Ana sayfa » Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

by BUNKERIST

Risk Yönetimi

Risk, gerçekleştiği takdirde, bir projenin hedefleri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olup olmayacağının belirsiz olduğu bir olay ya da durumdur. Risk herhangi bir projenin doğasında vardır ve proje yöneticileri sürekli olarak riskleri değerlendirmeli ve bunları gidermek için planlar geliştirmelidir.

Risk yönetimi dendiğinde, riski tanımlama, değerlendirme, koordineli bir takiple önceliklendirme, kaynakların ekonomik uygulamalarını minimize etme, gözlemleme, talihsiz olayların olasılığını ve / veya etkisini kontrol etme, minimum düzeye indirme ve fırsatların gerçekleşme olasılığını maksimize etme faaliyetlerinin bütünüdür.

 

Risk yönetim planı, muhtemel risklerin etkilerini tespit etme ve analizini içerir. Risk yönetimi planları etkinliğini muhafaza etmeli ve potansiyel riskleri yansıtmalı. Dolayısıyla planlar proje ekibi tarafından sıklıkla analiz edilmeli ve periyodik olarak gözden geçirilmeli.

Talep edildiğinde,  internasyonel kanun, kural ve mesleki uygulamaların ışığında, etik kuralların emrettiği nispette, Bunkerist‘in haklılığına inandığı ilgili tarafın risk yönetimine katkı sağlayacağına kanaat getirdiği her türlü bilgi, tecrübe, rapor, analiz, hukuki destek derhal hizmete sunulacaktır.