7.4 C
İstanbul
Cumartesi, Ocak 18, 2020
Ana Sayfa Güvenlik

Güvenlik

Sulphur 2020

Sulphur 2020 – cutting sulphur oxide emissions The main type of “bunker” oil for ships is heavy fuel oil, derived as a residue from crude oil distillation. Crude oil contains sulphur which, following combustion in...

Çevre Güvenliği

Bunker sektörü kömürden sıvı yakıtlara dönüşümle birlikte zararlı emisyonların azalması yönünde kapsamlı bir değişim geçirmekte ve bu durum denizcilikten kaynaklanan kirliliğin çevreye verdiği zararla ilgili artan farkındalığı tetiklemekte. Emisyonlar hemen hemen tüm diğer sektörler...

İdare ve İşleyiş

Yakıt ikmal operasyonu mesuliyetler silsilesidir. Fiziki bunker işlemleri sırasında Safety Management System ile tanınan işletme prosedürlerine harfi harfine uyulmalıdır. Aksi takdirde önemli maliyetler, cezalar, can, zaman ve mal kayıpları söz konusudur. Bu durumlara sebep olmak bazı ülkelerde cezai yargı ve infaz ile neticelenebilir. Suçu olmadığı sanılan kişi ve kurumlar...

Döküntü ve Sızıntı

“Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme” ( MARPOL Convention )’ın başlıca ilgilendiği konulardan biri kazayla denize dökülen petrol, yağlı atık, balast sularının önlenmesi ve yasaklanmasıdır. Rutin yakıt ikmalleri sırasında denize yakıtın dökülmesi bir...

Sağlık ve Güvenlik

İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili yerel yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır. Tüm görevlilerin tehlikeli bir maddeyle çalıştıklarının önemini idrak etmiş ve bu hususta eğitimli olmaları gerekir. Kazalar zaruri ekipmanın hazır bulunması, personelin düzenli eğitim programları...

Marpol Convention

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) Adoption: 1973 (Convention), 1978 (1978 Protocol), 1997 (Protocol - Annex VI); Entry into force: 2 October 1983 (Annexes I and II). ________________________________________ The International Convention for the...