Ana sayfa » Petrol fiyatlarını sınırlayan faktörlerden biri de yenilenebilir enerji
Sondaj Kulesi

Petrol fiyatlarını sınırlayan faktörlerden biri de yenilenebilir enerji

by BUNKERIST

Petrol fiyatlarını sınırlayan unsurlardan biri de, güneş enerjisinden elektrik üretmenin maliyetinin son iki yılda fosil yakıtlardan daha düşük olması.

Bu gelişmeler ham petrol üreticisi ülkelerin ürün arz, talep ve fiyat politikalarını küresel petrol arz ve talep miktarlarıyla dengelemekle mücadele ettiği bir zamanda yaşanıyor. Öyle ki, jeopolitik manevralar dahi kısır ve geçici etkileri dışında fiyatları çok fazla çıkış trendine sokamıyor.

Petrol fiyatlarındaki sınırlı yükselişin sebebi olarak Suudi Arabistan’daki en büyük petrol işleme tesisine yapılan insansız hava aracı saldırısını işaret edebiliriz. Suudi Aramco tesisine yapılan saldırı, Suudi petrol üretimini yarı yarıya, dünyanın ise günlük üretimini % 5 azalttı.

Piyasalarda 11 günlük bir etki oldu. İlk olarak petrol fiyatlarında % 8’e varan bir ani artış, sonra % 4 ve sonra sıfıra indi.

Petrol fiyatları üzerinde kalıcı bir etkinin ve bu fiyatların sürdürülebilir bir şekilde bundan daha yüksek olması çok daha büyük ve farklı bir olguyu gerektirir.

Elektrik üretiminde petrol, doğal gaz ve kömürden güneş enerjisine geçiş fosil yakıtın popülaritesini azaltıyor.
Bu aslında çevre sağlığı ve ekonomik kazanımlar hususunda kalıcı bir değişikliği ifade ediyor. Fırsat olma konusunda yenilenebilir enerji yatırımları ciddi bir trend yakalamış durumda.

Ülkelerin sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişine yardımcı olmayı amaçlayan hükümetler arası bir organ olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ( IRENA) tarafından geçen yıl yayınlanan bir raporda, kıyı rüzgarı ve güneş enerjisi tarafından üretilen elektriğin 2020’den itibaren her türlü fosil yakıt kaynağından daha ucuz olacağı tahmin ediliyor.

Bunkerist