Ana sayfa » Liman Devleti Kontrolü PSC

Liman Devleti Kontrolü PSC

by BUNKERIST

PSC nedir

Liman devleti kontrolü (PSC), ülkelerin kendi limanlarında, Bayrak Devleti dışındaki yabancı tescilli gemileri incelemesi ve uygun olmayan gemilere karşı harekete geçmeleri için bir denetim rejimidir.

Gemilerin standartlarına ilişkin birincil sorumluluk Bayrak Devletine aittir. Ticari bir geminin Bayrak Devleti, geminin kayıtlı olduğu veya lisanslandığı, milliyeti olarak kabul edilen yargı yetkisine bağlı Bayrağı ifade eder.

Bir ticaret gemisi sadece bir Bayrak Devletine tescil edilir. PSC müfettişleri PSC memurları (PSCO) olarak adlandırılır. Görevleri SOLAS, MARPOL, STCW ve MLC gibi uluslararası sözleşmelerin şartlarına uygunluğu denetlemektir.

Denetimler

Denetimler, geminin yürürlükteki uluslararası yasalara uygun olarak yönetilmesini ve işletilmesini, gemi kaptanı ve subaylarının, ekipmanının yetkinliği ve geminin kondisyonunun uluslararası şart ve koşullara uygunluğunu doğrulamayı içerir.

PSC gemilerin yabancı limanları ziyaret ettiğinde IMO kurallarına uygunluğunu karşılamasıyla ilgi denetim mekanizmasının bir parçasıdır. Bu teftişler aslında Bayrak Devleti uygulamasını desteklemek için tasarlanır.

1978’de, bazı Avrupa ülkeleri Lahey’de gemilerde çalışma koşullarının ILO kurallarına uygun olup olmadıklarına dair bir mutabakat zaptı konusunda anlaştılar. Aynı yıl Amoco Cadiz gemisi battıktan sonra güvenlik ve kirlilik uygulamalarının da denetlenmesine karar verildi. Bu amaçla, 1982’de on dört Avrupa ülkesi, liman devleti kontrolü kurulması için toplandı. Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakat Zaptı (Paris MoU) üzerinde anlaştılar. Günümüzde 26 Avrupa ülkesi ve Kanada Paris MoU’nun imzacılarıdır.

PSC, anket ve belgelendirme sorumluluklarını sınıflandırma toplumlarına devretmiş olan, özellikle uygun koşullara haiz olduğu söylenen bu bayrak devletlerinin başarısızlığına bir tepkiydi.

Liman Devleti kontrolü – Anlayış Mutabakatı veya Mutabakat Zaptı – üzerinde dokuz bölgesel anlaşma imzalanmıştır. Avrupa ve kuzey Atlantik (Paris MoU); Asya ve Pasifik (Tokyo MoU); Latin Amerika (Acuerdo de Viña del Mar); Karayipler (Karayip MoU); Batı ve Orta Afrika (Abuja MoU); Karadeniz bölgesi (Karadeniz MoU); Akdeniz (Akdeniz İçişleri Bakanlığı); Hint Okyanusu (Hint Okyanusu MoU); ve Riyad MoU. ABD Sahil Güvenlik onuncu PSC rejimini sürdürüyor.

PSCO’nun eksiklikleri olan bir gemiye yükleyebileceği resmi yaptırımlar kabaca şunlardır:

  • Küçük ihlaller nedeniyle eksiklikleri 14 gün içinde giderir.
  • Belirli koşullar altında, gemi bir sonraki limana geldiğinde eksiklikleri giderir.
  • Gemi limana varmadan önce eksiklikler giderilmelidir.
  • Gemiyi riskli durumundan ötürü tutuklar.

Liman Devletleri ayrıca ihlallerden ötürü para cezaları ile yaptırım uygular. Liman Devletleri ayrıca bazı durumlarda, örneğin bir gemi MARPOL Ek VI‘nın% 0,5 kükürt sınırını ihlal ederse, açık denizlerde meydana gelen bu tür ihlaller için yargı yetkisi verir. Bu tür bir yaptırım Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS) XII. bölümünün özel hükümlerinde yer alır.