Ana sayfa » Kalite ve Miktar

Kalite ve Miktar

by BUNKERIST

Kalite ve Miktar

Kabul edilebilir bir kalitede yakıtın güvenilirliği ürünün mevcudiyeti, meşei, geminin ihtiyacı ve tedarikçi seçimi vb. gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ürünün fiyatı belli bir noktaya kadar mesai harcanmasını gerektiren, talep edilen yakıtın minimum maliyetle temin edilmesiyle ilintili dalgalanma gösteren ticari bir süreç ve neticesinde alınan karardır. Ancak kalite, üzerinde hassasiyetle durulması gereken teknik bir olgu. Sektör, gemi personelinin sağlığına zarar vermekle birlikte gemi makine ve ekipmanına zarar veren atık kimyasal maddeler içeren yakıtlara tanık oldu. 

Dünyanın bazı bölgelerinde yıllarca kullanılmış otomotiv yağların bunker içerisinde imha edilmesi normal karşılandı ve bu durum gemi makine ve ekipmanlarında meydana gelen sıkıntılara katkı sağladı.

Gemilere zaman zaman üzerindeki mevcut donanımın arıtma kapasitesini aşan, yüksek yoğunluktaki ürünler ikmal ediliyor. İçeriğinde suyla karşılaşmak, dolayısıyla yakıtın emülsiyon haline dönüşmesi ve gemideki imkanlarla arıtılamaz hale gelmesi nadir karşılaşılan bir durum değil. Ürün kalitesinden kaynaklanan bazı hasarlar sigorta altına alınabilir, ancak, çoğu zaman ilgili maliyetler deductible’ların altına düşer. 

 

Bazen bahsedilen türden kirlenmeye uğramış yakıtları iyi kalitede ürünle karıştırmak müspet netice verebilir. Diğer durumlarda, hareketli parçalarda meydana gelen yıpranma ve aşınma acilen bir limana yanaşılması ve zaruri bakım ve onarımın yapılmasını gerektirir ki bu durum yüksek maliyetlere neden olur.

Ürünün kalitesi ve miktarı yapılan resmi antlaşma ve teslimat makbuzuyla tespit edilir. Yerel otorite ve uluslararası kabul görmüş kalite standartları bu ticarete rehberlik ve tanıklık eder. Bunların haricinde gelişmiş veya gelişecek herhangi bir durum ilgi tarafın mesuliyetinde çözülmesi veya tazmin edilmesi gereken bir meseledir.

Bunkerist bu konuya riayet edilmesi hususunda tüm iş ortaklarıyla yürüttüğü faaliyetleri koordine etmeye kararlıdır.