Ana sayfa » Kuru yük piyasası IMO 2020’nin getirdiği sancıları çekiyor

Kuru yük piyasası IMO 2020’nin getirdiği sancıları çekiyor

by BUNKERIST

Kuru yük piyasası IMO 2020’nin getirdiği mali yükün sancılarını çekiyor

Kuru dökme yük gemi sahipleri, Güney Atlantik’teki Panamax gemilerinin kiralama oranlarının önemli bunkering limanlarındaki maksimum % 0,5 kükürtlü deniz yakıtı fiyatları ile ters orantılı olduğundan, IMO 2020’nin ardından artan deniz yakıt maliyetlerinin finansal yükünü taşıyor.

IMO’nun şart koştuğu deniz yakıtı kükürt emisyonları sınırının uygulamaya konulmasından bu yana, önemli Panamax tahıl rotalarındaki navlun oranları ($ / mt) sabit kaldı; ancak, gemiler için zaman kiralama (T/C time charter) oranları ($ / gün) VLSFO fiyatları ile doğru orantılı olarak yükseldi ve navlun kazançları düştü.

Navlun oranları – ya da belirli yükü bir limandan başka limana taşımak için kiralayan tarafından ödenen fiyat – deniz yakıtı maliyetlerini içerir ve bu nedenle yakıt fiyatları dalgalandıkça yükselmesi ve düşmesi beklenir. Ancak, bu yıl arkamızda bıraktığımız ve halen devam eden düşük kükürtlü yakıta geçiş sürecinde navlun oranları sabit kalırken, T/C oranları artıyor. Aslına bakarsanız T/C oranlarında da istikrarlı bir çıkış yok. Geçici dalgalanmalar var. Yakıt fiyatı yükseldikçe, gemi sahiplerinin yolculuk oranlarını sabit tutmak için gemilerinin günlük kiralama oranı düşürmek zorunda kaldıkları gözüküyor.

İstikrarlı bir dengenin kurulmasını beklemek bu kadar kısa zamanda zor. Örneğin, 6 Ocak ve 17 Ocak arasında, Singapur’un gemilere ikmal ettiği, maksimum % 0.5 kükürtlü, deniz yakıtının (VLSFO) fiyatı 740 $ / mt’dan % 12 düşüşle 645 $ / mt’a indi. Yakıt sağlayan kaynaklar alternatif uygulamalarla armatörlerin ve genel olarak denizcilik piyasasının kafasını karıştırıyorlar. Manipülatif, avantaj sağlamaya yönelik bölgesel davranışların olduğu bir yakıt piyasasında dengeden bahsedilemez. Yakıt kıtlığında armatörleri telaşa sevk ederek yüksek fiyatlardan yakıt almalarına neden olmak da başka bir handicap. Fakat bunları, geçiş döneminde beklenen davranış biçimleri olduğu için çok da garipsememek lazım.

Bu rüzgar bir müddet daha sert eser. Hesabı tutan acele eder yüksek fiyattan yakıtı koyar, yakıt bulamam da sıkıntıya girerim diye korkulu rüya görmez. Kimi de düşeceği aşikar olan yakıt fiyatlarının makul seviyelere inmesini bekler, yakıtı varken bir hafta, on gün gibi önceden telaşlanmaz ve ihtiyacını vakitlice takviye eder. Karar mekanizmalarının muhatap olacağı yönetsel riskler ve kurum içerisinde yaratacağı skandallar bazen para kaybetmekten önce gelir.

Zamanla navlun ve T/C oranları doğru oranlı hareket edecek biçimde oturur.

Pasifik havzası zayıf ve ECSA’dan elde edilen verilere göre Şubat ayı görünümü kuru yük gemileri için zor olmaya devam edecek.

Bunkerist