Ana sayfa » Operasyonel Müdahale

Operasyonel Müdahale

by BUNKERIST

Operasyonel Müdahale

Fiziksel Bunker ikmal işlemleri sırasında ürünün kalitesi, miktarı, zaman kaybı, taşma, dökülme ve sızıntılar dikkate alınması gereken önemli öğelerdir. Taşma, dökülme ve sızıntıların tamamını dökülmeler olarak genellersek, bu tür durumlar gemilerden kaynaklanan petrol kirliliğinin birincil kaynağıdır. 

Deneyimler neticesinde çoğu Bunker taşma, dökülme ve sızıntılarının insan hatasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Tüm yakıt ikmal operasyonları MARPOL düzenlemelerine uygun olarak dikkatle planlanmalı ve sonuçlandırılmalıdır. Özellikle Fuel Oil’in neden olduğu kirlilik zararlı ve temizliği zordur. 

 

Görevli personel başka hiçbir işle ilgilenmemeli ve topping-off sırasında görev yerinden ayrılmamalı. Bu durum özellikle Bunker ve kargonun gemiye eş zamanlı yüklenmesi sırasında yakıt ve kargo personeli arasında çatışma yaşanmaması açısından son derece önemli. Dökülmeler sıklıkla personelin başka bir işle ilgilenmesinden meydana gelmektedir.

Şirketler, tüm yakıt ikmal operasyonlarının geminin Safety Management System usulleri doğrultusunda ve kontrollü bir biçimde yapılmasını talep etmelidirler. Operasyonla ilgili risklerin gözden geçirildiğinden  ve en aza indirilmesiyle ilgili kontrollerin yapıldığından emin olmalıdırlar. Bir dökülme halinde zaruri, acil uygulamalar bilinmeli ve hemen müdahale edilmelidir.

Bunker ikmal operasyonu sırasındaki uygulanması gereken prosedürler belirlenirken aşağıdaki öğeler dikkate almalıdır:

 • Yüklenecek ürünün hacmi için yeterli alan olup olmadığının belirlenmesi.
 • Tüm tanklar için maksimum yükleme hacminin saptanması.
 • Bunker sisteminin vana ayarlarının denetlenmesi.
 • Start of, Bulk and Topping-off yükleme oranlarının belirlenmesi.
 • Double bottom tanklara yükleme yaparken özel önlem alınması.
 • Bunker tankı havalandırma düzenleri.
 • Internal tank taşma düzenleri.
 • Ölçüm sisteminin çalışır durumda olması ve doğruluğu.
 • Taşmaya karşı alarm ayarlarının denetlenmesi.
 • İkmalin ne zaman yapılabileceği hakkında terminalle iletişim kurulması.
 • İkmale başlamadan önce ikmal uygulaması, kalite ve miktar kontrollerinin nasıl yapılacağı hakkında ihrakiye firmasıyla iletişim kurulması.
 • Yakıtın hidrojen sülfür içermesi halinde hangi yöntemlerle kullanılacağı.
 • Hidrokarbon ya da hidrojen sülfür buharlarının varlığını tespit edilmesi için test yöntemleri.
 • Yükleme sırasında ürünlerin ısılarını denetleme yöntemleri
 • İkmal işlemi sırasında iletişim yöntemleri.
 • Güvenli bir operasyon için gerekli personel.
 • Operasyonu izlemek ve mutabık kalınan prosedürlere uygunluğunun denetlenmesi.
 • Aşkın tankların kontrol edilmesi.
 • Korunma önlemleri ve temizlik ekipmanının hazır bulunması.
 • Prosedürler yayınlandıktan sonra bir kontrol listesi kullanılarak uygulanmalıdır.

Yakıt ikmali özenli bir planlamayı gerektirir. Sipariş aşamasından yakıtın ikmalinin tamamlandığı ana kadar iştirak eden tüm partilerin koordinasyon ve kooperasyonunu gerektirir. Bunkerist ve iş ortakları ikmal sırasında gemi veya yakıt/yağ tankeri personelinden kaynaklanan ve/veya hava şartları, yerel otorite, genel olarak fiziki unsurların neden olacağı aksaklıklara, mesleki, hukuki ve etik unsurların müsaade ettiği nispette, anında müdahale eder. Eğer varsa kusurun takipçisi olur, kusurlu partiyle alakalı resmi yaptırımda bulunur.