Ana sayfa » Breakbulk

Breakbulk

by BUNKERIST

Konteynerizasyondan önce (26 Nisan 1956), dökme olmayan tüm kargolar rıhtımda insanlar tarafından elle yükleniyor ve elle boşaltılıyor, breakbulk tanımı kuru ve sıvı dökme hariç her türlü yüke atıfta bulunuyordu.

Büyük kapasiteli gemiler uzun nakliye tarihinde nispeten yeni buluştur. İlk bulker, SS John Bowes, 1852’de ve ilk petrol tankeri, Zoroaster, 1878’de servise sunuldu. Bundan önce, kuru yük çuvallara, sıvı yük varillere yüklenirdi. Yani, 1800’lerin ortalarından önce, her yük bugün breakbulk dediğimiz şeydi.

Breakbulk‘un bugünkü temel tanımı, bir konteynere sığmayan ve dökme olarak taşınmayan herhangi bir tek kargo parçasıdır. Breakbulk, cevher halinde olmayan, metal külçe veya kağıt hamuru balyaları gibi birim halindeki yükleri ifade eder. Bu yük, orman ürünlerinden kağıt rulolara, çelik kirişlere, metal tamburlara ve çok daha büyük ürünlere kadar her şey olabilir.

Roll-on / roll-off gemilerinde sevk edilen araçlar istisnadır. Taşıtlar başka türlü tanıma uygundur ancak breakbulk olarak kabul edilmez.

Üst boyutta birleştirilmiş kargolar arasında da farklılıklar vardır. İster bir petrol projesi, ister rüzgar çiftliği ya da başka bir şey olsun, belirli bir proje için gerekli olan “project cargo” tanımı ve türbinler veya portal vinçler gibi çok büyük nesnelere atıfta bulunan “heavy lift” tanımı vardır.

Heavy Lift, boyutu spektrumunun son derece uzmanlaşmış üst ucunu temsil eder. Alt uç ise breakbulk nakliye küçük vinç donanımlı genel kargo gemileri ve “multipurpose” (MPP) gemilerinden oluşur.

Breakbulk piyasası birkaç nedenden dolayı daraldı

Gelişmekte olan ülkelerin konteyner liman inşaatı projelerini ele aldığımızda yapısal, teknolojik vs. bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bir yandan, geliştirme süreci proje kargoları ve ağır yüklerin sahaya taşınması için talep ve imkan yaratıyorlar, öte yandan, yeni bir konteyner terminali tamamlandıktan sonra, o limana bağımlılık artıyor.

Bir zamanlar kendi vinçlerini kullanan küçük genel kargo gemileri tarafından boşaltılan yükler şimdi konteyner gemileriyle gönderiliyor ve karasal vinçler kullanılarak tahliye ediliyor.

Bu arada, yeni teknolojiler breakbulk pazar payını da etkiliyor. Örneğin, gelişmemiş bir bölgede projenin çekilebilen bir yüzer vinç sistemiyle elleçlenmesi gibi. Bu imkan, proje için özel bir liman inşa etme ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyetleri azaltır.

İnşa edilen bir limanın breakbulk gemiler için talep ve pazar yaratacağını da unutmayalım

Breakbulk olmayan gemilerin de pazar tehdidi var. Roll-on / roll-off gemiler ve pure car and truck carries (PCTC’ler) gemiler. Örneğin, elektrik transformatörü gibi bir breakbulk kargo, römorka sığarsa bu römork bir araç taşıyıcısına yüklenebilir.

Konteyner ve dökme gemiler de breakbulk taşımaya çalışıyor. Konteyner gemileri söz konusu olduğunda, garip şekilli kargo üstü açık bir konteyner ünitesine veya düz bir konsola koyarak, dökme operatörler ise rüzgar türbini bıçakları gibi büyük parçaları kargo ambarlarına koyarak taşıyabiliyorlar.

Böylece, breakbulk tarihi pazar payı daraldı diyebiliriz. 1800’lerin ortalarında kömür ve demir cevheri, 1800’lerin sonlarında ham petrol ve 20. yüzyılın ikinci yarısında ticaret payının büyük çoğunluğunu kaybetti. Okyanus taşımacılığının ezici araçlarından özel bir ticaret şekline dönüştü. Karlı ve uygun olduğu sürece var olmaya devam edecektir, hatta zamanla daha özel bir konum alabilir.

Bunkerist

Yorum Yap