Home Makalelerimiz Baltık Kuru Yük Endeksi

Baltık Kuru Yük Endeksi

by Bunkerist
0 yorum Yap

Baltık kuru yük endeksi, deniz taşımacılığının bir çeşidi olan kuru yük taşımacılığının günlük ticari faaliyetleriyle ilgili bir endekstir. Endeks, taşınan yükler karşılığında elde edilen ücretleri yani navlun fiyatlarını baz almakta ve günlük olarak yayınlamaktadır. Navlun fiyatları her gün gemi brokerlerinden toplanan bilgilerle belirlenmekte ve endekste gösterilmektedir. Endeks, Londra’da bulunan Baltık Borsası tarafından yayınlanmaktadır.

Endekse dahil farklı tonajlarda 4 gemi tipi vardır. Bu gemi tiplerinin ortalama navlun fiyatları toplanarak dörde bölünmekte ve endeksi oluşturan navlun fiyatları bulunmaktadır. Navlun fiyatlarının artması endeksi arttırırken azalması ise endeksin düşmesi anlamına gelir.

Baltık Borsası Nedir?

Baltık Borsası, 1774 yılından bu yana büyüyen ve zaman içinde kurumsallaşıp, navlun fiyatlarını belirleyen limited bir şirket olmuştur. Başta Londra’da bulunan tüccar ve gemiciler tarafından küçük bir bölgede belirlenen navlun fiyatları, günümüzde deniz taşımacılığının artmasıyla birlikte bütün sektörü ve bölgeleri ilgilendiren bir borsa haline gelmiştir. Günümüzde Baltık borsasında 600 üye firma bulunmakta ve bu firmalar dünya deniz taşımacılığının neredeyse tamamını yönetmektedir. 200 yıllık geçmişe sahip Baltık Borsası, deniz taşımacılığıyla ilgili birçok endeks yayınlamıştır. Kuru yük taşımacılığı ile ilgili kuru yük endeksi (BDI) ise 1985 yılından itibaren Baltık Borsasında yayınlanmaya başlanmıştır.

Kuru Yük Taşımacılığı

Kuru yükler bir çok hammaddeden oluşmasına karşın en çok ticareti gerçekleştirilen kuru yükler; demir cevheri, kömür, tahıl, çelik ve orman ürünleridir. Kuru yükler üretimde kullanılan ham maddelerden oluştukları için bu sektörde oluşan değişimler küresel ekonomininin gidişatı hakkında bilgi vermektedir. Bu yüzden baltık borsası tarafından yayımlanan ve günlük navlun fiyatlarını baz alan baltık kuru yük endeksi (BDI) sadece deniz ticareti yapanlar tarafından değil, bütün ekonomik aktörler tarafından bilinmesi ve takip edilmesi gereken öncü bir göstergedir.

Baltık Kuru Yük Endeksinde (BDI) Belirtilen Gemi Tipleri

Baltık kuru yük endeksinde gösterilen 4 adet farklı tonajlarda gemi çeşitleri vardır. Tonajlar gemilerin bütün yükler dahil taşıyacağı maksimum ağırlık demektir. Gemilerin tonajları kısaca DWT olarak gösterilir. Yani açılışı Dead Weight Tonnage olarak bilinmektedir. Farklı tonajlardaki gemilerin isimlerini tonaj ağırlıklarına göre sıralandıracak olursak sıralama büyükten küçüğe şöyle olacaktır;

  • Capesize
  • Panamax
  • Supramax
  • Handysize

Bu gemilerin toplam tonajlarına bakacak olursak en yüksek taşıma kapasitesine sahip olan Capesize tipi dökme yük gemisinin toplam tonajı 220.000 DWT’dir. Diğer en yüksek taşıma kapasitesine sahip olan Panamax tipi dökme yük gemisinin ise toplam tonajı 80.000 DWT’dir. Panamax’tan sonra gelen Supramax gemisinin toplam yük taşıma kapasitesi 60.000 DWT iken en hafif tonaja sahip olan Handysize gemilerin toplam yük taşıma kapasitesi 40.000 DWT’dir.

Yorum Yap