Sağlık ve Güvenlik

İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili yerel yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır. Tüm görevlilerin tehlikeli bir maddeyle çalıştıklarının önemini idrak etmiş ve bu hususta eğitimli olmaları gerekir. Kazalar zaruri ekipmanın hazır bulunması, personelin düzenli eğitim programları ve seminerlerine tabi tutulmasıyla engellenir.

Denizcilik yakıtları yanıcı ve zehirli gazlar yayarlar. Gazlar belirli konsantrasyonlar halinde yanıcı ve patlayıcıdır. Baş dönmesine ve ağrısına neden olabilirler. Bazıları içerisinde Hidrojen Sülfit gibi çok zehirli maddeler içerir. Denizcilik yakıtlarına temas edilmesi halinde deri ve cildiniz zarar görebilir. Kullanım sırasında oluşan duman solunum yollarını ve cildi tahriş eder. Devam eden ve tekrar eden bu durumlar ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

 

Her zaman eldiven kullanılmalıdır. Gaz ve duman oluşumu halinde mutlak suretle gaz maskesi ve iş gözlüğü kullanılmalıdır. Sıvı ve gaz teması halinde giysilerin mümkün olduğunca çabuk değiştirilmesi tavsiye edilir. Denizcilik yakıtlarıyla etkileşmiş tank ve ortamlara havalandırma yapılmadan ve güvenliği onaylanmadan girmek tehlikelidir. Yutma, yoğun soluma, cilt ve göze temas etmesi halinde tıbbi destek almakta fayda vardır.

 

Alev, kıvılcım, tüm ateşleme elemanları ve sıcak yüzeylerin temasından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşmak her koşulda sakıncalı ve tehlikelidir.

Deniz Hukuku, denizcilik sorunlarını ve özel denizcilik anlaşmazlıklarını yöneten bir hukuk organıdır.

Deniz güvenliği, ulusal güvenlik, deniz ortamı güvenliği, ekonomik kalkınma ve insan güvenliği ile ilgili olan denizcilik alanındaki sorunları sınıflandırmak için genel bir şemsiye terimdir.
Kulüp sigortası ile kulüpler, Koruma, Tazminat, Navlun, Demuraj ve Savunma, grev ve savaş teminatları sağlamaktadır.

Bakım ve Tedavi

 

“İyileştirme” yükümlülüğü, bir gemi sahibinin, denizciyi “maksimum tıbbi tedaviye” ulaştırmasıdır. “Maksimum tıbbi tedavi” kavramı, “maksimum tıbbi iyileştirme” kavramından daha kapsamlıdır. Bir denizciyi “iyileştirme” yükümlülüğü, gerçek durumunu “iyileştirmeseler” bile, işlev görme yeteneğini geliştiren ilaçlar ve tıbbi cihazlar sağlama yükümlülüğünü içerir. Çalışmaya devam etmesini sağlayan uzun vadeli tedavileri içerebilir. Yaygın örnekler arasında protezler, tekerlekli sandalyeler ve ağrı kesiciler bulunur.

 

“Bakım” yükümlülüğü, gemi sahibinin bir denizci iyileşirken temel yaşam masraflarını karşılamasını gerektirir. Bir denizcinin çalışabildiğinde, kendisini koruması beklenir. Sonuç olarak, bir denizci tedavi etme yükümlülüğü devam ederken bakım hakkını kaybedebilir.

Bakım ve iyileştirme için bir gemi sahibine dava açması gereken bir denizci, avukatlık ücretlerini de geri alabilir. Vaughan – Atkinson, 369 U.S. 527 (1962). Bir armatörün bakım ve iyileştirme sağlama yükümlülüğünü ihlal etmesi kasıtlı ve mantıksız ise, armatör cezai zararlara maruz kalabilir. Atlantic Sounding Co. – Townsend, 557 U.S. 404 (2009) (J. Thomas).