Ana sayfa » Gemi Tescili (Ship Registration)

Gemi Tescili (Ship Registration)

by BUNKERIST

Gemi tescili, bir geminin belgelendiği ve geminin belgelendiği ülkenin uyruğunun verildiği süreçtir. Bir geminin uyruğu mülkiyetinin kanıtı olduğu için, bu kayıt geminin uluslararası sularda seyahat edebilmesinin izni anlamına gelir.

Uluslararası hukuk, her geminin bayrak devleti olarak adlandırılan bir ülkede kayıtlı olmasını gerektirir. Bir gemi, kayıtlı olduğu ülkenin bayrağı altında seyreder ve kendi bayrak devletinin yasalarına tabidir.

Bir geminin bayrak devleti, gemi üzerinde düzenleyici rol oynar ve gemiyi düzenli olarak denetler. Geminin ekipmanı, mürettebatı, güvenlik ve kirlilik önlemeyle ilgili belgelerin yayınlaması sağlar.

Gemi Tescili Nasıl Yapılır

Gemiyi fiilen tescil eden kuruluş, sicil olarak bilinir. Resmi veya özel kurumlar olabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Alternatif Uyum Programı gibi bazı durumlarda, kayıt otoritesi denetimleri yönetmesi için bir üçüncü taraf atayabilir.

Yalnızca kendi ulusunun gemilerine açık olan bir sicil, geleneksel veya ulusal sicil olarak bilinir. Yabancıların sahip olduğu gemilere açık olan siciller, açık siciller olarak bilinir ve bazen uygunluk bayrakları olarak adlandırılır.

Bayrağı olmayan gemiler, korsanlar gibi yasa dışı olarak işletilen gemiler veya narko-denizaltılar normalde operatörler tarafından tescil edilmez. Kayıtlı bir gemi ele geçirilebilir veya yasadışı amaçlarla gizlice kullanılması kolay değildir.

Uluslararası Nakliye Kayıtı (International Register of Shipping)

International Register of Shipping veya IS, 1993 yılında kurulmuştur ve sınıflandırma, sertifikasyon, doğrulama ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bağımsız bir sınıflandırma kuruluşudur.

International Register of Shipping’in teknik merkez ofisi Miami, Florida’da, idari ofisi ise, Panama City, Panama’da bulunmaktadır. Denizcilik, teknik ve mühendislik sektörlerine işlerinin güvenliği ve sürdürebilirliğini sağlamaları açısından hizmet vermektedir. Teknik yardım, kalite güvencesi, onay hizmetleri, sınıflandırma ve dünya çapında açık deniz ve deniz risk yönetimiyle ilgili profesyonel destekte bulunur.

Gemi Tescili

Uluslararası Deniz Ticaret Sicili, nakliye ve açık deniz endüstrisi için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

Mevcut Hizmetleri

Sınıflandırma (Classification)

 • İnşaat sırasında ve sonrasında tasarımın değerlendirilmesi
 • Geminin kurallarda öngörülen kriterleri karşıladığından emin olmak için yapım, klasa giriş ve değişiklikler sırasında sörveyler
 • Bir ‘Klaslama Sertifikası’ verilmesi ve geminin ayrıntılarının derneğin Gemi Siciline girilmesi
 • Sınıflandırma koşullarının sürekli olarak sürdürülmesini sağlamak için kurallarda öngörülen periyodik sörveyler
 • Liman devleti kontrol yetkilileri tarafından geminin hasar görmesi veya rapor edilen kötü durumda olması nedeniyle gerekli görülen ek sörveyler

Doğrulama (Verification)

 • Planların ve belgelerin değerlendirilmesi
 • Üretim sırasında Aşama Muayeneleri
 • Bileşenlerin veya bitmiş ürünlerin muayenesi ve testi
 • Onaylı tesislerde laboratuvar testleri
 • Yönetim sistemlerinin denetimi

Yasal Sertifikasyon (Statutory Certification)

 • Uluslararası Yükleme Hattı Sözleşmesi (Yükleme Hattı)
 • Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)
 • Denizde Çarpışmaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Düzenlemeler Sözleşmesi (COLREG)
 • Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (MARPOL)
 • Gemilerin Tonaj Ölçümü Uluslararası Sözleşmesi (ITC 1969)
 • Katı Dökme Yükler için Güvenli Uygulama Kodu (BC Kodu)
 • Gemilerin Güvenli Operasyonu ve Kirlilik Önleme için Uluslararası Yönetim Kodu (ISM Kodu)
 • Uluslararası Gemi ve Liman tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kodu)
 • Uluslararası Tahıl Kodu (Tahıl Kodu)
 • Karayip Kargo Gemisi Güvenlik Kodu (Karayip Kodu)
 • Mürettebat Konaklama, ILO Sözleşmesi 92.153
 • Kargo Donanımı, ILO Konvansiyonu 152
 • Ticari Gemilerde Asgari Standartlar, ILO Sözleşmesi 147
 • Dökme Kimyasal Kodu (BCH Kodu)
 • Uluslararası Dökme Kimyasal Kodu (IBC Kodu)
 • Gaz Taşıyıcı Kodu (GC Kodu)
 • Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kodu (IGC Kodu)
 • Yüksek Hızlı Tekne Kodu (HSC Kodu)
 • Dinamik Olarak Desteklenen Tekneler için Güvenlik Kodu

Denizcilik Danışmanlığı (Maritime Consulting)

 • Zorunlu Gemi belgelerinin hazırlanması
 • Kitapçık, Kargo Emniyet El Kitabı, SOPEP, PCSOPEP, SMPEP, P&A Kılavuzu, COW kılavuzu, ODMCS Kılavuzu
 • Sahipler adına yeni bina hizmetleri
 • Teknik Şartnamelerin Konsept Tasarım Hazırlanması
 • Teklif Analizi
 • Detaylı tasarım
 • Yeni inşaat sırasında mal sahipleri adına şartname araştırması
 • Deniz ekipmanı satın almak için uygunluğun doğrulanması
 • Tadilat ve tadilat ve / veya tadilat tasarımı
 • Arıza Modu Etki Analizi, HAZOP, FSA
 • Ön satın alma veya kiralama / kiralama sonrası durum anketleri
 • Liman Mühendisliği – kuru havuzlama veya diğer onarımlar sırasında denetim dahil
 • Bilgisayar tabanlı koruyucu bakım sistemleri
Eğitim  (Training)                                                                                                                                      
 • Uluslararası Kayıtlı Eğitim Enstitüsü (IRTI) aracılığıyla yönetilir
 • ISO 9001: 2000 gerekliliklerine uygundur