Ana sayfa » Enerji piyasaları değişiyor ve yatırımcılar geri çekiliyor
Enerji

Enerji piyasaları değişiyor ve yatırımcılar geri çekiliyor

by BUNKERIST

Enerji yatırımları; Borsa patlarken enerji stokları yükselmedi. En kötü performans gösteren sektör oldu.

Borsa patlarken enerji stokları yükselmedi. Son on yılda en kötü performans gösteren sektör oldu. Dahası, enerji 1990’da% 15’ten 2019’daki S&P 500 sektör ağırlıklarının sadece% 5’ine düştü. Bu durum gerçekten ironik, çünkü ABD petrol ve gaz üretimi aynı dönemde patladı, hatta ülke ihtiyacını yeterli kıldı ve ABD’yi dünyanın en büyük üreticisi haline getirdi.

Enerji sektöründen çekilmenin nedeni ne? Şirketlerin genel pazar ve Big Tech gibi diğer sektörlere kıyasla düşük ekonomik performanslarından mı kaynaklanıyor? Bu 10 yıllık dönemin 2014-2016 petrol fiyatlarının çöküş sürecini kapsamasının etkisi mi? Ya da çevresel bilincinin gelişmesi, ESG (environmental, social and governance) yatırımları ve etkinlikler neticesinde artan etkisi ve ölçeği nedeniyle mi?

Bu sorulara cevap aramaya çalışıldığında, ekonomik performansın şu anda ESG değerlendirmelerinden daha fazla öneme sahip olduğu sonucuna varılıyor. Ancak enerji sektörünün ESG ve iklim yatırımlarının çekiciliği üzerinde yoğunlaştığı ve önem vermeye arttırarak devam ettiği de görülmekte.

Yatırımcılar, emtia fiyatlarındaki oynaklığı, yatırım yapılan sermayenin düşük getirisini ve uzun vadeli arz-talep dengesizliklerini, tarihsel olarak düşük yatırım performansına yol açan temel faktörler olarak tanımlamakta. Bir, üç veya beş yıllık bir süre boyunca para kazanılamaması nedeniyle sektöre genel bir ilgisizlik var.

Uzmanların çoğunluğu endüstrinin hisse senedi piyasasında döngüsel bir tersine dönüş potansiyeli olduğuna ve hisse senedi yatırımcılarının lehine döneceğine inanmakta. Enerji sektörüne geri dönüşün arz-talep dengesi, muhafazakar sermaye stratejileri ve küresel makro ve ticaret gerilimleri için iyileşen bir görünüme bağlı olduğuna inanıyorlar.

İklim değişikliği ile ilgili yatırımcı görüşleri

Yatırımcılar, iklim değişikliğinin yatırım kararlarının doğrudan yönlendiricisi olmasa da, ESG endişelerini ele almanın kamuoyu baskısını önemsemek ve riski azaltmak için kritik önemde olduğunun altını çiziyor.
Büyük bir Kuzey Amerika özel sermaye şirketinin sözleriyle: “Şirketler, yaptıkları şeyi göstermek için hikayelerini [iklim üzerine] eklemlemeye odaklanmalıdır. ESG açısından iyi birer lider olmak riski azaltır. Bu sadece iyi bir vatandaş olmakla değil, aynı zamanda işinizi daha iyi hale getirmekle de ilgili. ”

Yatırımcıların yatırım potansiyeli ve yenilenebilir enerji getirileri hakkındaki görüşleri de dikkat çekici.
Temiz teknoloji ve sıfır veya düşük karbon yatırımları yapılabilecek şirketleri göz önünde bulundururken, çoğu yatırımcı görüşlerini esasa dayandırıyor. Öncelikle, sermayenin diğer imkanlara kıyasla yatırımın getiri profiline bakıyorlar. Sonrasında, işletmenin anlamlı bir değer yaratıp yaratmayacağını belirlemek için stratejik mantığı ve temel yetkinlikleri tartıyorlar.

Çoğunun yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmış olmasına rağmen, hemen hemen tüm kurumsal yatırımcılar, yatırım yapabilecekleri ölçekte yeterli şirket olmadığını belirtiyorlar. Yenilenebilir enerji şirketlerin geri dönüş profilinin düşük olduğunu ifade ediyorlar.

Bu arada, kendilerini enerji sektör meşgul olurken, bazı yatırımcılar tercihe ve zamanlamanın önemine dikkat çekerek uzaya yatırım yapmanın başarısına dikkat çekiyorlar.

Geleceğe bakacak olursak yatırımcılar, enerji geçişi, gelecekteki arz ve talep, yoğun talep beklentisi, Orta Doğu’daki gelişmeler, ABD seçimleri ve ilgili siyasi ve güvenlik dinamiklerine bağlı olarak yatırım kararlarının etkilendiğini belirttiler.

Enerji değişim ve geçişinin zaman çizelgesi hakkında daha fazla kesinliğin yatırımcının ilgisine fayda sağlayacağı su götürmez bir gerçek.

Politika, düzenleme, yatırım ve teknoloji ile ilgili konular zor olsa da, yatırımcılar petrol ve gazda potansiyel, yükselen değer ve sektöre olan ilginin arttığını görüyorlar. Dünya onlarca yıldır fosil yakıt tüketmeye ve talep etmeye devam edeceği aşikar. ESG önemli bir şey, ancak petrol ve gaz sektörünü terk etmek çok akıllıca değil. Bu ürünlere hala ihtiyacımız var ve bu şirketlerin çevre üzerindeki negatif etkilerini azaltmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerekiyor.

Bunkerist