Küresel Ticaret (TRADING)

by admin

Bunker bir geminin dinamik çalışma programının sadece bir unsurudur, ancak kritik bir operasyonu olarak kategorize edilir.  Yakıt siparişi özenli bir planlamayı gerektirir ve sipariş aşamasından yakıtın ikmalinin tamamlandığı ana kadar iştirak eden tüm partilerin koordinasyon ve kooperasyonunu buyurur. 

Ticari programlar armatörler ve yakıtın sınırlı süre içerisinde siparişiyle sorumlu personel üzerinde baskı oluşturur. Bu bağlamda Bunkerist transit yakıt ve madeni yağ ticaretinde aktif rol alır. Alıcı kredilendirilir. Sipariş edilen koşullara uygun kalite ve miktardaki ürün zamanında gemilere ikmal edilir. Satış sonrası mesuliyetlerin yerine getirilmesinin takipçisi olunur. Herhangi bir hoşnutsuzluk halinde sorunun giderilmesi veya çözülmesi istikametinde profesyonel destek verilerek, eğer varsa hasarın tazminiyle ilgili  öncelikle uzlaşmaya, aksi takdirde resmi yollara müracaat edilir.

Bunun anlamı sözü geçen ürünlere her ne vasıfta, ne zaman ve nerede ihtiyacınız varsa Bunkerist ikmal eder. Ayrıca endüstriyi idrak etmiş bilgi birikimi ve piyasa dinamikleri ile birlikte sizlerin tüm beklentilerine karşılık vereceğimizden kuşkumuz yok.

Avantajlarınız

 • Acil ve rekabetçi fiyat temini
 • Trader ile tedarikçi firması arasındaki anlaşma ve organizasyonda şeffaflık
 • Karşılıklı güvene dayalı işbirliği
 • İkmalle ilgili tüm kaynaklara ulaşmak, piyasayı kontrol altına almak
 • Tedarikçi hususunda yaşanmış deneyimi dikkate alarak seçici olmak
 • En uygun ve hesaplı teklif
 • Tedarikçi seçiminde tamamen objektif olmak
 • Zaman ve paradan tasarruf
 • En son yayınlanan ISO standartlarına uygun ürünün ikmal edilmesi
 • Ürünün, sizin talep ettiğiniz yer, zaman ve biçimde teslimi
 • Dünya standartlarında, uzmanlaşmış hizmet
 • İstihdam etmeden 24/7 bir yakıt Trader‘ına sahip olmanın faydaları
 • Dünya çapında bilgi ağı
 • Donanım, bilgi, görgü, sorun giderme, tazminat takibi ve tecrübe