Ana sayfa » 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yarıya inmesi için gereken yatırım
Sera gazı

2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yarıya inmesi için gereken yatırım

by BUNKERIST

2050 yılına kadar uluslararası deniz taşımacılığının sera gazı emisyonlarını yarıya indirebilmesi için kara tabanlı ve gemiyle ilgili altyapıya en az 1 trilyon dolarlık bir sermaye yatırımı gerekiyor

Toplam sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar 2008 seviyelerinin en azından % 50’si seviyelerine indirebilmek için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün düzenlemeleriyle deniz taşımacılığının önümüzdeki dönemde sıfır karbonlu enerji kaynaklarına köklü bir geçiş yapması gerekiyor. Bu geçiş, yeni yakıt üretimi, tedarik zincirleri ve hedefe yönelik altyapıyla donatılacak bir filo için önemli yatırımları gerektiriyor.

Deniz taşımacılığı emisyonlarını yarıya indirmek için 2030-2050 yılları arasında kümülatif yatırımın maliyeti yaklaşık 1-1.4 trilyon dolar ya da 20 yıl boyunca yıllık ortalama 50-70 milyar dolar olarak hesap ediliyor. Eğer taşımacılık 2050 yılına kadar tamamen karbondan arındırılmışsa, bu 20 yıl içinde 400 milyar dolarlık daha fazla yatırımı gerektirecek ve toplam 1.4-1.9 trilyon dolara ulaşacak.

Sorunu çözebilmek için zorluğun ölçeğini anlamamız gerekiyor. Deniz taşımacılığının sıfır karbon enerji kaynaklarına entegre olması önemli altyapı yatırımlarını gerektiriyor. Bu anlamda küresel enerji için İhtiyaç duyulan yatırım 2018 yılında 1,85 trilyon dolar olarak kaydedildi. Deniz taşımacılığı bu geçişte doğru önlem ve politikalar uygulayarak rolünü doğru oynamalı.

Enerji altyapısı ve gemiler, normalde yavaş gelişen uzun ömürlü sermaye yoğun varlıklar. Bununla birlikte, önümüzdeki otuz yıl içinde, yeni bir sıfır karbon sistemine uyum sağlamak için fosil yakıta bağımlı varlıkların değişim ve/veya dönüşümlerini gerektirecek sorumlu bir süreç var. Yatırımların ekonomik uygulanabilirliği ve getirileri sorgulanıp ilgili strateji ve planlar ne kadar erken hesaba katılıp uygulamaya koyulursa o kadar iyi.

Aynı zamanda yatırımın yapılması gereken yer önemli. Bunlar iki ana alana ayrılabilir: gemiyle ilgili yatırımlar ve kara tabanlı yatırımlar. Kara tabanlı altyapı ihtiyaç duyulan yatırımın asıl kısmını ve hacmini oluşturur.

Yatırımların en büyük kısmı, toplam karbonun % 87’sini oluşturan düşük karbonlu yakıtların üretim tesisleri için ihtiyaç duyulan kara tabanlı altyapı yatırımları demek. Bu, düşük karbonlu yakıtların üretimine yapılan yatırımları ve bunların tedariki için gereken kara tabanlı depolama ve bunkering altyapısını içerir.

İhtiyaç duyulan yatırımların sadece % 13’ü gemilerin kendileriyle ilgilidir. Bu yatırımlar, yeni inşa bir geminin düşük karbonlu yakıtlarla çalışması ve bazı durumlarda sonradan adapte edilen sistemlerle yüksek karbonlu ürünleri yeni düzenlemelere uygun bir biçimde tüketebilme kabiliyetini gemiye kazandırma yatırımlarını kapsar.

Gemiyle ilgili yatırımlar arasında, düşük karbonlu yakıtların geleneksel deniz yakıtlarına kıyasla daha yüksek maliyeti nedeniyle büyümesi beklenen enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımlar da yer alıyor.

Bu arada denizcilik liderleri, etkiyi göz önünde bulundurarak, küresel bir karbon vergisi öneriyor. Ön görülen karbon vergisi için başlangıç seviyesi ton CO2 başına 10 $ ve 2030 civarında ton CO2 başına 50-75 $. Ton başına 10 dolarlık fiyat, yıllık 8 milyar dolarlık bir fona karşılık geliyor. Ton CO2 başına 75 dolarlık fiyat ise, yıllık 70 milyar dolarlık bir fona karşılık geliyor.

Bunkerist