Home Makalelerimiz Deniz Korsanları

Deniz Korsanları

by Bunkerist
0 yorum Yap

Deniz korsanları, gemi veya tekneyle taşınan kıymetli kargo veya bir kıyı bölgesine yönelik mülkleri çalmak amacıyla, saldırganlar tarafından yapılan bir soygun, veya suç teşkil eden şiddet eylemidir. Korsanlık eylemlerinde bulunanlara korsan, onlar tarafından kullanılan gemilere ise korsan gemileri denir.

Tarihi

Korsanlığın en eski belgelenmiş örnekleri, MÖ 14. yüzyılda, bir grup okyanus akıncısı olan Deniz Halklarının Ege ve Akdeniz medeniyetlerinin gemilerine saldırdığı zamandı. Ege ve Akdeniz sularında seyreden gemileri tehdit eden Deniz Kavimleri’nin istismarlarıdır.

Klasik öncesi çağda, eski Yunanlılar korsanlığı uygulanabilir bir meslek olarak kabul ettiler; Görünüşe göre yaygındı ve “geçim sağlamanın tamamen onurlu bir yolu olarak görülüyordu”. Homeros’un İlyada ve Odysseia da dahil olmak üzere birçok metninde, tamamen normal oluşumuna atıfta bulunulur. Klasik Yunanistan döneminde, ve genel itibarıyla korsanlık bir meslek olarak sahip olunması gereken bir “utanç” olarak görüldü. Klasik antik dönemde Fenikeliler, İliryalılar ve Tirenliler korsanlar olarak biliniyordu.

Her ne kadar kanunsuz bir yapı ya da eylem olarak görülse de, her aklına esenin, kişisel tercih ve yatırım imkanlarını kullanarak vereceği bir karar ve uygulama şekli olamaz. Yani, diğer veya  tüm dünya ülkelerini karşılarına alarak, akıllarına eseni yapmaları, kendilerine ait olmayan varlık üzerinden şahsi menfaat sağlamaları mümkün değildir. Korsanlık müessesi, tarih boyunda bir veya birkaç ülkenin desteğini arkasına alan ve hatta lisanslandırılan bir yapı tarafından, uluslararası menfaatleri ve hukuku istismar edene kadar, zaman zaman, geçici faaliyette bulunmuştur.

Korsanlık

Bu dönemde arslan payı tabi ki bu kanunsuzluğa göz yumanlarındır. En çarpıcı örnek, asırlar boyu bir çirkinliğe göz yuman ülkelerin yakasını bırakmayan insan ticareti, yani kölelik. Ancak, zamanla kontrolü kaybeden, illegal eylemlere yatkın bu yapılar, ya başlangıçta oluşumlarına imkan veren, kendine destek veren, ya da karşıt güçler tarafından, trajik bir sonla yok edilmiştir. Zararlı organizmalar, ya boyun eğer bünyede izin verildiği ölçüde yaşamasını öğrenir, ya bünyeden atılır, ya da ölüme neden olurlar. Ölüm, devletlerin aklına gelen en son şeydir ve buna izin vermezler.

Gemiyi öngörülebilir rotalara yönlendiren dar kanallar, uzun süredir korsanlık, özelleştirme ve ticaret baskınları için fırsatlar yarattı. Tarihi örnekler arasında Cebelitarık suları, Malakka Boğazı, Madagaskar, Aden Körfezi ve coğrafi yapıları korsan saldırılarına imkan veren İngiliz Kanalı bulunmaktadır. Kara temelli bir paralellikle, yolcuların haydutlar tarafından otoyollarda ve dağ geçitlerinde pusuya düşürülmesi söylenebilir.

Privateering korsanlığa benzer yöntemler kullanır, ancak kaptan, bir düşman ulusa ait ticari müdahale edilmesi emrini veren devletin izniyle hareket eder. Bu yetki de, onu devlet dışı meşru bir aktör, eylemi ise savaş benzeri bir faaliyet biçimi haline getirir.

