 2
  SPHEEROL LMM
  CASTROL BIOBAR 22
  CASTROL BIOBAR 32
  CASTROL BIOBAR 46
  CASTROL BIOBAR 68
  CASTROL BIOBAR 100
  No Equivalent
  CASTROL BIOSTAT 100
  CASTROL BIOSTAT 150
  CASTROL BIOSTAT 220
  No Equivalent
  No Equivalent
  CASTROL BIOTRANS 150
  CASTROL BIOTRANS 220
  No Equivalent
  No Equivalent
  CASTROL BIOTAC EP2
  CASTROL BIOTAC EP2
 • TALUSIA UNIVERSAL 100
  TALUSIA HR 70
  TALUSIA UNIVERSAL
  TALUSIA LS 40
  ATLANTA MARINE D 3005
  AURELIA TI 3030
  AURELIA TI 4030
  AURELIA TI 3040
  AURELIA TI 4040
  No Equivalent
  AURELIA TI 4055
  DISOLA M 3012
  DISOLA M 4012
  DISOLA M 3015
  No Equivalent
  No Equivalent
  AURELIA TI 4020
  No Equivalent
  DISOLA CF 113 F
  DISOLA W 15W40
  VISGA 15
  VISGA 22
  VISGA 32
  VISGA 46
  VISGA 68
  VISGA 100
  VISGA 150
  EPONA Z 68
  EPONA Z 100
  EPONA Z 150
  EPONA Z 220
  EPONA Z 320
  EPONA Z 460
  CARTER EP 680
  EPONA SA 220
  EPONA SA 320
  DACNIS 68
  DACNIS 100
  BARELF SM 46
  BARELF SM 68
  BARELF CH 68
  BARELF CH 100
  PRESLIA 32
  PRESLIA 46
  PRESLIA 68
  PRESLIA 100
  LUNARIA FR 32
  LUNARIA FR 68
  BARELF AL 100
  BARELF AL 100
  PLANETELF ACD 32
  No Equivalent
  PLANETELF ACD 68
  PLANETELF ACD 100FY
  No Equivalent
  No Equivalent
  SERIOLA ETA 32
  CERAN AD PLUS
  CERAN AD PLUS
  CERAN AD PLUS
  CERAN XM 220
  MULTIS MS 2
  No Equivalent
  BIOHYDRAN TMP 32
  BIOHYDRAN TMP 46
  BIOHYDRAN TMP 68
  BIOHYDRAN TMP 100
  No Equivalent
  BIONEPTAN 100
  BIONEPTAN 150
  BIONEPTAN 220
  CARTER BIO 68
  CARTER BIO 100
  CARTER BIO 150
  CARTER BIO 220
  CARTER BIO 320
  No Equivalent
  BIOMULTIS EP 2
  BIO ADHESIVE PLUS
 • No Equivalent
  PUNICA 570
  No Equivalent
  No Equivalent
  CLADIUM 50
  CLADIUM S 300 SAE 30
  CLADIUM S 300 SAE 40
  CLADIUM S 400 SAE 30
  CLADIUM S 400 SAE 40
  No Equivalent
  CLADIUM S 500 SAE 40
  CLADIUM 120 SAE 30
  CLADIUM 120 SAE 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  CLADIUM 200 SAE 40
  No Equivalent
  EMD 40
  AGIP SIGMA TURBO 15W-40
  OSO 15
  ARNICA 22
  ARNICA 32
  ARNICA 46
  ARNICA 68
  ARNICA100
  No Equivalent
  BLASIA 68
  BLASIA 100
  BLASIA 150
  BLASIA 220
  BLASIA 320
  BLASIA 460
  BLASIA 680
  BLASIA SX 220
  BLASIA SX 320
  DICREA 68
  DICREA 100
  DICREA SX 46
  DICREA SX 68
  No Equivalent
  DICREA ESX 100
  OTE 32
  OTE 46
  OTE 68
  OTE 100
  BETULA 32
  BETULA 68
  BETULA S 68
  BETULA S 100
  BETULA ESX 32
  BETULA ESX 46
  BETULA ESX 68
  BETULA ESX 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  ALARIA 3
  FIN 332/F
  GREASE MU EP 2
  GREASE PV 2
  GREASE LC 2
  GRREASE SM 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  NEPTUNE 70 SAE 50
  No Equivalent
  No Equivalent
  PANOIL M 530
  ARGO 32 SAE 30
  ARGO 42 SAE 30
  ARGO 32 SAE 40
  ARGO 42 SAE 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  ARGO 12 SAE 30
  ARGO 12 SAE 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  FORCE 3 SAE 15W-40
  No Equivalent
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 22
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 32
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 46
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 68
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 100
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 150
  TITANUS PS 68
  TITANUS PS 100
  TITANUS PS 150
  TITANUS PS 220
  TITANUS PS 320
  TITANUS PS 460
  No Equivalent
  TITANUS SYN 220
  TITANUS SYN 320
  AEOLUS 68
  AEOLUS 100
  AEOLUS AS 46
  AEOLUS AS 68
  AEOLUS AP 68
  AEOLUS AP 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  TURBINE OIL ISO 68
  TURBINE OIL ISO 100
  No Equivalent
  FRIO 68
  FRIO SYN 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  HEAT TRANDFER OIL
  GRAVIN CA NLGI – 2
  GRAVIN LI EP NGLI-2
  GRAVIN LI EP NGLI-2
  GRAVIN LI EP NGLI-2
  GRAVIN LI MO NLGI – 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • MARINE CYLINDER OIL 50100
  MARINE CYLINDER OIL 5070
  MARINE CYLINDER OIL 5055
  MARINE CYLINDER OIL 5040
  MARINE SYSTEM OIL 3008
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 3030
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 4030
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 3040
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 4040
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 4012
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  CH-4 15W-40 DIESEL ENGINE OIL
  No Equivalent
  L-HV 22 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  L-HV 32 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  L-HV 46 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  L-HV 68 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  L-HV 100 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  No Equivalent
