Güvenlik

Daha Temiz ve Güvenli bir dünya için farkında olmalıyız!

186

7. Kıta Yüzen Çöp Yığınları

Plastik ve yüzen çöp topluluğu Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’daki ülkeler de dahil olmak üzere Pasifik Kıyıları’ndan kaynaklanmaktadır. Bunlar sürekli büyüyen çöpün iki muazzam kütlesidir.
Yaklaşık olarak her yıl [küresel olarak] 100 milyon ton plastik üretildiği ve bu plastiğin yaklaşık% 10’unun okyanuslarda kirlilik oluşturduğu tahmin edilmekte. Okyanusun her mil karesinde yaklaşık 46.000 parça plastik olduğu varsayılıyor.

coast-guard-742838_1920

Deniz Korsanları

Bugün, konvansiyonel silahlarla donanmış, eğitimli deniz korsanları, modern kargo ve nakliye gemilerinde az sayıda mürettebat olmasından yararlanarak gemilere saldırmak ve gemilerin üzerine çıkma için, özel teçhizat ve küçük, güçlü motorlu tekneler kullanıyor. Korsanlığın en eski belgelenmiş örnekleri, MÖ 14. yüzyılda, bir grup okyanus akıncısı olan Deniz Halklarının Ege ve Akdeniz medeniyetlerinin gemilerine saldırdığı zamandı.

Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği, niteliği gereği uluslararası bir sorundur. Gemilerin denizleri kirletmesini önlemek amacıyla herkes elinden geleni yapmalıdır.

“Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme” ( MARPOL Convention )’ın başlıca ilgilendiği konulardan biri kazayla denize dökülen petrol, yağlı atık, balast sularının önlenmesi ve yasaklanmasıdır.

engine-room-957753_1920

Yakıt ikmal operasyonu mesuliyetler silsilesidir. Fiziki bunker işlemleri sırasında Safety Management System ile tanınan işletme prosedürlerine harfi harfine uyulmalıdır. Aksi takdirde önemli maliyetler, cezalar, can, zaman ve mal kayıpları söz konusudur.

İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili yerel yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır. Tüm görevlilerin tehlikeli bir maddeyle çalıştıklarının önemini idrak etmiş ve bu hususta eğitimli olmaları gerekir.