Yakıt ikmalleri bir geminin dinamik çalışma programının en önemli parçalarından biridir. Bu kritik işlemi nasıl ogranize ettiğimizi ve sizlere nasıl hizmet verdiğimizi keşfedin.​

Bunker Tradıng

Bunker operasyonları, gemilerin dinamik çalışma programının önemli bir parçasıdır ve kritik bir işlem olarak kategorize edilir. Bu nedenle, yakıt siparişinin dikkatli bir şekilde planlanması ve tüm tarafların koordinasyonu ve iş birliğini gerektirir.

 

Bunkerist’in bu süreçteki görevi, profesyonel ve deneyimli bir şekilde çalışarak, transit yakıt ve madeni yağ ticaretinde aktif bir rol almaktır. Bu ticari programlar, armatörler ve yakıt siparişiyle sorumlu personel üzerinde baskı oluşturur ve Bunkerist, bu zorlu koşullara uygun bir şekilde hareket etmek için, profesyonel bunker trader kadrosuyla çalışır.

 

Müşterimize en uygun yerel yakıt fiyatı sunulmaktadır. Yakıt siparişi veren parti, arzu ettiği ödeme koşulları ve kabiliyetine göre kredilendirilmektedir. Sipariş edilen koşullara uygun kalite ve miktardaki ürün, zamanında gemilere ikmal edilmekte ve satış sonrası mesuliyetler yerine getirilmektedir.

 

Eğer müşterimiz hoşnutsuzluk yaşarsa, sorun profesyonel destek ile giderilmekte veya çözülmektedir. İlk sorgulamanın yapıldığı andan itibaren ikmal aşamasına kadar, tüm süreci takip eden Bunkerist, satıcı ve alıcı namına, kontrat koşulları doğrultusunda mesuliyet üstlenmektedir.

 

Endüstriyi idrak eden bilgi birikimi ve piyasa dinamiklerine göre, tüm beklentilerinize karşılık verecek olan Bunkerist, ne zaman ve hangi ürünler için ihtiyaç duyulursa, yerel imkanların sunduğu profesyonellikle ikmalini gerçekleştirir.

Angelina ÇAĞATAY Trader

Mobil: +90 532 440 29 38

Skype: angelinacagatay8672@gmail.com

Elif TOPOĞLU Head of Sales

Mobil: +90 532 470 29 38

Skype: eliftopoglu

Yahya BATU Management Assistant

Mobil:+90 536 952 37 28

Skype: yahyagebes

Teknik Destek Hizmetleri

 

Günümüzde, rafineriler arasında standartların farklılıkları nedeniyle, global ikmal noktalarını besleyen ürünler arasında ikame ürünlerin değerlendirilmesi gerekebilir. Bu durumda, ikame ürünlerin uluslararası standartlara uygun olarak tanımlanması ve isimlendirilmesi önemli bir teknik konudur. Ayrıca, alıcıların bu husustaki güncellemelerden haberdar olmaları önemlidir.

 

Eğer Bunkerist’i görevlendirirseniz, uluslararası standartlar ile lokal imkanlar arasındaki tüm uyum sağlamaları yapılacak ve alıcının talebine uygun olarak önerilen ürünler hakkında rehberlik sağlanacaktır. Bizler, talebiniz olan denizcilik yakıtını, tercih ettiğiniz alternatif ihrakiye firmalarının rekabetçi, güncel ve uluslararası standartlara uygun ürünleriyle hizmetinize sunmayı bir onur olarak görüyoruz.

Acentelik Desteği

 

Acente ile bunkerist arasındaki iş birliği, en iyi hizmeti almanıza olanak sağlayacak şekilde yürütülür. Bir acente, ticari işletmelerle ilgili sözleşmelerde bağımsız olarak ve belirli bir anlaşmaya dayanarak aracılık yapan, doğal veya tüzel kişidir. Bu sözleşmeler, ticari işletmenin adına ve hesabına yapılmaktadır ve acente ile ticari işletme arasında sürekli bir ilişki bulunmaktadır. Gemi acenteleri, dünya genelinde limanlarda yükün yüklenmesi ve boşaltılması ile ürünün güvenliğinden sorumlu olan atanan kişiler veya kuruluşlardır ve gemi sahipleri, yöneticileri ve kiracılarının genel çıkarlarını dikkate alırlar. Bazı bölgelerde liman acentaları veya kargo komisyoncuları olarak da adlandırılırlar.

 

Acentalar, temsil ettikleri denizcilik şirketlerinin düzenli ve rutin görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirirler, bunlar arasında temel malzemelerin temini, gümrük belgelerinin alınması, mürettebat transferleri ve atık bildirimleri yer alır. Bu işlemleri liman yetkilileriyle koordineli bir şekilde hızlı bir şekilde yerine getirirler. Denizcilik şirketlerini varış limanıyla ilgili raporlama ve güncellemeler konusunda sık sık bilgilendirirler. Gemi bulunduğunuz limanda yerel bir acente atamanız gerekiyorsa, deneyimli ve itibarlı firmalarla iletişime geçerek size alternatifler sunulacaktır. Acente ile bunkerist arasındaki iş birliği, size en iyi hizmeti almanızı ve sorumluluklar ve görevler açısından en iyi koşulları sunar.

Kirli Atık Yönetimi

 

Bu hizmet yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde, yerel otoritenin onayıyla gerçekleştirilir. Yerel otorite, atığın niteliği ve hava koşullarının sağlıklı bir tahliyeyi mümkün kılmaması gibi unsurları göz önünde bulundurarak, reddetme kararı alabilir.

 

Ayrıca, uluslararası sularda çevre bilincinin artmasıyla birlikte, Bunkerist sizin için MARPOL Convention tarafından belirlenen uygun düzenlemeler doğrultusunda tüm imkanları araştırır ve kirli atıkların bertaraf edilmesi konusunda rehberlik hizmeti sunar.