Ana sayfa » Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
Ulusarası Denizcilik Örgütü (IMO)

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

by BUNKERIST

IMO Nedir? 

IMO 1982 yılına kadar Hükümetlerarası Denizcilik Danışma Örgütü (IMCO) olarak bilinirdi. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Birleşmiş Milletler’in deniz güvenliğini korumak amaçlı özel bir kuruluştur. IMO’nun başlıca görevleri şunlardır;

  • Denizlerimizi korumak.
  • Kimyasalların karışmasını engellemek.
  • Atıkların temizlenmesi.
  • Doğaya verilen zararları önleyici tedbirler.
  • Deniz canlılarının korumak.

Bu hususta yapılan ciddi çalışmalar ve caydırıcı cezalar vermek gibi yetki ve sorumlulukları vardır.

Dünyada gelişen çeşitli endüstriler arasında ‘Denizcilik’, uluslararası bir sanayi olarak kabul edilmektir. Bu nedenle, deniz taşımacılığının kapsamlı denetimi dünya ticaretinin %90’ından fazlasına hizmet eder. Zamanlarını çeşitli yargı alanları arasında denizde geçiren gemiler, birçok ülkeyi kapsayan yönetim zincirince idare edilmektir. Bu nedenle endüstri, geçen yüzyılın başlarında, evrensel bir yönetim organına ihtiyaç duydu. Denizciler dünya çapında nakliye sürecini ve endüstriyi düzenlemeye yönelik standartların gerekliliğini hisseti. Böylece Uluslararası Denizcilik Örgütü ortaya çıktı.

Uluslararası deniz organizasyonunun düzenleme getirebileceği başlıca alanlar şunlardır;

  • Kazaların önlenmesi.
  • Gemilerin (tasarım ve malzemeler dahil) güvenlik standartları oluşturmak.
  • Güvenlik ve güvenlikle ilgili anlaşmaları oluşturmak.
  • Deniz Kirliliğinin önlenmesi.
  • İnsan kaynaklı felaketleri önlemek.

İşleyiş

IMO ayrıca üye devletler arasındaki teknik işbirliğini kolaylaştırarak bu kurallar, standartlar için bir denetleme ve izleme planı hazırlar ve nihayetinde bu düzenlemelerin herhangi birinin ihlali durumunda yükümlülükleri ve tazminatları izler.

Örgüt, endüstrinin daha iyi, sağlıklı bir ticaret ve ulaşım ortamı oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. IMO, 1948’de Cenevre’de düzenlenen bir BM konferansında yapılan anlaşmanın ardından kuruldu ve IMO on yıl sonra ilk kez 1959’da toplanmaya başladı. Merkezi Londra, İngiltere’de bulunan IMO’nun şu anda 174 üye ülkesi ve üç ortak üyesi bulunmaktadır.

IMO karargahı, Lambeth, Londra’daki Albert Embankment’da bulunmaktadır. IMO’nun temel amacı nakliye için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve geliştirmek ve sürdürmektir. Bugün görev alanı güvenlik, çevresel kaygılar, yasal konular, teknik işbirliği, deniz güvenliği ve nakliye verimliliği faaliyetleri için kapsamlı düzenlemeler ve politikalar geliştirmektir.

Ulusarası Denizcilik Örgütü (IMO)

Ulusarası Denizcilik Örgütü (IMO)

 IMO, kurulduğu günden bu yana merkezdeki uzman komiteler ve alt komitelerle bu görevi başarılı bir şekilde elden geçiriyor. Bu komitelerin oturumlarına üye ülkelerden gelen sayısız  hükümetler arası örgütler katılmaktadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün yönetim organı, her iki yılda bir toplanan Meclis’tir. Meclis tüm üye devletlerden oluşur. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün teknik çalışmaları bir dizi Komite tarafından yürütülmektedir. Yukarıda belirtilen çeşitli görev ve görev komiteleri de bu yönetim organları tarafından yönetilmekte ve gözlemlenmektedir.