  No Equivalent
  L-CKD 100 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 150 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 220 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 320 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 460 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 680 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKT 220 SYNTHETIC Industrial GEAR OIL
  L-CKT 320 SYNTHETIC Industrial GEAR OIL
  DBA 68 AIR COMPRESSOR OIL
  DBA 100 AIR COMPRESSOR OIL
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  4502 (100) SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
  TSA 32 TURBINE OIL
  TSA 46 TURBINE OIL
  TSA 68 TURBINE OIL
  TSA 100 TURBINE OIL
  DRA REFRIGERATION OIL 32
  DRA REFRIGERATION OIL 68
  4523 (68) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  4523 (100) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  4524 (32) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  No Equivalent
  4524 (68) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  4524 (100) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  SINOPEC SUPER GREASE 2 EP
  MOS2 EP LITHIUM-BASE GREASE N2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  MARBRAX CID 57
  No Equivalent
  MARBRAX CID 55
  MARBRAX CAD 308
  MARBRAX CCD 330
  MARBRAX CCD 430
  MARBRAX CCD 340
  MARBRAX CCD 440
  No Equivalent
  MARBRAX CCD 450
  MARBRAX CCD 310
  MARBRAX CCD 410
  MARBRAX CCD 312
  No Equivalent
  MARBRAX CCD 320
  MARBRAX CCD 420
  No Equivalent
  FERBRAX CAD-2017
  LUBRAX EXTRA TURBO
  LUBRAX HYDRA HV 15
  LUBRAX HYDRA HV 22
  LUBRAX HYDRA HV 32
  LUBRAX HYDRA HV 46
  LUBRAX HYDRA HV 68
  LUBRAX HYDRA HV 100
  No Equivalent
  LUBRAX GEAR 68
  LUBRAX GEAR 100
  LUBRAX GEAR 150
  LUBRAX GEAR 220
  LUBRAX GEAR 320
  LUBRAX GEAR 460
  LUBRAX GEAR 680
  LUBRAX GEAR PAO 220
  LUBRAX GEAR PAO 320
  LUBRAX COMPSOR AC 68
  LUBRAX COMPSOR AC 100
  LUBRAX COMPSOR PAO 46
  LUBRAX COMPSOR PAO 68
  No Equivalent
  LUBRAX COMPSOR DE 100
  LUBRAX TURBINA PLUS 32
  LUBRAX TURBINA PLUS 46
  LUBRAX TURBINA PLUS 68
  LUBRAX TURBINA PLUS 100
  LUBRAX COMPSOR RF 32
  LUBRAX COMPSOR RF 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  LUBRAX UTILE OT 32
  LUBRAX BETUMEN FLD 250
  LUBRAX LITH EP 2
  No Equivalent
  LUBRAX CALCIUM GR 2
  LUBRAX LITH SM 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • MARINE C1005
  MARINE C705
  MARINE C504
  MARINE C405
  MARINE S30
  MARINE T 303
  MARINE T 304
  MARINE T 403
  MARINE T 404
  No Equivalent
  MARINE T 504
  MARINE T 103
  MARINE T 104
  MARINE T 103
  MARINE T 104
  MARINE T 203
  MARINE T 204
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE F 15W-40
  HYRANDO WIDE 15
  HYRANDO WIDE 22
  HYRANDO WIDE 32
  HYRANDO WIDE 46
  HYRANDO WIDE 68
  HYRANDO WIDE 100
  No Equivalent
  BONNOC M68
  BONNOC M100
  BONNOC M150
  BONNOC M220
  BONNOC M320
  BONNOC M460
  BONNOC M680
  No Equivalent
  No Equivalent
  FAIRCOL A 68
  FAIRCOL A 100
  No Equivalent
  FAIRCOL SA 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  FBK TURBINE 32
  FBK TURBINE 46
  FBK TURBINE 68
  FBK TURBINE 100
  REF OIL NS 3GS
  REF OIL NS 4GS
  ATMOS(N) 68
  No Equivalent
  Ze-GLES RB32
  No Equivalent
  Ze-GLES RB68
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  OG GREASE 500
  MULTINOC 2
  No Equivalent
  MULTINOC 2
  MOLYNOC GREASE AP 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  DAPHNE SEAMASTER A50N
  No Equivalent
  DAPHNE SEAMASTER A40
  DAPHNE MARINE OIL SY
  DAPHNE MARINE OIL SA 30
  DAPHNE MARINE OIL SA 40
  DAPHNE MARINE OIL SH 30
  DAPHNE MARINE OIL SH 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE MARINE OIL SX 30
  DAPHNE MARINE OIL SX 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE MARINE OIL SW 30
  DAPHNE MARINE OIL SW 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE MARINE OIL SX MULTI
  DAPHNE SUPER HYDRO X 15
  DAPHNE SUPER HYDRO X 22
  DAPHNE SUPER HYDRO X 32
  DAPHNE SUPER HYDRO X 46
  DAPHNE SUPER HYDRO X 68
  DAPHNE SUPER HYDRO X 100
  DAPHNE SUPER HYDRO X 150
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 68
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 100
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 150
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 220
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 320
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 460
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 680
  DAPHNE ALPHA GEAR 220
