Ana sayfa » Gemi Sınıflandırma Topluluğu

Gemi Sınıflandırma Topluluğu

by BUNKERIST

Classification Society 

Bir gemi sınıflandırma kurumu veya gemi sınıflandırma kuruluşu, gemilerin ve açık deniz yapılarının inşası ve işletilmesi için teknik standartları oluşturan ve sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Klas kuruluşları, bir geminin inşasının ilgili standartlara uygun olduğunu onaylar ve standartlara uygunluğun sürekliliğini sağlamak için hizmette düzenli sörveyler gerçekleştirir. Şu anda 50’den fazla kuruluş, faaliyetlerini deniz sınıflandırması dahil olarak tanımlamaktadır ve bunlardan on ikisi Uluslararası Klaslama Dernekleri Birliği üyesidir.

Bir gemi sahibinin gemisini kaydettirebilmesi ve gemisine deniz sigortası alabilmesi için gemi sicili tarafından tanınan bir klas kuruluşu tarafından verilen bir klas sertifikası gereklidir ve geminin bazı limanlara, su yollarına girişinden önce matbu halde yetkili mercilere sunulmak üzere hazır olması gerekir. Ayrıca bu evrak kalitesi, gemi kiralayanların ve potansiyel alıcıların ilgisini çeker. Klas kuruluşları sorumluluktan kaçınmak için, geminin güvenliği, amaca uygunluğu veya denize elverişliliği konusunda açıkça sorumluluk kabul etmemektedir, ancak yalnızca geminin klas sertifikasını düzenleyen topluluğun sınıflandırma standartlarına uygun olduğunun doğrulanmasıdır.

Sınıflandırma kuruluşları ayrıca, Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesini (CLL 66/88) yürürlüğe sokan katılımcı Devletlerin mevzuatına uygun olarak Uluslararası Yükleme Hattı Sertifikaları da düzenler.

Misyonu

Sınıflandırma toplulukları, deneyime ve araştırmaya dayalı teknik kurallar belirler, tasarımların ve hesaplamaların bu kurallara uygun olduğunu onaylar, inşaat ve devreye alma sürecinde gemileri ve yapıları denetler ve kurallara uymaya devam etmelerini sağlamak için periyodik olarak gemileri inceler. Sınıflandırma toplulukları ayrıca petrol platformlarının, diğer açık deniz yapılarının ve denizaltıların sınıflandırılmasından da sorumludur. İnceleme süreci, dizel motorları, gemideki önemli pompaları ve diğer hayati makineleri kapsar. 1950’lerden beri, SSCB (şimdi Rusya) Deniz Ticaret Sicili, bunu yapan tek sınıflandırma kuruluşu olarak nükleer gemileri sınıflandırdı.

Sınıflandırma sörveyörleri, geminin, bileşenlerinin ve makinelerinin, sınıfları için gerekli standartlara göre inşa edildiğinden ve bakımının yapıldığından emin olmak için gemileri denetler.

Geçmişi

18. yüzyılın ikinci yarısında, Londralı tüccarlar, armatörler ve kaptanlar sık sık Edward Lloyds’un kahvehanesinde bir araya gelip, bilgi alışverişi yapmak ve bireysel yolculukların risklerini ve kazanımlarını paylaşmak da dahil olmak üzere bir araya geliyorlardı. Kayıpların bir kısmının telafi edilmesi maksadıyla sigortacılık fikri oluştu. Sigortacıların, sigortalamaları istenen gemilerin kalitesini değerlendirmek için bir yönteme ihtiyaç duyduklarının farkına varmaları uzun sürmedi. 1760 yılında, yıllık gemi sicilini yayınlamak için ilk klaslama kuruluşu ve daha sonra Lloyd’s Register olacak olan Register Society kuruldu. Bu yayın, gemilerin gövde ve ekipmanının durumunu sınıflandırmaya çalıştı. O sırada, her bir geminin durumunu yıllık olarak sınıflandırmak için bir girişimde bulunuldu. Teknenin durumu, yapısının durumuna ve yargılanan devam eden sağlamlığına (veya eksikliğine) göre A, E, I, O veya U olarak sınıflandırıldı. Ekipman G, M veya B idi: basitçe, iyi, orta veya kötü. Zamanla, G, M ve B, ‘birinci veya en yüksek sınıf’ anlamına gelen iyi bilinen ‘A1’ ifadesinin kökeni olan 1, 2 ve 3 ile değiştirildi. Bu sistemin amacı geminin güvenliğini, amaca uygunluğunu veya denize elverişliliğini değerlendirmek değildi. Riski değerlendirmek içindi

Lloyd’s Register

Gemi Sicilinin ilk baskısı, 1764 yılında Lloyd’s Register tarafından yayınlandı ve 1764-1766 yılları arasında kullanılmaktaydı.

Bureau Veritas (BV), 1828’de Anvers’te kuruldu ve 1832’de Paris’e taşındı. Lloyd’s Register, 1834’te “Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping” olarak yeniden kuruldu. Daha önce emekli deniz kaptanları tarafından sörveylerin yapıldığı yerlerde, bu zamandan itibaren sörveyörler işe alınmaya başlandı ve Lloyd’s Register, Derneğin işleyişi ve bu tarihten itibaren yayınlanmaya başlanan gemi yapımı ve bakımı ile ilgili Kurallar için bir Genel Komite oluşturdu.

