Ana sayfa » Acentelik Desteği

Acentelik Desteği

Acentelik Desteği

Acente, ticari temsilci, ticari vekil gibi belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yöre veya yerde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinmiş kimse ya da faaliyet konusu bu olan kuruluştur.

Bir ticari işletmenin içinde ve/veya o işletmeye bağlı olmaksızın belirli bir sözleşmeye dayalı, bağımsız olarak çalışan, ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık ederek sözleşmeleri ticari işletme nam ve hesabına yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Acente ile ticari işletme arasında devamlı bir ilişki söz konusudur.

Gemicilik veya gemi acenteleri, dünya çapında faaliyet gösteren limanlarda gemi sahiplerinin, yöneticilerin ve kiracıların genel çıkarlarını gözeterek emtianın yükleme ve tahliyesinin idaresi ve ürünün güvenliğinden sorumlu olan, atanmış kişi veya kuruluşlardır. Dünyanın bazı bölgelerinde liman acenteleri veya yük brokerleri olarak adlandırılır.

Acenteler genellikle temsil ettikleri denizcilik firmalarının düzenli, rutin ödev ve sorumluluklarıyla hızlı ve verimli bir biçimde ilgilenirler. Temel malzemeler, gümrük belgelerinin temini, mürettebat transferi, atık bildirimleri gibi işlemleri liman otoritesiyle koordineli, gecikmeden, zamanında yerine getirirler. Denizcilik şirketlerini varış limanıyla ilgili raporlama ve güncellemelerle sıkça bilgilendirirler.

Geminizin uğradığı limanla ilgili yerel acente atama ihtiyacınız olması halinde performansı tecrübe edilmiş, itibarlı firmalarla irtibata geçilir ve alternatifler hizmetinize sunulur. Acenteyle Bunkerist’in görev ve mesuliyetleriyle ilgili işbirliği en iyi hizmeti alabileceğiniz biçimde yerine getirilir.