  DAPHNE ALPHA GEAR 320
  DAPHNE SUPER CS 68
  DAPHNE SUPER CS 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE TURBINE OIL 32
  DAPHNE TURBINE OIL 46
  DAPHNE TURBINE OIL 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE HERMETRIC OIL FVC 32D
  No Equivalent
  DAPHNE HERMETRIC OIL FVC 68D
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE THERMIC OIL 32
  DAPHNE EPONEX 1
  DAPHNE EPONEX 2
  No Equivalent
  DAPHNE EPONEX 2
  DAPHNE MOLYBDENUM GREASE
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  MARINE 5070
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE 3005
  MARINE 3030
  MARINE 4030
  MARINE 3040
  MARINE 4040
  No Equivalent
  MARINE 4050
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE 3010
  MARINE 4010
  MARINE 3025
  MARINE 4025
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE SUPER MULTI X 15W40
  HYDRO 15K
  HYDRO HV 22
  HYDRO HV 32
  HYDRO HV 46
  HYDRO HV 68
  HYDRO HV 100
  No Equivalent
  GEAR SE 68
  GEAR SE 100
  GEAR SE 150
  GEAR SE 220
  GEAR SE 320
  GEAR SE 460
  GEAR SE 680
  No Equivalent
  No Equivalent
  RECIPRO 68
  RECIPRO 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  PECIPRO SX 100
  ALLPUS 32
  ALLPUS 46
  ALLPUS 68
  ALLPUS 100
  SUPER FREEZE 32
  SUPER FREEZE 56
  SUPER FREEZE AB 46
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  THERMO 32
  GEARCOMPOUND NO.2
  ROPE GREASE SP 2
  No Equivalent
  COsmo GREASE Dynamax EP No.2
  COsmo MOLYBDENUM GREASE No.2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  SUPERMAR CYL70
  No Equivalent
  SUPERMAR CYL40 LS
  SUPERMAR AS
  SUPERMAR 30TP30
  SUPERMAR 30TP40
  SUPERMAR 40TP30
  SUPERMAR 40TP40
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  SUPERMAR 13TP30
  SUPERMAR 13TP40
  SUPERMAR 24TP30
  SUPERMAR 24TP40
  No Equivalent
  No Equivalent
  SD 5000 GOLD 15W/40
  ZIC SUPERVIS X 15
  ZIC SUPERVIS X 22
  ZIC SUPERVIS X 32
  ZIC SUPERVIS X 46
  ZIC SUPERVIS X 68
  ZIC SUPERVIS X 100
  No Equivalent
  SUPER GEAR EP 68
  SUPER GEAR EP 100
  SUPER GEAR EP 150
  SUPER GEAR EP 220
  SUPER GEAR EP 320
  SUPER GEAR EP 460
  SUPER GEAR EP 680
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  SK COMPRESSOR OIL P100
  SUPER COMP S 4046
  SUPER COMP S 4068
  No Equivalent
  SUPER COMPRESSOR S 100
  SK TURBINE OIL 32
  SK TURBINE OIL 46
  SK TURBINE OIL 100
  SK SUPERMAR TURBINE OIL
  SUPER FREEZE 32
  SUPER FREEZE 68
  SUPER FREEZE S 68
  SUPER FREEZE S 100
  SUPER FREEZE S 2032
  No Equivalent
  SUPER FREEZE S 2068
  SUPER FREEZE S 2120
  SUPER FREEZE S 2170
  SUPER FREEZE S 2220
  SUPER THERM
  GEARCOMPOUND NO 1/2/3
  CROWN GREASE EP 2
  No Equivalent
  CROWN GREASE EP 2
  CROWN GREASE HT 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  ORSEA CYLCARE DCA 5070H
  No Equivalent
  ORSEA CYLCARE DCA 5040H
  ORSEA SUPERBEAR 3008
  ORSEA POWER 3030
  ORSEA POWER 4030
  ORSEA POWER 3040
  ORSEA POWER 4040
  ORSEA POWER 3055
  ORSEA POWER 4055
  ORSEA POWER MDO 3012
  ORSEA POWER MDO 4012
  ORSEA POWER MDO 3015
  ORSEA POWER MDO 4015
  ORSEA POWER MDO 3020
  ORSEA POWER MDO 4020
  No Equivalent
  No Equivalent
  ENDURO 600 15W-40
  FLUID HV 15
  FLUID HV 22
  FLUID HV 32
  FLUID HV 46
  FLUID HV 68
  FLUID HV 100
  FLUID HV 150
  IGO 68
  IGO 100
  IGO 150
  IGO 220
  IGO 320
  IGO 460
  IGO 680
  IGO SXP 220
  IGO SXP 320
  CRP 68
  CRP 100
  CRP SXP 46
  CRP SXP 68
  CRP SXE 68
  CRP SXE 100
  TS 32
  TS 46
  TS 68
  TS 100
  No Equivalent
  FRIGOR N 68
  FRIGOR AB 55
  FRIGOR AB 100
  FRIGOR PE 32
  No Equivalent
  FRIGOR PE 68
  FRIGOR PE 100
  FRIGOR PE 150
  FRIGOR PE 220
  THERM 32
  HYPERBAR SUPER CS
  ORYX HYPERBAR CS2
  No Equivalent
  ORYX HYPERBAR CS2
  ORYX HYPERBAR LCM2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  TALUSIA HR 70
  TALUSIA UNIVERSAL
  No Equivalent
  ATLANTA MARINE D 3005
  AURELIA TI 3030
  AURELIA TI 4030
  AURELIA TI 3040
  AURELIA TI 4040
  No Equivalent
  AURELIA TI 4055
  DISOLA M 3012
  DISOLA M 4012
  DISOLA M 3015
  No Equivalent
  No Equivalent
  AURELIA TI 4020
  No Equivalent
  SERIE 3 ESPECIAL FC 40 N
  NEPTUNO 15W40
  TELEX HVLP 15
  TELEX HVLP 22
  TELEX HVLP 32
  TELEX HVLP 46
  TELEX HVLP 68
  TELEX E 100
  No Equivalent
  SUPER TAURO 68
  SUPER TAURO 100
  SUPER TAURO 150
  SUPER TAURO 220
  SUPER TAURO 320
  SUPER TAURO 460
  SUPER TAURO 680
  EPONA SA 220
  EPONA SA 320
  MERAK VDL 68
  MERAK VDL 100
  BARELF SM 46
  BARELF SM 68
  BARELF CH 68
  BARELF CH 100
  TURBO ARIES 32
  TURBO ARIES 46
  TURBO ARIES 68
  No Equivalent
  POLAR 32
  POLAR 68
  BARELF AL 100
  BARELF AL 100
  PLANETELF ACD 32
  No Equivalent
  PLANETELF ACD 68
