Fuel oil: Detaylı Bir Bakış

Fuel Oil Nedir?

Fuel oil, petrokimya endüstrisinde kullanılan bir yakıt türüdür. Yüksek kalorili bir yakıt olan fuel oil, çeşitli viskozitelerde mevcuttur ve genellikle gemiler, sanayi kazanları, enerji santralleri ve diğer büyük tesislerde kullanılır.

 

Fuel oil, ham petrolün rafinasyonundan elde edilir ve yüksek ısıtma değerine sahip olduğu için enerji üretimi için ideal bir seçenektir. Bununla birlikte, ciddi çevresel endişeler yaratır. Bu nedenle Fuel oil bir çok düzenlemeye tabi tutulmuştur.

 

Üretim

 

Fuel oil, ham petrolün rafine edilmesiyle üretilir. Rafine işlemi, ham petrolün farklı bileşenlerinin kaynama noktalarına göre ayrılmasını içerir. Fuel oil, ham petrolün distilasyonu ile 250°C ile 350°C arasındaki sıcaklıklarda üretilir.

 

Fuel oil bileşimi, kullanılan ham petrol türüne ve rafine işlemine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, fuel oil, hidrokarbonlar, kükürt ve ağır metallerin yüksek seviyelerini içerir. Fuel oil’in kükürt içeriği, fuel oil türüne bağlı olarak %0,5 ila %5 arasında değişebilir.

 

Ayrıca, fuel oil üretimi, yoğun enerji tüketimi gerektiren bir işlemdir. Bu, fuel oil üretiminin çevresel etkisini azaltan daha verimli rafine işlemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır.

Kullanım Alanları

Fuel oil, genellikle enerji üretimi, ısınma, gemi yakıtı ve sanayi tesislerinde kullanılan bir tür yakıttır. Bu yakıtın farklı kaliteleri ve viskoziteleri vardır ve her biri farklı kullanım alanlarına sahiptir.


Daha düşük kaliteli fuel oil, genellikle ısınma amaçları için kullanılır. Bu tür yakıt, özellikle evlerde, iş yerlerinde ve diğer binalarda ısınma ve sıcak su sağlamak için kullanılır.

Daha yüksek kaliteli fuel oil ise genellikle gemi yakıtı ve enerji üretimi için kullanılır. Bu tür yakıt, özellikle büyük gemilerin yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Aynı zamanda enerji santrallerinde elektrik üretimi için de kullanılır.


Sanayi tesislerinde, fuel oil hem ısınma hem de enerji üretimi için kullanılabilmektedir. Bu tesisler arasında kimyasal tesisler, çimento fabrikaları ve benzeri yerler yer alır.


Bunkerist’i görevlendirmeniz halinde, talep ettiğiniz denizcilik yakıtını, tercih ettiğiniz türde rekabetçi, güncel, uluslararası standartlara sahip ürünler ile sizlere hizmet sunmak bizi onurlandıracaktır.

Özel Türler

Farklı özelliklere ve kullanımlara sahip birkaç fuel oil türü vardır. En yaygın olarak kullanılan fuel oil türleri şunlardır:


1. Heavy Fuel Oil (HFO)

Heavy Fuel Oil (HFO), deniz taşımacılığı endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan fuel oil türüdür. Yüksek viskoziteye sahiptir ve tutuşturulması zordur. HFO, hava kirliliğine önemli bir katkıda bulunan yüksek kükürt içeriğine sahiptir. Diğer fuel oil türlerinden daha ucuzdur, ancak çevresel etkisi endişe vericidir.


2. Marine Gas Oil (MGO)

Marine Gas Oil(MGO), küçük gemi makinaları, yardımcı makinalar, ve teknelerde kullanılan bir fuel oil türüdür. HFO’ya göre daha düşük viskozite ve daha düşük kükürt içeriğine sahiptir. MGO, HFO’dan daha pahalıdır, ancak çevre dostudur.


3. Residual Fuel Oil (RFO)

Residual Fuel Oil (RFO), enerji santrallerinde ve endüstriyel kazanlarda kullanılan bir fuel oil türüdür. Yüksek viskozite ve yüksek kükürt içeriğine sahiptir. RFO, diğer fuel oil türlerinden daha ucuzdur, ancak daha kirlidir.


4. Light Fuel Oil (LFO)

Light Fuel Oil (LFO), küçük ölçekli endüstriyel uygulamalarda, örneğin konutlarda ısınma için kullanılan bir fuel oil türüdür. Diğer fuel oil türlerine göre daha düşük viskozite ve daha düşük kükürt içeriğine sahiptir. Diğer fuel oil türlerinden daha pahalıdır, ancak çevresel etkisi daha azdır.

Çevresel Etkiler

Fuel oil, yüksek kükürt içeriği nedeniyle hava kirliliğine ve asit yağmuruna katkıda bulunmasıyla bilinir. Fuel Oil’in kükürt içeriği türüne bağlı olarak %0,5 ila %5 arasında değişebilir. Bu durum fuel oil’in çevresel etkisini azaltan düzenlemelerin ve teknolojilerin geliştirilmesine yol açmıştır.


Bu teknolojilerden biri, gemi egzoz emisyonlarından kükürt dioksit emisyonlarını uzaklaştıran scrubber’ların kullanımıdır. Başka bir teknoloji, fuel oil’e göre daha düşük emisyonları olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve hidrojen gibi alternatif yakıtların kullanımıdır.


IMO 2020

IMO 2020, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen bir düzenlemedir. Düzenleme, dünya genelindeki gemiler tarafından kullanılan deniz yakıtlarındaki kükürt içeriğinde önemli bir azalmayı zorunlu kılmıştır.


IMO 2020 düzenlemesi, gemilerden çıkan kükürt oksit emisyonlarını azaltmayı ve özellikle limanlarda ve sahil bölgelerinde hava kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Düzenleme, gemi taşımacılığının küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir bölümünden sorumlu olduğu çevresel etkisini sınırlamayı amaçlamaktadır.


Düzenleme, gemilerin kükürt içeriği %0,5’i geçmeyen yakıt kullanmalarını veya egzoz gazlarını temizlemek ve kükürt oksit emisyonlarını azaltmak için scrubber’lar kullanmalarını gerektirir. Scrubber’lar, kirletici maddeleri havadan çıkarmadan önce havadan temizleyen egzoz gazı temizleme sistemleridir. Gemilere takılarak emisyonlarını azaltabilirler, ancak önemli yatırım ve bakım maliyetleri gerektirirler.

Petrol kuyusu, petrol hidrokarbonlarını yüzeye çıkarmak için tasarlanmış, bir sondajdır. Genellikle bir miktar doğal gaz, petrolle birlikte petrol gazı olarak açığa çıkar

Petrol kelimesi, Latince petra, “rock” ve oleum, “oil” den gelir.

Sondaj kulesi, yer altında petrol veya su kuyuları gibi kuyular açan entegre bir sistemdir.