Sağlık ve Güvenlik

by admin

İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili yerel yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır. Tüm görevlilerin tehlikeli bir maddeyle çalıştıklarının önemini idrak etmiş ve bu hususta eğitimli olmaları gerekir. Kazalar zaruri ekipmanın hazır bulunması, personelin düzenli eğitim programları ve seminerlerine tabi tutulmasıyla engellenir.

Denizcilik yakıtları yanıcı ve zehirli gazlar yayarlar. Gazlar belirli konsantrasyonlar halinde yanıcı ve patlayıcıdır. Baş dönmesine ve ağrısına neden olabilirler. Bazıları içerisinde Hidrojen Sülfit gibi çok zehirli maddeler içerir. Denizcilik yakıtlarına temas edilmesi halinde deri ve cildiniz zarar görebilir. Kullanım sırasında oluşan duman solunum yollarını ve cildi tahriş eder. Devam eden ve tekrar eden bu durumlar ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

Her zaman eldiven kullanılmalıdır. Gaz ve duman oluşumu halinde mutlak suretle gaz maskesi ve iş gözlüğü kullanılmalıdır. Sıvı ve gaz teması halinde giysilerin mümkün olduğunca çabuk değiştirilmesi tavsiye edilir. Denizcilik yakıtlarıyla etkileşmiş tank ve ortamlara havalandırma yapılmadan ve güvenliği onaylanmadan girmek tehlikelidir. Yutma, yoğun soluma, cilt ve göze temas etmesi halinde tıbbi destek almakta fayda vardır.

Alev, kıvılcım, tüm ateşleme elemanları ve sıcak yüzeylerin temasından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşmak her koşulda sakıncalı ve tehlikelidir.