  PLANETELF ACD 100FY
  No Equivalent
  No Equivalent
  MULTIGRADO TÉRMICO
  CERAN AD PLUS
  CERAN AD PLUS
  CERAN AD PLUS
  CERAN XM 220
  MULTIS MS 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • GULFSEA CYLCARE 50100
  GULFSEA CYLCARE DCA 5070H
  GULFSEA CYLCARE EHP 5055
  GULFSEA CYLCARE DCA 5040H
  GULFSEA SUPERBEAR 3006
  GULFSEA POWER 3030
  GULFSEA POWER 4030
  GULFSEA POWER 3040
  GULFSEA POWER 4040
  GULFSEA POWER 3055
  GULFSEA POWER 4055
  GULFSEA POWER MDO 3012
  GULFSEA POWER MDO 4012
  GULFSEA POWER MDO 3015
  GULFSEA POWER MDO 4015
  GULFSEA POWER MDO 3020
  GULFSEA POWER MDO 4020
  No Equivalent
  GULFSEA DIESEL GD 40
  GULFSEA POWER MX 15W-40
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 15
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 22
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 32
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 46
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 68
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 100
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 150
  GULFSEA GEAR OIL 68
  GULFSEA GEAR OIL 100
  GULFSEA GEAR OIL 150
  GULFSEA GEAR OIL 220
  GULFSEA GEAR OIL 320
  GULFSEA GEAR OIL 460
  GULFSEA GEAR OIL 680
  GULFSEA SYNTH GEAR OIL 220
  GULFSEA SYNTH GEAR OIL 320
  GULFSEA COMPRESSOR OIL 68
  GULFSEA COMPRESSOR OIL 100
  GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 46
  GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 68
  GULFSEA DE COMPRESSOR OIL 68
  GULFSEA DE COMPRESSOR OIL 100
  GULFSEA TURBINE OIL 32
  GULFSEA TURBINE OIL 46
  GULFSEA TURBINE OIL 68
  GULFSEA TURBINE OIL 100
  No Equivalent
  GULFSEA N COOLOIL
  GULFSEA AB COOLOIL 55
  GULFSEA AB COOLOIL 100
  GULFSEA PE COOLOIL 32
  No Equivalent
  GULFSEA PE COOLOIL 68
  GULFSEA PE COOLOIL 100
  GULFSEA PE COOLOIL 150
  GULFSEA PE COOLOIL 220
  GULFSEA HT OIL 32
  GULFSEA HYPERBAR SUPER CS
  GULFSEA HYPERBAR CS 2
  No Equivalent
  GULFSEA HYPERBAR CS 2
  GULFSEA HYPERBAR LCM 2
  No Equivalent
  GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 32
  GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 46
  GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 68
  GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 100
  GULFSEA BD STERNTUBE OIL 68
  GULFSEA BD STERNTUBE OIL 100
  GULFSEA BD STERNTUBE OIL 220
  No Equivalent
  GULFSEA BD GEAR OIL 68
  GULFSEA BD GEAR OIL 100
  GULFSEA BD GEAR OIL 150
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  GULFSEA BD EP2 GREASE
  No Equivalent
 • MOBILGARD 5100
  MOBILGARD 570
  MOBILGARD 560 VS
  MOBILGARD L540
  MOBILGARD 300
  MOBILGARD M330
  MOBILGARD M430
  MOBILGARD M340
  MOBILGARD M440
  No Equivalent
  MOBILGARD M50
  MOBIL DELVAC 1630
  MOBIL DELVAC 1640
  MOBILGARD 312
  MOBILGARD 412
  No Equivalent
  No Equivalent
  MOBILGARD 409 NC
  MOBILGARD 450 NC
  MOBIL DELVAC MX 15W-40
  MOBIL DTE 10 EXCEL 15
  MOBIL DTE 10 EXCEL 22
  MOBIL DTE 10 EXCEL 32
  MOBIL DTE 10 EXCEL 46
  MOBIL DTE 10 EXCEL 68
  MOBIL DTE 10 EXCEL 100
  MOBIL DTE 10 EXCEL 150
  MOBILGEAR 600 XP 68
  MOBILGEAR 600 XP 100
  MOBILGEAR 600 XP 150
  MOBILGEAR 600 XP 220
  MOBILGEAR 600 XP 320
  MOBILGEAR 600 XP 460
  MOBILGEAR 600 XP 680
  MOBIL SHC 630
  MOBIL SHC 632
  MOBIL RARUS 426
  MOBIL RARUS 427
  MOBIL RARUS SHC 1025
  MOBIL RARUS SHC 1026
  MOBIL RARUS 826
  MOBIL RARUS 827
  MOBIL DTE OIL LIGHT
  MOBIL DTE OIL MEDIUM
  MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM
  MOBIL DTE OIL HEAVY
  GARGOYLE ARCTIC OIL 155
  GARGOYLE ARCTIC OIL 300
  MOBIL ZERICE S 68
  MOBIL ZERICE S 100
  MOBIL EAL Arctic 32
  MOBIL EAL Arctic 46
  MOBIL EAL Arctic 68
  MOBIL EAL Arctic 100
  No Equivalent
  MOBIL EAL Arctic 220
  MOBILTHERM 605
  MOBILTAC 375 NC
  MOBILARMA 798
  MOBILARMA 798
  MOBILGREASE XHP 222
  MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL
  No Equivalent
  MOBIL SHC AWARE H 32
  MOBIL SHC AWARE H 46
  MOBIL SHC AWARE H 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  MOBIL SHC AWARE ST 100
  No Equivalent
  MOBIL SHC AWARE ST 220
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
  MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
 • ALEXIA S6
  ALEXIA S5
  ALEXIA S4
  ALEXIA LS
  MELINA S 30
  ARGINA T 30
  ARGINA T 40
  ARGINA X 30
  ARGINA X 40
  No Equivalent
  ARGINA XL 40
  GADINIA 30
  GADINIA 40
  SIRIUS X 30
  SIRIUS X 40
  ARGINA S 30
  ARGINA S 40
  No Equivalent
  CAPRINUS XR 40
  RIMULA R3 X 15W40
  TELLUS S2 V15
  TELLUS S2 V22
  TELLUS S2 V32
  TELLUS S2 V46
  TELLUS S2 V68
  TELLUS S2 V100
  No Equivalent
  OMALA S2 G68
  OMALA S2 G100
  OMALA S2 G150
