Hakkımızda

Denizcilik sektöründe transit yakıt ve madeni yağ ticareti, aracılığı, satış öncesi ve sonrası destek hizmetleriyle faaliyet gösteren Bunkerist yirmi beş yılı aşkın tecrübesiyle hizmetinizde. Hedefimiz yoğun iş ve profesyonel yaşamınıza bir nebze mesleki ve mental katkı sağlamak.

Temel ilkemiz müşterilerimize en iyi hizmeti vermek. Görevimiz sipariş edilen koşullara uygun kalite ve miktardaki ürünün zamanında gemilere ikmal edilmesini sağlamak veya bu sürece aracılık etmek.

Elif Topoğlu Satış Müdürü

Ahmet Çağatay Genel Müdür

Armatör ve gemi işletmecilerinin mesleklerini icra ederken muhatap oldukları en önemli tüketim malzemesi yakıttır.

Dolayısıyla armatörler ve gemi işletmecilerinin yakıtçılarla yalnız yakıt tedariki değil, finansal anlamda da bir iş ortaklığı gelişmiştir. Bu ortaklık optimum verimin elde etmesine katkı sağlamalıdır ki kazanç elde edilsin. 

Bunun yolu ikmallerin bilinçli ve ehliyetli personel tarafından, gerekli profesyonelliğe haiz yakıt ve madeni yağ satıcıları kanalıyla yapılmasıdır.

Yahya Gebeş Satış Asistanı

Satış sonrası mesuliyetlerin yerine getirilmesinin takipçisi olmak bu işbirliğinin sağlığı ve sürekliliği açısından son derece önemli.

Biz, Bunkerist ”güvene dayalı bu endüstride, her partinin ihtiyaç duyduğu nispette güvence altında olduğunu bilmesi görevimizin tamamlayıcı parçasıdır” diyenlerdeniz.

Aracılık ettiğimiz durumlarda mutabık kalınan şart ve koşullara uygun davranılması hususunda tarafsızlığımızı profesyonelliğin vazgeçilmez unsuru olarak görür ve takipçisi oluruz. Her iki tarafa da aynı mesafede olma disiplinimiz asla sarsılmaz.