KALİTE YÖNETİMİ

Kalite ve miktar, gemi için temin edilen yakıtın performansını ve güvenilirliğini etkileyen çeşitli faktörlerdir. Bunlar arasında ürünün kalitesi, mevcudiyeti, meşei, ihtiyacı ve tedarikçi seçimi yer alır. Kalite, gemi personelinin sağlığını ve gemi makine ve ekipmanlarını etkileyebilecek önemli bir teknik olgudur. Özellikle, bazı bölgelerde, otomotiv yağlarının bunker içerisinde imha edilmesi gemi makine ve ekipmanlarının sıkıntılarına neden olmuştur. Bu yağlar, gemi makine ve ekipmanlarına zarar veren atık kimyasal maddeler içerebilir ve bu nedenle gemi personelinin sağlığını tehlikeye atabilir. Ayrıca, gemilere zaman zaman yüksek yoğunluktaki ürünler ikmal edilerek, gemideki arıtma kapasitesinin aşılmasına neden olunmuştur.

 

Bu durumda, yakıtın emülsiyon haline dönüşmesi ve arıtılamaması kaçınılmaz olabilir. Bu, gemideki hareketli parçalarda meydana gelecek yıpranma ve aşınmaya neden olabilir ve acilen bir limana yanaşılması ve zaruri bakım ve onarımın yapılmasını gerektirebilir. Bu durum yüksek maliyetlere neden olabilir. Ürün kalitesinden kaynaklanan hasarlar sigorta kapsamında olabilir, ancak çoğu zaman ilgili maliyetler deductible’ların altına düşer. Ürün kalitesi ve miktarı resmi antlaşma ve teslimat makbuzuyla tespit edilir ve yerel otorite ve uluslararası kabul görmüş kalite standartları rehberlik eder. Herhangi bir durumda, bunların haricinde oluşabilecek herhangi bir meselenin çözümü veya tazminatı ilgi tarafın mesuliyetindedir ve bunkerist, iş ortaklarıyla bu konuda koordine etmek için kararlıdır. Bu nedenle Bunkerist, ürün kalitesi ve miktarı konusunda tüm iş ortaklarıyla yürüttükleri faaliyetleri koordine ederek, gemi personelinin sağlığını, gemi makine ve ekipmanlarını korumaya ve hasarı önlemeye çalışır.

Bilgi, Analiz, Sentez

Bilgi, belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya ilişkin, toplanmış ve bir araya getirilmiş bilgi parçasıdır. Analiz ve sentez terimleri tam anlamıyla, bir bütünü ayrıştırma ve yeniden bir araya getirme anlamına gelir. Bu terimler, matematikten ekonomiye ve psikolojiye kadar çeşitli bilim dallarında kullanılır. Analiz genellikle, bir fikri veya önemli bir bütünü parçalara veya bileşenlere ayırma işlemini ifade eder. Kısaca, dikkatli bir çalışma için küçük parçalara bölmektir. Sentez ise, tersine, ayrı elemanları veya bileşenleri bir arada tutarak uyumlu bir bütün oluşturma işlemini ifade eder.

 

Kısaca, yeni bir biçimde bir araya getirip birleştirmektir. Bu açıdan bakıldığında, satış öncesi tarafların güvenilirliğini ifade eden raporlama çalışmaları ve satış sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesinin izlenmesi, iş birliğinin sağlığı ve sürekliliği açısından son derece önemlidir. Risk yönetimi ve tahsilatın yapılmasıyla desteklenen bu hizmet, güvene dayalı bu endüstri içinde Bunkerist’in görevlerinin tamamlama parçasıdır.

Tazminat takibi

Deniz sektöründe kullanılan bazı yakıtlar, kimyasal atıklar ve organik maddeler nedeniyle çöplük haline dönüşmüştür. Bu durum, makine hasarlarına ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Bu sorunların sebebi olarak, vasıfsız personel, yetersiz evrak ve kanıtlar, yanlış saklanan veya alınmamış temsili numuneler, doğru tutulmayan tüketim dökümantasyonu, olmayan veya saklanmayan yakıt analiz raporları gibi nedenler gösterilebilir. Bazı durumlarda, yakıtın görünen özellikleri temsili numuneyle benzeşirken, kapsamlı bir analiz yapıldığında durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden kaynaklanan makine arızalarının kanıtlanması zor olmaktadır.

 

Bu sorunun çözümü için, tüm temsili yakıt numunelerinin gemi yetkili personelinin nezaretinde, yakıtın ikmal edilmesiyle aynı zamanlı, manifoltundan damlama yöntemiyle alınıp özenle saklanması çok önemlidir. Personel bilgi, görgü ve tecrübesinin sürekli güncellenmesi için düzenli eğitim programları ve seminerler düzenlenmelidir. Donanımlı personel, görevinin önemine vakıf olmalı ve hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan operasyona iştirak etmelidir.

 

Donanımlı personel, operasyona tanık olurken tüm ayrıntıları dikkatle takip etmelidir. Ürün, yetkili personelin imzası ile alındıktan sonra alıcının sorumluluğuna geçer. Bu noktadan sonra, eksik veya yanlış işlemler için yalnızca etik kurallar, kurallar ve uygulamalar geçerlidir. Resmi formda düzenlenen belgeler geçerlidir. Onaylanmış her belge okunup anlaşılmalıdır. Daha sonra, akaryakıt sözleşmesi ile bağlayıcı hukuki kurallara müdahale edilir ve kusurlu taraf zarar ve ziyanı tazmin etme yükümlülüğü doğar. Bunkerist, yürüttüğü faaliyetleri söz konusu sorumlulukların dikkate alınması ve takip edilmesi konusunda tüm iş ortakları ile koordine etmeyi hedefler.

 

Şüpheli yakıt numunelerini mümkün olduğu kadar uzun süre saklayın. Numunenin mevcut olduğundan ve analiz için muhafaza edildiğinden emin olun. Sorun yerel tedarikçiyle olabildiğince hızlı ve erken iletişim kurularak çözülebilir. Yakıtın diğer ürünlerle etkileşim ve tam olarak kullanılma durumu, zorluklar oluşturabilir. Bu nedenle, her yakıttan fazladan bir numune alınması yararlı olabilir. Bu zorunlu değil ama zaman kazandırır ve ürün hakkında fikir sahibi olabilmenizi sağlar. Unutmayın, vurgulanan numune, tedarikçinin elinde bulunan numunedir. Eğer sorun oluşursa, anlaşılan numune derhal analize gönderilmelidir. Teknik destek alın ve sonuçları ve analitik çalışmayı teknik departmanınız ve makine üreticinizle görüşün. Tedarikçi ile, hasarı kontrol altına alacak ve en aza indirecek önlemleri görüşün.

 

Bunkerist, yürüttüğü faaliyetleri bu sorumlulukların dikkate alınması ve takibi konusunda tüm iş ortakları ile koordine etmeye kararlıdır.