  OMALA S2 G220
  OMALA S2 G320
  OMALA S2 G460
  OMALA S2 G680
  OMALA S4 GX 220
  OMALA S4 GX 320
  CORENA S2 P 68
  CORENA S2 P 100
  CORENA S4 R 46
  CORENA S4 R 68
  CORENA S4 P 68
  CORENA S4 P 100
  TURBO T 32
  TURBO T 46
  TURBO T 68
  TURBO T 100
  REFRIGERATION OIL S4 FR-V 32
  REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
  REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
  REFRIGERATION OIL S4 FR-V 100
  REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32
  REFRIGERATION OIL S4 FR-F 46
  REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68
  REFRIGERATION OIL S4 FR-F 100
  No Equivalent
  FLUID R134A-220
  HEAT TRANSFER OIL S2
  GADUS S2 A320 2
  GADUS S2 A320 2
  RHODINA EP(LF) 2
  GADUS S2 V220 2 / S3 V220C 2
  GADUS S2 V220AD 2
  No Equivalent
  NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 32
  NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 46
  NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  NATURELLE S4 STERN TUBE FLUID 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  NATURELLE GEAR FLUID 68
  NATURELLE S4 GEAR FLUID 100
  NATURELLE S4 GEAR FLUID 150
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  NATURELLE S5 V120P 2
  NATURELLE S2 WIRE ROPE Lubricant A
 • CYLTECH CL 100 ACC
  CYLTECH 70 / 80 AW
  CYLTECH 50 S
  CYLTECH 40SX
  MARINE CDX 30
  TLX PLUS 303
  TLX PLUS 304
  TLX PLUS 403
  TLX PLUS 404
  No Equivalent
  TLX PLUS 504
  HLX 30
  HLX 40
  MHP 153
  MHP 154
  TLX PLUS 203
  TLX PLUS 204
  No Equivalent
  RLX 40
  TECTION GLOBAL 15W-40
  HYSPIN AWH-M 15
  No Equivalent
  HYSPIN AWH-M 32
  HYSPIN AWH-M 46
  HYSPIN AWH-M 68
  HYSPIN AWH-M 100
  HYSPIN AWH-M 150
  ALPHA SP 68
  ALPHA SP 100
  ALPHA SP 150
  ALPHA SP 220
  ALPHA SP 320
  ALPHA SP 460
  ALPHA SP 680
  ALPHASYN HG 220
  ALPHASYN HG 320
  AIRCOL PD 68
  AIRCOL PD 100
  AIRCOL SR 46
  AIRCOL SR 68
  AIRCOL SN 68
  AIRCOL SN 100
  PERFECTO T 32
  PERFECTO T 46
  PERFECTO T 68
  PERFECTO T 100
  AIRCOL 266
  AIRCOL 299
  AIRCOL 2284
  AIRCOL 2285
  AIRCOL SW 32
  AIRCOL SW 46
  AIRCOL SW 68
  AIRCOL SW 100
  AIRCOL SW 170
  AIRCOL SW 220
  PERFECTO HT 5
  SPHEEROL SX 2
  SPHEEROL SX 2
  SPHEEROL EPL 00
  SPHEEROL SX 2
  SPHEEROL LMM
  CASTROL BIOBAR 22
  CASTROL BIOBAR 32
  CASTROL BIOBAR 46
  CASTROL BIOBAR 68
  CASTROL BIOBAR 100
  No Equivalent
  CASTROL BIOSTAT 100
  CASTROL BIOSTAT 150
  CASTROL BIOSTAT 220
  No Equivalent
  No Equivalent
  CASTROL BIOTRANS 150
  CASTROL BIOTRANS 220
  No Equivalent
  No Equivalent
  CASTROL BIOTAC EP2
  CASTROL BIOTAC EP2
 • TALUSIA UNIVERSAL 100
  TALUSIA HR 70
  TALUSIA UNIVERSAL
  TALUSIA LS 40
  ATLANTA MARINE D 3005
  AURELIA TI 3030
  AURELIA TI 4030
  AURELIA TI 3040
  AURELIA TI 4040
  No Equivalent
  AURELIA TI 4055
  DISOLA M 3012
  DISOLA M 4012
  DISOLA M 3015
  No Equivalent
  No Equivalent
  AURELIA TI 4020
  No Equivalent
  DISOLA CF 113 F
  DISOLA W 15W40
  VISGA 15
  VISGA 22
  VISGA 32
  VISGA 46
  VISGA 68
  VISGA 100
  VISGA 150
  EPONA Z 68
  EPONA Z 100
  EPONA Z 150
  EPONA Z 220
  EPONA Z 320
  EPONA Z 460
  CARTER EP 680
  EPONA SA 220
  EPONA SA 320
  DACNIS 68
  DACNIS 100
  BARELF SM 46
  BARELF SM 68
  BARELF CH 68
  BARELF CH 100
  PRESLIA 32
  PRESLIA 46
  PRESLIA 68
  PRESLIA 100
  LUNARIA FR 32
  LUNARIA FR 68
  BARELF AL 100
  BARELF AL 100
  PLANETELF ACD 32
  No Equivalent
  PLANETELF ACD 68
  PLANETELF ACD 100FY
  No Equivalent
  No Equivalent
  SERIOLA ETA 32
  CERAN AD PLUS
  CERAN AD PLUS
  CERAN AD PLUS
  CERAN XM 220
  MULTIS MS 2
  No Equivalent
  BIOHYDRAN TMP 32
  BIOHYDRAN TMP 46
  BIOHYDRAN TMP 68
  BIOHYDRAN TMP 100
  No Equivalent
  BIONEPTAN 100
  BIONEPTAN 150
  BIONEPTAN 220
  CARTER BIO 68
  CARTER BIO 100
  CARTER BIO 150
  CARTER BIO 220
  CARTER BIO 320
  No Equivalent
  BIOMULTIS EP 2
  BIO ADHESIVE PLUS
 • No Equivalent
  PUNICA 570
  No Equivalent
  No Equivalent
  CLADIUM 50
  CLADIUM S 300 SAE 30
  CLADIUM S 300 SAE 40
  CLADIUM S 400 SAE 30
  CLADIUM S 400 SAE 40
  No Equivalent
  CLADIUM S 500 SAE 40
  CLADIUM 120 SAE 30
  CLADIUM 120 SAE 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  CLADIUM 200 SAE 40
  No Equivalent
  EMD 40
  AGIP SIGMA TURBO 15W-40
  OSO 15
  ARNICA 22
  ARNICA 32
  ARNICA 46
  ARNICA 68
  ARNICA100
  No Equivalent
  BLASIA 68
  BLASIA 100
  BLASIA 150
  BLASIA 220
  BLASIA 320
  BLASIA 460
  BLASIA 680
  BLASIA SX 220
  BLASIA SX 320
  DICREA 68
  DICREA 100
  DICREA SX 46
  DICREA SX 68
  No Equivalent
  DICREA ESX 100
  OTE 32
  OTE 46
  OTE 68
  OTE 100
  BETULA 32
  BETULA 68
  BETULA S 68
  BETULA S 100
  BETULA ESX 32
  BETULA ESX 46
  BETULA ESX 68