İdare

Sekreterlik, Genel Sekreter tarafından yönetilen yaklaşık 300 uluslararası memurdan oluşur. Genel Sekreter, Meclis tarafından seçilir ve görev süresini 4 yıl sürdürür. IMO bir Meclis, Konsey ve beş ana Komiteden oluşur: Deniz Güvenliği Komitesi; Deniz Çevre Koruma Komitesi; Hukuk Komitesi; Teknik İşbirliği Komitesi ve Kolaylaştırma Komitesi. Bazı Alt Komiteler ana teknik komitelerin çalışmalarını desteklemektedir. IMO bir üyeler meclisi tarafından yönetilir. Meclis tarafından seçilen bir üye konseyi tarafından mali olarak yönetilir. IMO’nun çalışmaları beş komite aracılığıyla yürütülmekte ve bunlar teknik alt komiteler tarafından desteklenmektedir.  Diğer BM örgütleri IMO’nun işlemlerini izler. Nitelikli sivil toplum kuruluşlarına gözlemci statüsü verir.

IMO, kuruluşun üyelerini temsil eden daimi bir işçi sekretaryası tarafından desteklenmektedir. Sekreterya, meclis tarafından periyodik olarak seçilen bir Genel Sekreter ile çeşitli bölümlerden oluşur.

IMO üyesi olmak için, bir devlet Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesi olarak bilinen bir antlaşmayı onaylar. 2020’den itibaren, IMO’nun 173 üye ülkesi var; bunlardan 173’ü BM üye devletleri artı Cook Adaları. Sözleşmeyi onaylayan ilk devlet 1949 yılında İngiltere idi. Katılan en son üyeler sırasıyla Ocak ve Mayıs 2018’de IMO üyesi olan Ermenistan ve Nauru idi.

IMO üyesi olmayan BM üyesi ülkelerin çoğu kara ile çevrili ülkelerdir. Uluslararası Denizcilik Örgütü denizdeki güvenliği artırmak, denizcilik ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmak ve deniz çevresini korumak için üye devletlerinin düzenleyici gelişimine rehberlik eden yaklaşık 60 yasal araca kaynaktır.

IMO numarası nedir?

IMO numarası, üç harf “IMO” ve ardından yedi basamaklı bir sayıdan oluşur. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) numarası, gemiler, kayıtlı gemi sahipleri ve yönetim şirketleri için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Deniz güvenliği ve güvenliğini artırmak ve deniz sahtekarlığını azaltmak için IMO numaraları getirildi. Üç harfi “IMO” ve ardından Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS) altında verilen yedi haneli benzersiz rakamlardan oluşmaktadır. Lloyd’s Register 1963’te yayınlanan olan tüm gemileri için kalıcı numaralar eklemişti ve bunlar 1969’da 7 haneli sayılara dönüştü. 1987’de IMO numaralarının temeli olarak benimsenen bu sayı serisidir.

Bu, altı basamaklı sıralı benzersiz bir sayı ve ardından bir kontrol basamağından oluşur. Bir IMO numarasının bütünlüğü, kontrol basamağı kullanılarak doğrulanabilir. Bu, ilk altı basamağın her birinin, sağdan sola konumlarına karşılık gelen 2 ila 7 faktörü ile çarpmak sonucu verir. Bu toplamın en sağ basamağı kontrol basamağıdır. Örneğin, IMO 9074729 için: (9 × 7) + (0 × 6) + (7 × 5) + (4 × 4) + (7 × 3) + (2 × 2) = 139.

IMO numara şeması, 1 Ocak 1996’dan beri tüm gemiler için zorunludur. Bu sayı, bir gemiyi tanımlar ve geminin sahibi, kayıt ülkesi veya adı değiştiğinde değişmez. Gemi isimlerinin, bayrakların veya sahiplerin değişikliklerine bakılmaksızın, bir geminin kullanım ömrü boyunca bağlı kalır. Geminin sertifikaları da IMO numarasını taşımalıdır.

Deniz taşımacılığına konu belli emtiayı taşımak maksadıyla üretilmiş ve sertifikalandırılmış gemiler, tehlikeli, yanıcı, patlayıcı, kimyasal içeren maddelerin güven içinde nakletmesini kontrol altında tutabilmek için, bu maddelerin içeriğine göre numaralandırılırlar. Böylelikle hangi limandan hangi madde yüklü geminin hangi ticaret, ve ya taşımacılığı yaptığı, vardığı, kalktığı liman, nereye, ne götürdüğü, isteyerek ya da istemeyerek denize mi boşalttığı konusunda ciddi bir takip yapılmaktadır.

Patlayıcılar, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar, oksitleyici maddeler ve organik peroksitler, toksik ve mikrop bulaştırıcı maddeler, radyoaktif maddeler, aşındırıcı maddeler ile diğer zararlılar olarak gruplansalar da, onlar da kendi aralarında ayrıntılı olarak sınıflandırılıp numaralandırılırlar.

as