Ana sayfa » Deniz Yakıt Yönetimi (Marine Fuel Management)

Deniz Yakıt Yönetimi (Marine Fuel Management)

by BUNKERIST

Deniz Yakıt Yönetimi (MFM), maliyetleri azaltmak, işletme verimliliğini artırmak ve çevresel etkiyi izlemek isteyen herhangi bir tekne veya gemi sahibi için önemli bir uygulamadır. Deniz yakıtı maliyetlerinin arttığı ve deniz kirliliğini azaltmak için artan hükümet baskısı olduğu bugünün dünyasında MFM daha da önemli hale gelmiştir.

MFM, tekneler ve gemilerde yakıt kullanımını ölçmek, izlemek ve raporlamak için çok katmanlı bir yaklaşımdır. MFM’nin hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayan üç ana fonksiyonel alanı ayrıştırılabilir: işletme performansı, mühendislik ve bakım yönetimi ve yönetim denetimi.

İşletme Performansı

İşletme Performansı, bir gemi veya filonun gerçek performansını etkileyen fonksiyonel alanlardan biridir. Yakıt izleme, envanter kontrolü, muhasebe ve motor gazı yönetimi, işletme performansının önemli yönleridir.

Yakıt izleme, hareket halindeyken yakıt kullanımının ölçülmesine ve izlenmesine olanak tanır. Optimum sistem, güverte evinden yakıt yanma hızlarını anında izleme yeteneğini içerir. Bireysel motor ve jeneratör yanma hızları dahil edilecektir, ayrıca yakıt tankı seviyeleri de dahil edilecektir. Bu proaktif izleme, mürettebatın yakıt yakma oranlarını ve verimliliğini olumlu yönde etkileyen kararlar vermesine olanak tanır.

Envanter kontrolü, yakıtın gemiye alındığı ve motorlar ve jeneratörler tarafından yakıldığı sürece yakıt tankı seviyelerinin sürekli olarak izlenmesini içerir. Bu kontrol düzeyi, bir deniz motorunun tüketebileceği yakıt hacimleri verildiğinde, periyodik olarak tank seviyelerinin geleneksel manuel yöntemlerle ölçülmesinin yeterince doğru veya zamanında olmaması nedeniyle önemlidir. Yakıtın gemiden gizlice transfer edilip edilmediğini belirlemek için transfer hatlarında akış ölçerler veya göstergeler kurulmalıdır.

Muhasebe, bazı dünya bölgelerinde endişe verici bir konu olan yakıt hırsızlığını önlemek için önemlidir. Tüm yakıt transfer hatlarına akış ölçerler kurulmalıdır, böylece doğru yakıt verileri yakalanabilir. Bu veriler daha sonra yanma oranlarıyla karşılaştırılabilir ve gemiden yakıtın gizlice transfer edilip edilmediği belirlenebilir. Ayrıca, bir seyahatin farklı noktalarında yakıt kullanımının muhasebesi, nakliye veya konteyner ücretlerine yakıt yakma ve ilişkili maliyetleri bağlama yeteneği sağlar. Bir geminin seyahatinin belirli kısımlarında yakıt yakma şeklini anlamak, konteyner ücretlerini daha doğru teklif etmek için daha sağlıklı bir kar marjı sağlar. Belgedeki yakıt tüketim oranlarına dayanarak nakliye ücretlerini değiştirmek, bir göndericinin daha agresif bir şekilde teklif vermesine olanak tanır.

Mühendislik ve Bakım Yönetimi

Motor gazı yönetimi, gemi operatörlerinin yakıt kullanımı üzerinde en çok kontrolü elde etmelerini sağlar. Rüzgar, akım, gövde durumu, yük ve tahrik sistemi sağlığı, yakıt yanmayı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Bazı operatörler, yakıt tasarrufu yapmak için motor hızını ve dolayısıyla gemi hızını düşürmeyi tercih ederler. Ancak, motor RPM ve gemi hızı yalnızca toplam yakıt tüketiminin belirteci değildir, bu nedenle keyfi olarak motor hızını düşürmek yakıt tasarrufu garanti etmez. Mevcut değişen koşullar altında tahrik sisteminin nasıl çalıştığının iş akışı hesaplamalarını yapmak ve bunu yakıt tüketimine bağlamak gereklidir. Motor RPM’yi düşürmek, koşullara dayalı olarak optimum bir gemi hızı ayarı garanti etmez. Bazı modern yakıt yönetim sistemleri, seyahat halindeyken hesaplamalar yapmak ve gemi ustasına önerilerde bulunmak için tasarlanmıştır.

Mühendislik ve Bakım Yönetimi, gerçek yakıt tüketimi veya çalışma saatleri temel alınarak deniz motorlarında ve jeneratörlerinde uygun bakımı destekleyerek doğru bakım sağlar. Bu koşullara dayalı bakım programı, motorun işletme ortamını daha doğru bir şekilde yansıtır ve gereksiz bakım işini azaltır.

Yönetim Denetimi

MFM’nin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve analiz etmekle ilgilidir. Yönetim denetimi, finansal yönetim, çevresel yönetim ve düzenleyici uyum yönetimi olmak üzere üç alt kategoriye ayrılabilir.

Finansal yönetim, gemi veya filonun verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için yakıt tüketimini ve maliyetleri takip etmeyi içerir. Çevresel yönetim, yakıt kullanımını izleyerek çevresel etkinin minimize edilmesini sağlar. Düzenleyici uyum yönetimi, tüm ilgili düzenlemelerin ve yasaların takip edildiğinden emin olmayı içerir.

MFM, maliyetleri azaltmak, işletme verimliliğini artırmak ve çevresel etkiyi izlemek isteyen herhangi bir filo sahibi için önemli bir araçtır. Yakıtın nasıl kullanıldığının net bir anlayışı olmadan, herhangi bir yakıt koruma aracı veya etkinliğiyle karşılaştırılabilecek herhangi bir işletme temeli yoktur. MFM, filo sahibinin gerçek yakıt tüketimini takip etmesine ve gemi tarafından gerçekleştirilen işlemlere yakıt tüketimini ilişkilendirmesine olanak tanır. İşletme stratejilerinin etkililiğinin analizini destekler ve bir geminin yakıtını ne kadar iyi kullandığını daha net bir şekilde anlamaya yardımcı olur.

Sonuç olarak, MFM sadece bir maliyet tasarrufu aracı değil, aynı zamanda çevre koruma aracıdır. Deniz yakıtı maliyetleri arttıkça ve deniz kirliliğini azaltma ihtiyacı daha acil hale geldikçe, MFM’nin önemi vurgulanamaz. İşletme performansı, mühendislik ve bakım yönetimi ve yönetim denetimi olmak üzere üç ana fonksiyonel alandan oluşan çok katmanlı bir yaklaşımdır. MFM ile filo sahipleri maliyetleri azaltabilir, verimliliği artırabilir ve çevresel etkiyi izleyebilir. Değişen ve zorlu 21. yüzyıl sularında seyir yapmak isteyen herhangi bir gemi sahibi için MFM benimsemek en önemli öncelik olmalıdır.