  BETULA ESX 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  ALARIA 3
  FIN 332/F
  GREASE MU EP 2
  GREASE PV 2
  GREASE LC 2
  GRREASE SM 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  NEPTUNE 70 SAE 50
  No Equivalent
  No Equivalent
  PANOIL M 530
  ARGO 32 SAE 30
  ARGO 42 SAE 30
  ARGO 32 SAE 40
  ARGO 42 SAE 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  ARGO 12 SAE 30
  ARGO 12 SAE 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  FORCE 3 SAE 15W-40
  No Equivalent
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 22
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 32
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 46
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 68
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 100
  HYRDAULIC AW SPECIAL ISO 150
  TITANUS PS 68
  TITANUS PS 100
  TITANUS PS 150
  TITANUS PS 220
  TITANUS PS 320
  TITANUS PS 460
  No Equivalent
  TITANUS SYN 220
  TITANUS SYN 320
  AEOLUS 68
  AEOLUS 100
  AEOLUS AS 46
  AEOLUS AS 68
  AEOLUS AP 68
  AEOLUS AP 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  TURBINE OIL ISO 68
  TURBINE OIL ISO 100
  No Equivalent
  FRIO 68
  FRIO SYN 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  HEAT TRANDFER OIL
  GRAVIN CA NLGI – 2
  GRAVIN LI EP NGLI-2
  GRAVIN LI EP NGLI-2
  GRAVIN LI EP NGLI-2
  GRAVIN LI MO NLGI – 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • MARINE CYLINDER OIL 50100
  MARINE CYLINDER OIL 5070
  MARINE CYLINDER OIL 5055
  MARINE CYLINDER OIL 5040
  MARINE SYSTEM OIL 3008
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 3030
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 4030
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 3040
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 4040
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE MEDIUM SPEED ENGINE OIL 4012
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  CH-4 15W-40 DIESEL ENGINE OIL
  No Equivalent
  L-HV 22 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  L-HV 32 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  L-HV 46 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  L-HV 68 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  L-HV 100 Low TemperATure HYRDAULIC OIL
  No Equivalent
  No Equivalent
  L-CKD 100 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 150 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 220 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 320 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 460 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKD 680 Heavy Duty Industrial GEAR OIL
  L-CKT 220 SYNTHETIC Industrial GEAR OIL
  L-CKT 320 SYNTHETIC Industrial GEAR OIL
  DBA 68 AIR COMPRESSOR OIL
  DBA 100 AIR COMPRESSOR OIL
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  4502 (100) SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
  TSA 32 TURBINE OIL
  TSA 46 TURBINE OIL
  TSA 68 TURBINE OIL
  TSA 100 TURBINE OIL
  DRA REFRIGERATION OIL 32
  DRA REFRIGERATION OIL 68
  4523 (68) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  4523 (100) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  4524 (32) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  No Equivalent
  4524 (68) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  4524 (100) SYNTHETIC REFRIGERATOR OIL
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  SINOPEC SUPER GREASE 2 EP
  MOS2 EP LITHIUM-BASE GREASE N2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  MARBRAX CID 57
  No Equivalent
  MARBRAX CID 55
  MARBRAX CAD 308
  MARBRAX CCD 330
  MARBRAX CCD 430
  MARBRAX CCD 340
  MARBRAX CCD 440
  No Equivalent
  MARBRAX CCD 450
  MARBRAX CCD 310
  MARBRAX CCD 410
  MARBRAX CCD 312
  No Equivalent
  MARBRAX CCD 320
  MARBRAX CCD 420
  No Equivalent
  FERBRAX CAD-2017
  LUBRAX EXTRA TURBO
  LUBRAX HYDRA HV 15
  LUBRAX HYDRA HV 22
  LUBRAX HYDRA HV 32
  LUBRAX HYDRA HV 46
  LUBRAX HYDRA HV 68
  LUBRAX HYDRA HV 100
  No Equivalent
  LUBRAX GEAR 68
  LUBRAX GEAR 100
  LUBRAX GEAR 150
  LUBRAX GEAR 220
  LUBRAX GEAR 320
  LUBRAX GEAR 460
  LUBRAX GEAR 680
  LUBRAX GEAR PAO 220
  LUBRAX GEAR PAO 320
  LUBRAX COMPSOR AC 68
  LUBRAX COMPSOR AC 100
  LUBRAX COMPSOR PAO 46
  LUBRAX COMPSOR PAO 68
  No Equivalent
  LUBRAX COMPSOR DE 100
  LUBRAX TURBINA PLUS 32
  LUBRAX TURBINA PLUS 46
  LUBRAX TURBINA PLUS 68
  LUBRAX TURBINA PLUS 100
  LUBRAX COMPSOR RF 32
  LUBRAX COMPSOR RF 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  LUBRAX UTILE OT 32
  LUBRAX BETUMEN FLD 250
  LUBRAX LITH EP 2
  No Equivalent
  LUBRAX CALCIUM GR 2