Korsanlık terimi havada, karada (özellikle ulusal sınırların ötesinde veya bir arabayı veya treni ele geçirip soymakla bağlantılı olarak) veya diğer büyük su kütlelerinde veya bir kıyıda, siber uzayda deniz korsanlığına atıfta bulunur. Normalde faili ile aynı gemide seyahat eden kişilere karşı işlenen suçları içermez (örneğin, aynı gemide diğerlerinden hırsızlık yapan bir yolcu). Korsanlık, uluslararası teamül hukukuna göre belirli bir suçun adıdır. 21. yüzyılın başlarında dahi, nakliye gemilerine karşı deniz korsanlığı önemli bir sorun olmaya devam ediyor ve 2004’te dünya çapında tahmini 16 milyar ABD doları kayba neden oldu). Özellikle Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasındaki sularda, Somali Kıyıları’nda, ve ayrıca Malaka Boğazı ve Singapur’da.

Günümüz

Bugün, konvansiyonel silahlarla donanmış, eğitimli korsanlar, modern kargo ve nakliye gemilerinde az sayıda mürettebat olmasından yararlanarak gemilere saldırmak ve gemilerin üzerine çıkma için, özel teçhizat ve küçük, güçlü motorlu tekneler kullanıyor. Ayrıca, bu küçük tekneleri beslemek, ihtiyaçlarını tedarik etmek için ana gemiler olarak bilinen daha büyük gemileri kullanıyorlar. Bu saldırılar genellikle uluslararası sularda meydana geldiğinden, uluslararası toplum, tutuklanan modern korsanların adalete teslim edilmesinde birçok zorlukla karşı karşıya. Bazı ülkeler, özel gemileri korsan saldırılarından korumak ve korsanları takip etmek için deniz kuvvetlerinden destek alıyor. Bazı özel gemiler, korsan saldırılarını püskürtmek için silahlı güvenlik görevlileri, yüksek basınçlı su topları veya gerçek toplar ve potansiyel tehditlerden kaçınmak için gerekli teknolojik ekipmanı kullanıyor.

Deniz Güvenliği

Deniz güvenliği, ulusal güvenlik, deniz ortamı güvenliği, ekonomik kalkınma ve insan güvenliği ile ilgili olan denizcilik alanındaki sorunları sınıflandırmak için genel bir şemsiye terimdir. Bu terim, dünya okyanuslarını, bölgesel denizleri, karasuları, nehirleri ve limanları içerir. Deniz güvenliği teriminin tanımı değişiklik gösterir ve uluslararası kabul görmüş bir tanım bulunmamakla birlikte, bu terim genellikle denizcilik alanına yönelik hem mevcut hem de yeni bölgesel ve uluslararası riskleri tanımlamak için kullanılmıştır.

Deniz, deniz güvenliği için merkezi bir alan olarak tanımlandığında, jeopolitik güç projeksiyonu, savaş veya askeri anlaşmazlıklar, korsanlık gibi sömürgecilikten çeşitli fenomenlere olanak sağlayan tehditler için global bir sahne durumundadır. Deniz güvenliği terimi altında kümelenen pratik konulardan bazıları korsanlık, denizde silahlı soygun, insan ve kaçak mal kaçakçılığı, yasadışı balıkçılık veya deniz kirliliği gibi suçları içerir. Genellikle devletler arası rekabet ve şiddet aşırılığı söz konusu olduğunda, deniz terörü söz konusudur.

Deniz güvenliği, tarih boyunca ulus devletler için bir endişe kaynağı oldu. Özellikle liman tesislerine yönelik talan ve ganimete yönelik saldırılarla ilgili endişeler, denizcilik alanında güvenliğe ilişkin ilgiyi artırdı. Bu olgu, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunun oluşturulmasına yol açtığı 2000’lerin başından beri gelişmekte.

O zamandan beri birçok devlet ve uluslararası kuruluş denizcilik güvenliği stratejilerinin ana hatlarını çizdi. Korsanlık, özellikle Güneydoğu Asya’da, Somali kıyılarında ve Batı Afrika’da deniz güvensizliklerinin ekonomik kalkınma, insan güvenliği ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin tanınmasını tetikledi.

Deniz güvenliği, genellikle uluslar aşırıdır ve kendi denizcilik alanının ötesine geçer. Çapraz yetki ve / veya yüksek yargı alanı kompleksi olarak karakterize edilir.

Yorum Yap