idare ve işleyiş

engine-room-957753_1920

Yakıt ikmal operasyonu mesuliyetler silsilesidir. Fiziki bunker işlemleri sırasında Safety Management System ile tanınan işletme prosedürlerine harfi harfine uyulmalıdır. Aksi takdirde önemli maliyetler, cezalar, can, zaman ve mal kayıpları söz konusudur. Bu durumlara sebep olmak bazı ülkelerde cezai yargı ve infaz ile neticelenebilir. Suçu olmadığı sanılan kişi ve kurumlar muhatap alınarak zincirleme etkilenirler.

 

Fiktif depolardan alınıp hassasiyetle gemilere ikmal edilen ürününün çevre kirliliği için bir tehdit olarak görüldüğünü tüm oyuncular idrak etmiş durumdadır.

Bu hususta Gemilerin denizleri kirletmesini önlemek amacıyla imzalanan sözleşmelerin başında gelen “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme” ( MARPOL Convention ) açıklayıcı ve riayet edilmesi zorunlu bir mesuliyettir. Yakıt ikmal operasyonunun başlangıç aşamasından gemiye ikmal edildiği safhaya kadar çevre koruma faktörüne son derece önem vermelidir. Yakıt ikmal prosedürleri hassasiyetle takip edilmeli, kasıtlı veya hatalardan kaynaklanan gemiye ait, yağ, yakıt, sıvı veya katı, herhangi bir kirli atık ve sızıntının deniz ortamına bulaşmasına müsaade edilmemelidir. İş güvenliği bu konudaki hassasiyetimizi destekler. 

 

İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili yerel yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır. Tüm görevlilerin tehlikeli bir maddeyle çalıştıklarının önemini idrak etmiş ve bu hususta eğitimli olmaları gerekir. Kazalar zaruri ekipmanın hazır bulunması, kullanımı, personelin düzenli eğitim programları ve seminerlerine tabi tutulmasıyla engellenir.

 

Yakıt ikmal operasyonu esnasında çevre, can ve mal güvenliği birbirlerine bağlı, modern denizciliğin anahtar faktörleridir. Bunkerist bu faktörlere riayet edilmesi hususunda tüm iş ortaklarıyla yürüttüğü faaliyetleri koordine etmeye kararlıdır.