  LUBRAX LITH SM 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • MARINE C1005
  MARINE C705
  MARINE C504
  MARINE C405
  MARINE S30
  MARINE T 303
  MARINE T 304
  MARINE T 403
  MARINE T 404
  No Equivalent
  MARINE T 504
  MARINE T 103
  MARINE T 104
  MARINE T 103
  MARINE T 104
  MARINE T 203
  MARINE T 204
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE F 15W-40
  HYRANDO WIDE 15
  HYRANDO WIDE 22
  HYRANDO WIDE 32
  HYRANDO WIDE 46
  HYRANDO WIDE 68
  HYRANDO WIDE 100
  No Equivalent
  BONNOC M68
  BONNOC M100
  BONNOC M150
  BONNOC M220
  BONNOC M320
  BONNOC M460
  BONNOC M680
  No Equivalent
  No Equivalent
  FAIRCOL A 68
  FAIRCOL A 100
  No Equivalent
  FAIRCOL SA 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  FBK TURBINE 32
  FBK TURBINE 46
  FBK TURBINE 68
  FBK TURBINE 100
  REF OIL NS 3GS
  REF OIL NS 4GS
  ATMOS(N) 68
  No Equivalent
  Ze-GLES RB32
  No Equivalent
  Ze-GLES RB68
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  OG GREASE 500
  MULTINOC 2
  No Equivalent
  MULTINOC 2
  MOLYNOC GREASE AP 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  DAPHNE SEAMASTER A50N
  No Equivalent
  DAPHNE SEAMASTER A40
  DAPHNE MARINE OIL SY
  DAPHNE MARINE OIL SA 30
  DAPHNE MARINE OIL SA 40
  DAPHNE MARINE OIL SH 30
  DAPHNE MARINE OIL SH 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE MARINE OIL SX 30
  DAPHNE MARINE OIL SX 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE MARINE OIL SW 30
  DAPHNE MARINE OIL SW 40
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE MARINE OIL SX MULTI
  DAPHNE SUPER HYDRO X 15
  DAPHNE SUPER HYDRO X 22
  DAPHNE SUPER HYDRO X 32
  DAPHNE SUPER HYDRO X 46
  DAPHNE SUPER HYDRO X 68
  DAPHNE SUPER HYDRO X 100
  DAPHNE SUPER HYDRO X 150
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 68
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 100
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 150
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 220
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 320
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 460
  DAPHNE SUPER GEAR OIL 680
  DAPHNE ALPHA GEAR 220
  DAPHNE ALPHA GEAR 320
  DAPHNE SUPER CS 68
  DAPHNE SUPER CS 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE TURBINE OIL 32
  DAPHNE TURBINE OIL 46
  DAPHNE TURBINE OIL 68
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE HERMETRIC OIL FVC 32D
  No Equivalent
  DAPHNE HERMETRIC OIL FVC 68D
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  DAPHNE THERMIC OIL 32
  DAPHNE EPONEX 1
  DAPHNE EPONEX 2
  No Equivalent
  DAPHNE EPONEX 2
  DAPHNE MOLYBDENUM GREASE
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  MARINE 5070
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE 3005
  MARINE 3030
  MARINE 4030
  MARINE 3040
  MARINE 4040
  No Equivalent
  MARINE 4050
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE 3010
  MARINE 4010
  MARINE 3025
  MARINE 4025
  No Equivalent
  No Equivalent
  MARINE SUPER MULTI X 15W40
  HYDRO 15K
  HYDRO HV 22
  HYDRO HV 32
  HYDRO HV 46
  HYDRO HV 68
  HYDRO HV 100
  No Equivalent
  GEAR SE 68
  GEAR SE 100
  GEAR SE 150
  GEAR SE 220
  GEAR SE 320
  GEAR SE 460
  GEAR SE 680
  No Equivalent
  No Equivalent
  RECIPRO 68
  RECIPRO 100
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  PECIPRO SX 100
  ALLPUS 32
  ALLPUS 46
  ALLPUS 68
  ALLPUS 100
  SUPER FREEZE 32
  SUPER FREEZE 56
  SUPER FREEZE AB 46
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  THERMO 32
  GEARCOMPOUND NO.2
  ROPE GREASE SP 2
  No Equivalent
  COsmo GREASE Dynamax EP No.2
  COsmo MOLYBDENUM GREASE No.2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  SUPERMAR CYL70
  No Equivalent
  SUPERMAR CYL40 LS
  SUPERMAR AS
  SUPERMAR 30TP30
  SUPERMAR 30TP40
  SUPERMAR 40TP30
  SUPERMAR 40TP40
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  SUPERMAR 13TP30
  SUPERMAR 13TP40
  SUPERMAR 24TP30
  SUPERMAR 24TP40
  No Equivalent
  No Equivalent
  SD 5000 GOLD 15W/40
  ZIC SUPERVIS X 15
  ZIC SUPERVIS X 22
  ZIC SUPERVIS X 32
  ZIC SUPERVIS X 46
  ZIC SUPERVIS X 68
  ZIC SUPERVIS X 100
  No Equivalent
  SUPER GEAR EP 68
  SUPER GEAR EP 100
  SUPER GEAR EP 150
  SUPER GEAR EP 220
  SUPER GEAR EP 320
  SUPER GEAR EP 460
  SUPER GEAR EP 680
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  SK COMPRESSOR OIL P100
  SUPER COMP S 4046
  SUPER COMP S 4068
  No Equivalent
  SUPER COMPRESSOR S 100
  SK TURBINE OIL 32
  SK TURBINE OIL 46
  SK TURBINE OIL 100
  SK SUPERMAR TURBINE OIL
  SUPER FREEZE 32
  SUPER FREEZE 68
  SUPER FREEZE S 68
  SUPER FREEZE S 100
  SUPER FREEZE S 2032
