Denizcilik sektöründe transit yakıt ve madeni yağ ticareti, aracılığı, satış öncesi ve sonrası destek hizmetleriyle faaliyet gösteren Bunkerist Trading & Brokering yirmi beş yılı aşkın tecrübesiyle hizmetinizde. 

Bunkerist transit yakıt ve madeni yağ ticaretinde özenli ve deneyimli  kadrosuyla aktif rol alır.

Bunkerist endüstriyi idrak etmiş bilgi birikimi ve piyasa dinamikleri ile birlikte sizlerin tüm beklentilerinize karşılık verir.

Bunkerist, uluslararası kabul görmüş standartlarla sizin talebinize örtüşen ürün tercihi hakkında rehberlik eder.

Küresel Ağ

KÜRESEL AĞ

Sizlerin ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olan, uzun yıllara dayalı bilgi, görgü ve tecrübesini hizmetinize sunan Bunkerist rekabet gücünüzü ve kazancınızı arttıracak profesyonellik anlayışıyla uluslararası sularda yakıt ve madeni yağ ikmali yapılan her nokta için fiyat temin eder ve hizmet verir.

Biofuel research process in laboratory, Microalgae Photobioreactor for alternative energy innovation in Renewable Energy Laboratory

KALİTE VE MİKTAR

Bunkerist yerel otorite ve uluslararası kabul görmüş kalite standartları bu ticarete rehberlik ve tanıklık eder. Kabul edilebilir bir kalitede yakıtın güvenilirliği ürünün mevcudiyeti, meşei, geminin ihtiyacı ve tedarikçi seçimi vb. gibi çeşitli faktörler ile Bunkerist sizlerin ihtiyaçlarınıza göre hizmet verir.

bunkerist

OPERASYONEL MÜDAHALE

Bunkerist ve iş ortakları ikmal sırasında gemi veya yakıt/yağ tankeri personelinden kaynaklanan ve/veya hava şartları, yerel otorite, genel olarak fiziki unsurların neden olacağı aksaklıklara, mesleki, hukuki ve etik unsurların müsaade ettiği nispette, anında müdahale eder. 

transportation business cargo containers logistics shipping service import and export international by the sea  aerial view from drones camera

LOJİSTİK

Geminin rotası üzerindeki tüm imkanlar değerlendirilerek Bunkerist en doğru ikmal noktasıyla alakalı rehberlik hizmeti verir. İkmal edilecek miktar ve kredilendirme hususunda alıcının menfaatleri hatırlatılır ve tartışılır. Tüm hususlar birlikte gözden geçirilir, hedef belirlenir. 

risk_management-726x400-696x399-1

BİLGİ, ANALİZ, SENTEZ

Satış öncesi tarafların güvenilirliğini ifade eden raporlama çalışmaları ve satış sonrası mesuliyetlerin yerine getirilmesinin takipçisi olmak bu işbirliğinin sağlığı ve sürekliliği açısından son derece önemli. Risk yönetimi ve tahsilatın yapılmasıyla pekişen bu hizmet güvene dayalı bu endüstride Bunkerist’in görevinin tamamlayıcı parçasıdır.

Businessman hand flipping wooden cube blocks with RISK change to RISE text on table background. strategy, analysis, marketing, management, opportunity and Crisis concepts

RİSK YÖNETİMİ

Risk herhangi bir projenin doğasında vardır ve proje yöneticileri sürekli olarak riskleri değerlendirmeli ve bunları gidermek için planlar geliştirmelidir. Bunkerist‘in haklılığına inandığı ilgili tarafın risk yönetimine katkı sağlayacağına kanaat getirdiği her türlü bilgi, tecrübe, rapor, analiz, hukuki destek derhal hizmete sunulacaktır.

shark-696x522

KİRLİ ATIK YOK ETME

Bu hizmet tamamen öncelikle kanun ve yönetmelikler, daha sonrasında yerel otoritenin onayıyla hayata geçer. Bunkerist sizin için MARPOL Convention ‘ın ön gördüğü uygun düzenlemeler ışığında her türlü imkanı araştırır, kirli atığın bertaraf edilmesiyle alakalı rehberlik hizmeti verir.

Engineer working  in the construction container yard, Industrial Container yard for import and export for business, foreman control Industrial Container Cargo freight ship at industry zone

ACENTELİK DESTEĞİ

Geminizin uğradığı limanla ilgili yerel acente atama ihtiyacınız olması halinde performansı tecrübe edilmiş, itibarlı firmalarla irtibata geçilir ve alternatifler hizmetinize sunulur. Acenteyle Bunkerist’in görev ve mesuliyetleriyle ilgili işbirliği en iyi hizmeti alabileceğiniz biçimde yerine getirilir.

tazminat takibi

TAZMİNAT TAKİBİ

Transit yakıtların kalitesindeki bölgesel farklılıklar armatörleri ve kiracıları endişelendirmeye devam etmekte. Bunkerist’in aracılık ettiği yakıtın kullanıma uygun olmaması halinde hasar ve zararın tedarikçi tarafından tazmini hususunda tüm iş ortaklarıyla yürüttüğü faaliyetleri koordine etmeye kararlıdır.