Ana sayfa » Tazminat Takibi

Tazminat Takibi

by BUNKERIST

Tazminat Takibi

Transit yakıtların kalitesindeki bölgesel farklılıklar armatörleri ve kiracıları endişelendirmeye devam etmekte. Son 30 yıl içindeki gelişmiş arıtma teknikleri ve karışım bileşenleri maalesef atık yakıt ( Fuel Oil ) kalitesinde bir düşüşe neden oldu. Buna ek olarak düşük kükürtlü yakıt talebi ve uygun olmayan karışım bileşenlerinin kullanımı sorunlu ürünlerin ortaya çıkmasına fırsat verdi. Bazı deniz yakıtları  kimyasal atıkların ve organik maddelerin çöplüğü haline dönüştü. Dolayısıyla yakıt kalitesindeki sorunlardan kaynaklanan makine hasarları ve neden olduğu zaman kayıplarına sıklıkla rastlandı.

Bu sorunların sebep olduğu hasarlar, vasıfsız personel, evrak ve kanıtların yetersizliği, temsili numunenin alınmaması veya yanlış saklanması, tüketim dökümantasyonunun doğru tutulmaması, yakıt analiz raporlarının  olmaması veya saklanmamasıyla daha karmaşık bir hal almaktaydı. Bazı durumlarda, yakıt kalitesinin görünen özelliklerinin temsili numuneyle benzeştiği fakat kapsamlı bir analiz yapıldığında durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Makine arızalarının bu nedenlerden kaynaklandığı zor olmakla birlikte kanıtlandı.

Bu durumun kontrol altına alınmasındaki en önemli unsur tüm temsili yakıt numunelerinin gemi yetkili personelinin nezaretinde, yakıtın ikmal edilmesiyle aynı zamanlı, yakıt manifoltundan damlama yöntemiyle alınıyor olması ve özenle saklanmasıdır. Personelin bilgi, görgü ve tecrübesi düzenli eğitim programları ve seminerlerle güncellenmeli. Donanımlı personel, görevinin ehemmiyetine vakıf, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan operasyona iştirak ve şahitlik etmelidir.

Yetkili personelin imzasıyla teslim alınan ürün artık alıcının mesuliyetine geçer. Bu aşamadan sonra görevin eksik veya hatalı yapılmasıyla ilgili yalnız etik kaide, kural ve uygulamalar geçerlidir. Resmiyette ise evraklar geçerlidir. Teyit edilen her evrak tane tane okunmalı ve idrak edilmelidir. Sonrasında yakıt kontratıyla bağlayıcı hukuk kuralları müdahil olur, kusurlu parti zarar ve ziyanı tazmin eder.

Bunkerist bu  mesuliyetlerin önemsenmesi ve takibi hususunda tüm iş ortaklarıyla yürüttüğü faaliyetleri koordine etmeye kararlıdır

Şüpheli yakıt numunelerini mümkün olduğunca uzun süre muhafaza edin

Analiz ettirmek için numunenin varlığından ve muhafaza edildiğinden emin olun

Sorun yerel tedarikçiye ne kadar hızlı ve erken ulaşırsa çözüm o nispette hızlı ve kolay olur. Yakıtın başka ürünlerle etkileşimi ve tamamının kullanılmış olması durumu zorlaştırır.

Her yakıtla ilgili fazladan alınmış bir numunenin faydası vardır. Bağlayıcı olmamakla birlikte zaman kazandırır. Henüz kullanmadan ürün hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Unutmayalım ki