  No Equivalent
  SUPER FREEZE S 2068
  SUPER FREEZE S 2120
  SUPER FREEZE S 2170
  SUPER FREEZE S 2220
  SUPER THERM
  GEARCOMPOUND NO 1/2/3
  CROWN GREASE EP 2
  No Equivalent
  CROWN GREASE EP 2
  CROWN GREASE HT 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  ORSEA CYLCARE DCA 5070H
  No Equivalent
  ORSEA CYLCARE DCA 5040H
  ORSEA SUPERBEAR 3008
  ORSEA POWER 3030
  ORSEA POWER 4030
  ORSEA POWER 3040
  ORSEA POWER 4040
  ORSEA POWER 3055
  ORSEA POWER 4055
  ORSEA POWER MDO 3012
  ORSEA POWER MDO 4012
  ORSEA POWER MDO 3015
  ORSEA POWER MDO 4015
  ORSEA POWER MDO 3020
  ORSEA POWER MDO 4020
  No Equivalent
  No Equivalent
  ENDURO 600 15W-40
  FLUID HV 15
  FLUID HV 22
  FLUID HV 32
  FLUID HV 46
  FLUID HV 68
  FLUID HV 100
  FLUID HV 150
  IGO 68
  IGO 100
  IGO 150
  IGO 220
  IGO 320
  IGO 460
  IGO 680
  IGO SXP 220
  IGO SXP 320
  CRP 68
  CRP 100
  CRP SXP 46
  CRP SXP 68
  CRP SXE 68
  CRP SXE 100
  TS 32
  TS 46
  TS 68
  TS 100
  No Equivalent
  FRIGOR N 68
  FRIGOR AB 55
  FRIGOR AB 100
  FRIGOR PE 32
  No Equivalent
  FRIGOR PE 68
  FRIGOR PE 100
  FRIGOR PE 150
  FRIGOR PE 220
  THERM 32
  HYPERBAR SUPER CS
  ORYX HYPERBAR CS2
  No Equivalent
  ORYX HYPERBAR CS2
  ORYX HYPERBAR LCM2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • No Equivalent
  TALUSIA HR 70
  TALUSIA UNIVERSAL
  No Equivalent
  ATLANTA MARINE D 3005
  AURELIA TI 3030
  AURELIA TI 4030
  AURELIA TI 3040
  AURELIA TI 4040
  No Equivalent
  AURELIA TI 4055
  DISOLA M 3012
  DISOLA M 4012
  DISOLA M 3015
  No Equivalent
  No Equivalent
  AURELIA TI 4020
  No Equivalent
  SERIE 3 ESPECIAL FC 40 N
  NEPTUNO 15W40
  TELEX HVLP 15
  TELEX HVLP 22
  TELEX HVLP 32
  TELEX HVLP 46
  TELEX HVLP 68
  TELEX E 100
  No Equivalent
  SUPER TAURO 68
  SUPER TAURO 100
  SUPER TAURO 150
  SUPER TAURO 220
  SUPER TAURO 320
  SUPER TAURO 460
  SUPER TAURO 680
  EPONA SA 220
  EPONA SA 320
  MERAK VDL 68
  MERAK VDL 100
  BARELF SM 46
  BARELF SM 68
  BARELF CH 68
  BARELF CH 100
  TURBO ARIES 32
  TURBO ARIES 46
  TURBO ARIES 68
  No Equivalent
  POLAR 32
  POLAR 68
  BARELF AL 100
  BARELF AL 100
  PLANETELF ACD 32
  No Equivalent
  PLANETELF ACD 68
  PLANETELF ACD 100FY
  No Equivalent
  No Equivalent
  MULTIGRADO TÉRMICO
  CERAN AD PLUS
  CERAN AD PLUS
  CERAN AD PLUS
  CERAN XM 220
  MULTIS MS 2
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
 • GULFSEA CYLCARE 50100
  GULFSEA CYLCARE DCA 5070H
  GULFSEA CYLCARE EHP 5055
  GULFSEA CYLCARE DCA 5040H
  GULFSEA SUPERBEAR 3006
  GULFSEA POWER 3030
  GULFSEA POWER 4030
  GULFSEA POWER 3040
  GULFSEA POWER 4040
  GULFSEA POWER 3055
  GULFSEA POWER 4055
  GULFSEA POWER MDO 3012
  GULFSEA POWER MDO 4012
  GULFSEA POWER MDO 3015
  GULFSEA POWER MDO 4015
  GULFSEA POWER MDO 3020
  GULFSEA POWER MDO 4020
  No Equivalent
  GULFSEA DIESEL GD 40
  GULFSEA POWER MX 15W-40
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 15
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 22
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 32
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 46
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 68
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 100
  GULFSEA HYRDAULIC HVI PLUS 150
  GULFSEA GEAR OIL 68
  GULFSEA GEAR OIL 100
  GULFSEA GEAR OIL 150
  GULFSEA GEAR OIL 220
  GULFSEA GEAR OIL 320
  GULFSEA GEAR OIL 460
  GULFSEA GEAR OIL 680
  GULFSEA SYNTH GEAR OIL 220
  GULFSEA SYNTH GEAR OIL 320
  GULFSEA COMPRESSOR OIL 68
  GULFSEA COMPRESSOR OIL 100
  GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 46
  GULFSEA SYNTH COMPRESSOR OIL 68
  GULFSEA DE COMPRESSOR OIL 68
  GULFSEA DE COMPRESSOR OIL 100
  GULFSEA TURBINE OIL 32
  GULFSEA TURBINE OIL 46
  GULFSEA TURBINE OIL 68
  GULFSEA TURBINE OIL 100
  No Equivalent
  GULFSEA N COOLOIL
  GULFSEA AB COOLOIL 55
  GULFSEA AB COOLOIL 100
  GULFSEA PE COOLOIL 32
  No Equivalent
  GULFSEA PE COOLOIL 68
  GULFSEA PE COOLOIL 100
  GULFSEA PE COOLOIL 150
  GULFSEA PE COOLOIL 220
  GULFSEA HT OIL 32
  GULFSEA HYPERBAR SUPER CS
  GULFSEA HYPERBAR CS 2
  No Equivalent
  GULFSEA HYPERBAR CS 2
  GULFSEA HYPERBAR LCM 2
  No Equivalent
  GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 32
  GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 46
  GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 68
  GULFSEA BD HYRDAULIC OIL 100
  GULFSEA BD STERNTUBE OIL 68
  GULFSEA BD STERNTUBE OIL 100
  GULFSEA BD STERNTUBE OIL 220
  No Equivalent
  GULFSEA BD GEAR OIL 68
  GULFSEA BD GEAR OIL 100
  GULFSEA BD GEAR OIL 150
  No Equivalent
  No Equivalent
  No Equivalent
  GULFSEA BD EP2 GREASE
  No Equivalent