1834’te Register Society, gemilerin sörveyi ve sınıflandırması için ilk Kuralları yayınladı ve adını Lloyds Register of Shipping olarak değiştirdi. Tam zamanlı bir araştırmacılar (müfettişler) bürokrasisi ve destek personeli oluşturuldu. Diğer büyük denizcilik uluslarında da benzer gelişmeler yaşanıyordu.

1850’lerin sonlarında Norveç sigorta birlikleri tarafından gemi inşası için ortak kuralların kabul edilmesi, 1864’te Det Norske Veritas’ın (DNV) kurulmasına yol açtı. RINA, İtalyan denizcilik işletmecilerinin ihtiyaçları karşılamak için 1861’de İtalya’nın Cenova kentinde Registro Italiano Navale adıyla kuruldu. Germanischer Lloyd (GL) 1867’de ve Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) 1899’da kuruldu. Rusya Deniz Ticaret Sicili (RS), 1913 Nehir Sicilinin bir ilk şubesiydi.

Sınıflandırma mesleği geliştikçe, bazı istisnalar dışında farklı sınıflandırmaları atama uygulaması yerini almıştır. Bugün bir gemi ya ilgili sınıf toplumunun kurallarına uyar ya da uymaz.  Sonuç olarak, “sınıf” ın “içinde” veya “dışındadır”. Klas kuruluşları, bir geminin ‘seyir yapmaya uygun veya uygun olmadığına’ dair yalnızca beyanlar veya sertifikalar yayınlamazlar. Bu kısmen, sınıflandırma kuruluşunun yasal sorumluluğu ile ilgilidir. Bununla birlikte, klas kuruluşlarından her biri, bir gemiye, o gemi tipine özgü olabilecek veya standart sınıflandırma gerekliliklerini aşan bazı ek kriterlere uygun olduğunu belirtmek için verilebilecek bir dizi notasyon geliştirmiştir. (Örneğin Ice Class)

Rekabetçi baskının standartların düşmesine yol açabileceğine dair endişeler her zaman olmuştur. Klas kuruluşu  geçişlerine engellemek için, 2009 yılında, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS), önceki sınıf toplumunun talep ettiği iyileştirmeleri gerçekleştirmemiş bir gemiyi hiçbir üyenin kabul etmeyeceği Klas Devri Anlaşmasını (TOCA) uygulamaya koydu.

Bugün

Şu anda, dünya çapında 50’den fazla kuruluş, faaliyetlerini deniz sınıflandırması dahil olarak tanımlamaktadır ve bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. Bunlardan on ikisi Uluslararası Sınıflandırma Dernekleri Birliği üyesidir. En büyüğü DNV GL, American Bureau of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) ve Lloyd’s Register’dır. Sınıflandırma toplulukları, genellikle dünyanın dört bir yanındaki limanlarda ve ofis binalarında bulunan deniz mimarları, gemi eksperleri, malzeme mühendisleri, boru mühendisleri, makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri istihdam eder.

Deniz araçları, inşası, yapılarının sağlamlığı, amacı ve dizaynına göre sınıflandırılır. Sınıflandırma kuralları, kabul edilebilir düzeyde bir istikrar, güvenlik, çevresel etki vb. sağlamak için tasarlanmıştır.

Klas kuruluşlarına gemileri, petrol kulelerini, denizaltıları ve diğer deniz yapılarını denetleme ve bayrak devleti adına sertifika verme yetkisi verilebilir.

 

Klas müesseselerinin listesi

Adı

Kısaltma

Tarih

Merkez ofis

IACS üyesi?

Lloyd’s Register

LR

1760

London

Evet

Bureau Veritas

BV

1828

Paris

Evet

Austrian Veritas/Adriatic Veritas

AV

1858–1921

Trieste

N/A

Registro Italiano Navale

RINA

1861

Genoa

Evet

American Bureau of Shipping

ABS

1862

Houston

Evet

DNV GL (Det Norske Veritas)

DNV GL

1864

Oslo

Evet

Germanischer Lloyd

GL

1867–2013

Hamburg

Evet

Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)

NK

1899

Tokyo

Evet

Russian Maritime Register of Shipping

RS

1913

Saint Petersburg

Evet

(Российский морской регистр судоходства)

Hellenic Register of Shipping

HR

1919

Piraeus

Hayır

Polish Register of Shipping

PRS

1936

Gdańsk

Evet

(Polski Rejestr Statków)

Croatian Register of Shipping

CRS

1949

Split

Evet

(Hrvatski Registar Brodova)

Bulgarian Register of Shipping

BRS (БКР)

1950

Varna

Hayır

CR Classification Society

CR

1951

Taipei

Hayır

China Classification Society

CCS

1956

Beijing

Evet

Korean Register of Shipping

KR

1960

Busan

Evet

Registro Internacional Naval

RINAVE

1973–2004

Lisbon

Hayır

Indian Register of Shipping

IRCLASS(IRS)

1975

Mumbai

Evet

International Register of Shipping

IRS

1993

Miami

Hayır

Shipping Register of Ukraine

RU (РУ)

1998

Kiev

Hayır

(Регістр судноплавства України)

Dromon Bureau of Shipping

DBS

2003

Piraeus

Hayır

Overseas Marine Certification Services

OMCS

2004

Panama

Hayır

Maritime Bureau of Africa

MBA

2014

Cape Town

Hayır

International Maritime Classification

IMC

2015

Dubai

Hayır

Dutch Lloyd

DL

2018

Eindhoven

Hayır